Kiến thức các dạng toán lớp 9 và cách giải | Bán Máy Nước Nóng – Banmaynuocnong

Các dạng toán lớp 9 và cách giải
Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải cụ thể

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết

Phương pháp giải

a ) Kiến thức cần nhớ .

– Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a.

Liên quan : các dạng toán lớp 9 và cách giải
Số a > 0 có hai căn bậc hai là √ a và – √ a, trong đó √ a được gọi là căn bậc hai số học của a .

– Căn bậc ba của một số thực a là số x sao cho x3 = a, kí hiệu Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết .

– Phép khai phương đơn giải :

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

b ) Phương pháp giải :
– Sử dụng các hằng đẳng thức để đổi khác biểu thức trong căn .

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tính:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

a ) Căn bậc hai của 81 bằng 9 .

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Ví dụ 2: Tính:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Ví dụ 3: Tính giá trị các biểu thức

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Ví dụ 4: Tính giá trị biểu thức Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Tại x = 5 ta có :

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Bài 1: Căn bậc hai số học của 64 là:

A. 8 B. – 8 C. 32 D. – 32

Bài 2: Căn bậc ba của -27 là:

A. 3 B. 9 C. – 9 D. – 3 .

Bài 3: Giá trị biểu thức Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết bằng :

A. – 1 + 4 √ 5 B. 1 + 2 √ 5 C. 1 – 4 √ 5 D. √ 5 – 1

Bài 4: Kết quả của phép tính Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết là :

A. 2 √ 2 B. – 2 √ 2 C. 2 √ 5 D. – 2 √ 5

Bài 5: Giá trị biểu thức Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết tại x = 4 là :

A. 2 √ 15 B. – 2 √ 15 C. 2 D. – 2 .

Bài 6: Viết các biểu thức sau thành bình phương của biểu thức khác :

a ) 4 – 2 √ 3 b ) 7 + 4 √ 3 c ) 13 – 4 √ 3

Hướng dẫn giải:

a ) 4 – 2 √ 3 = 3 – 2 √ 3 + 1 = ( √ 3-1 ) 2
b ) 7 + 4 √ 3 = 4 + 2.2. √ 3 + 3 = ( 2 + √ 3 ) 2
c ) 13 – 4 √ 3 = ( 2 √ 3 ) 2 – 2.2 √ 3 + 1 = ( 2 √ 3-1 ) 2 .

Bài 7: Tính giá trị của các biểu thức :

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Bài 8: Rút gọn các biểu thức :

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Bài 9: Tính:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Ta có: Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Do đó: Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Bài 10: Rút gọn biểu thức Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Phân tích :
Ta chú ý :
√ 60 = 2 √ 15 = 2 √ 5. √ 3
√ 140 = 2 √ 35 = 2 √ 5. √ 7
√ 84 = 2 √ 21 = 2 √ 7. √ 3
Và 15 = 3 + 5 + 7 .
Ta thấy hình dáng của hằng đẳng thức :
a2 + b2 + c2 + 2 ab + 2 bc + 2 ca = a2 + b2 + c2
Giải :

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết cụ thể khác :

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

 • Chuyên đề Đại Số 9
 • Chuyên đề: Căn bậc hai
 • Chuyên đề: Hàm số bậc nhất
 • Chuyên đề: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Chuyên đề: Phương trình bậc hai một ẩn số
 • Chuyên đề Hình Học 9
 • Chuyên đề: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
 • Chuyên đề: Đường tròn
 • Chuyên đề: Góc với đường tròn
 • Chuyên đề: Hình Trụ – Hình Nón – Hình Cầu

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại banmaynuocnong.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp