Bảo hiểm xã hội là gì? Cần biết gì khi tham gia?

Bảo hiểm xã hội không phải thuật ngữ lạ lẫm so với người dân nhưng không phải ai cũng hiểu đúng và đủ về nó. Vậy bảo hiểm xã hội là gì ? Hãy cùng LuatVietnam tìm hiểu và khám phá sâu hơn về những nội dung tương quan đến bảo hiểm xã hội trong bài viết dưới đây .s

7 / Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội là gì ?

6/ Được đóng BHXH theo những phương thức nào?

3 / Các chính sách bảo hiểm xã hội gồm những gì ?

1/ Bảo hiểm xã hội là gì?

Hiện nay, những nội dung tương quan đến chính sách bảo hiểm xã hội ( BHXH ) được lao lý trong Luật BHXH năm năm trước và những văn bản hướng dẫn. Tại khoản 1 Điều 3 Luật BHXH năm năm trước, bảo hiểm xã hội được định nghĩa như sau :

1. Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Các chính sách về bảo hiểm xã hội được Nhà nước tổ chức triển khai và bảo vệ thực thi theo đúng những lao lý của mạng lưới hệ thống pháp lý về BHXH nhằm mục đích đảm đảm đời sống cho người tham gia .

2/ Bảo hiểm xã hội gồm những loại hình nào?

Căn cứ Điều 3 Luật BHXH năm 2014, bảo hiểm xã hội gồm 02 loại: BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Trong đó từng loại hình bảo hiểm được hiểu như sau:

2. Bảo hiểm xã hội bắt buộc là mô hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức triển khai mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia .3. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là mô hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức triển khai mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương pháp đóng tương thích với thu nhập của mình và Nhà nước có chủ trương tương hỗ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chính sách hưu trí và tử tuất .

Đúng như cái tên của từng loại hình, nếu thuộc các đối tượng mà luật quy định, người lao động và người sử dụng sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc. Còn với BHXH tự nguyện, người lao động có thể chọn tham gia hoặc không tham gia. 

bao hiem xa hoi la gi

Hiểu đúng xem bảo hiểm xã hội là gì? (Ảnh minh họa)

3/ Các chế độ bảo hiểm xã hội gồm những gì?

Điều 4 Luật BHXH năm năm trước đã liệt kê đơn cử những chính sách thuộc khoanh vùng phạm vi mà bảo hiểm xã hội đảm nhiệm gồm :

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có những chính sách sau đây :a ) Ốm đau ;b ) Thai sản ;c ) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ;d ) Hưu trí ;đ ) Tử tuất .2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có những chính sách sau đây :a ) Hưu trí ;b ) Tử tuất .

Khi cung ứng đủ những điều kiện kèm theo mà pháp lý lao lý, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được cơ quan BHXH xử lý chính sách tương ứng .

4/ Mức đóng bảo hiểm xã hội khi tham gia là bao nhiêu?

Theo pháp luật hiện hành, tùy thuộc vào mô hình BHXH người lao động tham gia mà sẽ vận dụng tỷ suất đóng khác nhau. Cụ thể :

* Tham gia BHXH bắt buộc:

Cả người lao động và người sử dụng lao động cùng phải đóng BHXH theo những tỷ suất nhất định được tính trên cơ sở tiền lương làm địa thế căn cứ đóng BHXH của người lao động :- Người lao động Nước Ta :

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
Hưu trí-tử tuất Ốm đau-thai sản TNLĐ-BNN ( * ) Hưu trí-tử tuất Ốm đau-thai sản TNLĐ-BNN
14 % 3 % 0.5 % 1 % 3 % 8 % 1 % 1.5 %

21.5%

10.5%

Tổng cộng 32%

– Người lao động quốc tế :

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
Hưu trí-tử tuất Ốm đau-thai sản TNLĐ-BNN ( * ) Hưu trí-tử tuất Ốm đau-thai sản TNLĐ-BNN
3 % 0.5 % 3 % 1.5 %

6.5%

1.5%

Tổng cộng 8%

( * ) Nếu doanh nghiệp ý kiến đề nghị được đóng vào quỹ tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đồng ý chấp thuận thì chỉ cần đóng 0,3 % .Xem thêm : Chi tiết mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT mới nhất

* Tham gia BHXH tự nguyện:

Người lao động tham gia bảo hiểm tự nguyện được tự chọn mức thu nhập làm địa thế căn cứ đóng BHXH. Mỗi tháng, người lao động sẽ phải đóng bảo hiểm theo mức như sau :

Mức đóng BHXH tự nguyện/tháng

=

22%

x

Mức thu nhập chọn đóng BHXH

Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH (**)

( * * ) Từ ngày 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được Nhà nước tương hỗ tiền đóng theo tỷ suất Phần Trăm ( % ) trên mức đóng BHXH hằng tháng :

STT

Đối tượng

% Hỗ trợ

Số tiền hỗ trợ/tháng năm 2021 (đồng)

1 Hộ nghèo 30 % 700.000 x 22 % x 30 % = 46.200
2 Hộ cận nghèo 25 % 700.000 x 22 % x 25 % = 38.500
3 Khác 10 % 700.000 x 22 % x 10 % = 15.400

Xem thêm: Chi tiết mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 

bao hiem xa hoi la gi 01

Tham gia bảo hiểm xã hội phải bao nhiêu tiền? (Ảnh minh họa)

5/ Tiền lương tính đóng BHXH gồm những khoản nào?

* BHXH bắt buộc:

– Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động theo chính sách tiền lương do Nhà nước pháp luật gồm :+ Tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm .+ Các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề ( nếu có ) .- Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động theo chính sách tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hành động gồm :+ Mức lương .+ Phụ cấp lương .+ Các khoản bổ trợ khác theo lao lý .Trong đó, mức tiền lương tối đa đóng BHXH = 20 x Mức lương cơ sở = 29,8 triệu đồngCăn cứ : Điều 89 Luật BHXH năm năm trước .

* BHXH tự nguyện:

Người lao động được tự chọn mức thu nhập đóng BHXH nhưng có số lượng giới hạn mức thấp nhất và cao nhất như sau :- Mức thu nhập thấp nhất = Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn = 700.000 đồng .- Mức thu nhập cao nhất = 20 x Mức lương cơ sở = 29,8 triệu đồng .Căn cứ : Điều 87 Luật BHXH năm năm trước .Xem thêm : Lương đóng bảo hiểm xã hội : 5 thông tin cần biết

6/ Được đóng BHXH theo những phương thức nào?

* BHXH bắt buộc:

Việc đóng BHXH của người lao động sẽ được triển khai trải qua người sử dụng lao động. Theo Điều 86 Luật BHXH năm năm trước, người sử dụng sẽ đóng bảo hiểm theo những phương pháp sau :- Đóng hằng tháng .- Trả lương theo mẫu sản phẩm hoặc khoản : Đóng hằng tháng, 03 tháng / lần, 06 tháng / lần .

* BHXH tự nguyện:

Người lao động được tự chọn một trong những phương pháp tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 134 / năm ngoái / NĐ-CP :

a ) Đóng hằng tháng ;b ) Đóng 03 tháng một lần ;c ) Đóng 06 tháng một lần ;d ) Đóng 12 tháng một lần ;đ ) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần ;e ) Đóng một lần cho những năm còn thiếu so với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện kèm theo về tuổi để hưởng lương hưu theo pháp luật nhưng thời hạn đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm ( 120 tháng ) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu .

bao hiem xa hoi la gi 02Tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng nhiều quyền lợi (Ảnh minh họa)

7/ Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội là gì?

Toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động khi tham gia BHXH được lao lý đơn cử tại Điều 18 Luật BHXH gồm :

1. Được tham gia và hưởng những chính sách bảo hiểm xã hội theo pháp luật của Luật này .2. Được cấp và quản trị sổ bảo hiểm xã hội .3. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội không thiếu, kịp thời, theo một trong những hình thức chi trả sau :a ) Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức triển khai dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển nhượng ủy quyền ;b ) Thông qua thông tin tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng nhà nước ;c ) Thông qua người sử dụng lao động .4. Hưởng bảo hiểm y tế trong những trường hợp sau đây :a ) Đang hưởng lương hưu ;b ) Trong thời hạn nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi ;c ) Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng ;d ) Đang hưởng trợ cấp ốm đau so với người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế phát hành .5. Được dữ thế chủ động đi khám giám định mức suy giảm năng lực lao động nếu thuộc trường hợp lao lý tại điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật này và đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội ; được thanh toán giao dịch phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện kèm theo để hưởng bảo hiểm xã hội .6. Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội .7. Định kỳ 06 tháng được người sử dụng lao động cung ứng thông tin về đóng bảo hiểm xã hội ; định kỳ hằng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội ; được nhu yếu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung ứng thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội .8. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo lao lý của pháp lý .

8/ Tra cứu thông tin tham gia bảo hiểm xã hội thế nào?

Để nắm được những thông tin về việc tham gia BHXH của mình lao động, người lao động hoàn toàn có thể kiểm tra bằng 03 cách sau :

Cách 1. Tra cứu trực tuyến về BHXH tại Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt nam

Người lao động truy vấn link sau : https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx

Cách 2. Tra cứu qua tin nhắn chỉ với 1000 đồng/tin

bh QT { mã số bảo BHXH } gửi đến 8079 .Bảo hành QT { mã số bảo hiểm xã hội } { từ tháng-năm } { đến tháng-năm } gửi đến 8079 .Bảo hành QT { mã số bảo hiểm xã hội } { từ năm } { đến năm } gửi đến 8079 .

Cách 3. Tra cứu nhờ ứng dụng VssID

Xem chi tiết hướng dẫn tra cứu thông tin BHXH tại đây.

Với những thông tin trên đây, hy vọng bạn đọc đã hiểu rõ hơn về khái niệm bảo hiểm xã hội là gì và những thông tin liên quan khi tham gia BHXH. Nếu gặp vướng mắc liên quan đến các chế độ BHXH, bạn đọc có thể liên hệ tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ sớm nhất.

>> Chế độ ốm đau: Điều kiện, mức hưởng, thủ tục hưởng

>> Chế độ hưu trí: Những mới nhất về tuổi hưu, lương hưu

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp