Hà Nội thành lập 2 ‘siêu ban’ quản lý dự án đầu tư toàn thành phố

TPO – Hà Nội xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình gia dụng thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất 4 Ban quản lý dự án trước đó .Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 1273 / QĐ-UBND xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố Hà Nội ( BQLDA ). Theo đó, BQLDA này được xây dựng trên cơ sở hợp nhất BQLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn Thành phố Hà Nội và BQLDA đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và thiên nhiên và môi trường Thành phố Hà Nội.

BQLDA có 1 Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. UBND thành phố cho phép BQLDA được tạm thời giữ nguyên số lượng Phó Giám đốc Ban, cấp phó người đứng đầu các phòng, đơn vị hiện có và phải thực hiện sắp xếp, bố trí lại số cấp phó để bảo đảm đúng quy định trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày hợp nhất.

Biên chế giao cho BQLDA năm 2022 là 203 biên chế, gồm 183 viên chức và 20 chỉ tiêu lao động hợp đồng. BQLDA là chủ đầu tư một số ít dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình Giao hàng nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn, sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công ; tiếp đón và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo lao lý. BQLDA triển khai trách nhiệm, quyền hạn của chủ đầu tư gồm lập kế hoạch dự án ; tổ chức triển khai thực thi công tác làm việc sẵn sàng chuẩn bị đầu tư xây dựng và những trách nhiệm triển khai dự án như : Thực hiện công tác làm việc bồi thường, giải phóng mặt phẳng, tái định cư nếu có, tịch thu, giao nhận đất để triển khai dự án, tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng, giám sát quy trình triển khai, giải ngân cho vay, thanh toán giao dịch theo hợp đồng, tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao công trình triển khai xong. Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định 1274 / QĐ-UBND, xây dựng BQLDA đầu tư xây dựng công trình gia dụng thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất BQLDA đầu tư xây dựng công trình gia dụng và công nghiệp Thành phố Hà Nội và BQLDA đầu tư xây dựng công trình văn hoá-xã hội Thành phố Hà Nội.

Hà Nội thành lập 2 'siêu ban' quản lý dự án đầu tư toàn thành phố ảnh 1

BQLDA là chủ đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công; giúp UBND thành phố thực hiện một số nhiệm vụ quản lý đầu tư phát triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị, gồm: Quản lý, giám sát quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; bảo đảm sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định.

Ban triển khai trách nhiệm, quyền hạn của chủ đầu tư gồm lập kế hoạch dự án, tổ chức triển khai triển khai công tác làm việc sẵn sàng chuẩn bị đầu tư xây dựng, triển khai những thủ tục tương quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh sắc, thiên nhiên và môi trường, phòng, chống cháy nổ tương quan đến xây dựng công trình, tiến hành những trách nhiệm thực thi dự án như thuê tư vấn triển khai khảo sát, phong cách thiết kế xây dựng, triển khai công tác làm việc bồi thường, giải phóng mặt phẳng và tái định cư ( nếu có ), tịch thu, giao nhận đất để thực thi dự án. Đồng thời, thực thi những trách nhiệm quản lý dự án và quản lý khu vực tăng trưởng đô thị, gồm : Phối hợp những cơ quan tương quan xây dựng kế hoạch 5 năm, hằng năm để triển khai khu vực tăng trưởng đô thị, trình Ủy Ban Nhân Dân thành phố phê duyệt và tổ chức triển khai triển khai ; tham gia tổ chức triển khai những hoạt động giải trí triển khai đầu tư trong khu vực tăng trưởng đô thị ; điều tra và nghiên cứu, yêu cầu những chủ trương tặng thêm, chính sách đặc trưng vận dụng so với hoạt động giải trí đầu tư xây dựng trong khu vực tăng trưởng đô thị ; lập kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư tăng trưởng đô thị, trình Ủy Ban Nhân Dân thành phố quyết định hành động ; Chủ trì, phối hợp những cơ quan chức năng, những nhà sản xuất dịch vụ, những chủ đầu tư bảo vệ sự liên kết đồng nhất và quản lý mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, liên kết hạ tầng kỹ thuật giữa những dự án trong quá trình đầu tư xây dựng cho đến khi triển khai xong việc chuyển giao cho chính quyền sở tại đô thị.

Ban Quản lý có 1 Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Biên chế giao cho BQLDA năm 2022 là 324 biên chế, gồm 300 viên chức và 24 chỉ tiêu lao động hợp đồng.

4 BQLDA nói trên nằm trong số 5 ” siêu ban ” được Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội xây dựng cuối năm năm nay trên cơ sở sát nhập 24 đơn vị chức năng quản lý dự án trên toàn thành phố. Tới nay, cùng với việc liên tục hợp nhập 4 đơn vị chức năng kể trên, chỉ còn Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình giao thông vận tải thành phố Hà Nội được giữ nguyên.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư