Quảng Ngãi giao Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư GPMT cao tốc Bắc – Nam

Theo đó, việc giao làm chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Tỉnh Quảng Ngãi cho BQL DA các công trình giao thông, theo cấp quyền tỉnh này là để tổ chức triển khai tiến hành triển khai bảo vệ đồng nhất, thống nhất theo đúng lao lý về quản lý dự án đầu tư xây dựng ; quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Cấp thẩm quyền Tỉnh Quảng Ngãi nhu yếu 3 huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và TX Đức Phổ ( có cao tốc Bắc – Nam đi qua ) chuyển giao hàng loạt hồ sơ, tài liệu tương quan đến các việc làm thuộc tính năng, trách nhiệm của Chủ đầu tư Tiểu dự án đã và đang triển khai cho BQL DA các công trình giao thông để thừa kế, liên tục tiến hành triển khai theo đúng trách nhiệm được giao. Thời gian hoàn thành xong chậm nhất là ngày 10/5/2022.

Quảng Ngãi giao Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư GPMT cao tốc Bắc - Nam ảnh 1

Chỉ đạo cơ quan trình độ thường trực và chính quyền sở tại các xã, phường, thị xã ( nơi dự án đi qua ) phối hợp ngặt nghèo với BQL DA các công trình giao thông, xử lý vướng mắc và tích cực tiến hành công tác làm việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, sơ tán mồ mã, sơ tán mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật … đúng tiến trình theo chỉ huy của Trung Ương và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh.

BQL DA các công trình giao thông chủ động và khẩn trương phối hợp với UBND các huyện (Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và TX Đức Phổ) tiếp nhận, triển khai thực hiện các công việc của chủ đầu tư Tiểu dự án.

Tập trung đôn đốc các đơn vị chức năng có tương quan, đẩy nhanh quy trình tiến độ triển khai các việc làm tương quan đến tái định cư ; đo đạc, chỉnh lý map địa chính ; kiểm kê, lập giải pháp bồi thường, … Trên cơ sở tiến trình chuyển giao cọc mốc GPMB mà Ban Quản lý dự án 2 đã chuyển giao, chủ đầu tư Tiểu ban chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thao tác với các tổ chức triển khai trực tiếp triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các địa phương và các đơn vị chức năng có tương quan, để thống nhất quy trình tiến độ thực thi cho từng khuôn khổ và việc làm đơn cử trên từng huyện, thị xã.

BQL DA các công trình giao thông có trách nhiệm xây dựng tiến độ thực hiện Tiểu dự án, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 25/5/2022, để làm cơ sở theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư