60 Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 3: Dòng điện trong các môi trường cực hay có đáp án

60 Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 3: Dòng điện trong các môi trường cực hay có đáp án

60 Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 3: Dòng điện trong các môi trường cực hay có đáp án

Phần dưới là những bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 3 : Dòng điện trong những môi trường tự nhiên có đáp án. Bạn vào tên bài để tìm hiểu thêm những Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 tương ứng .

Trắc nghiệm Dòng điện trong kim loại cực hay có đáp án

Câu 1. Khi nói về kim loại câu nào dưới đây là sai?

A. Kim loại chỉ sống sót ở trạng thái rắnB. Kim loại có năng lực uốn dẻoC. Trong sắt kẽm kim loại có nhiều electron tự doD. Kim loại là chất dẫn điện
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Vẫn có một có sắt kẽm kim loại sống sót ở thể lỏng như thủy ngân .

Câu 2. Tìm phát biểu sai khi nói về tính chất dẫn điện của kim loại

A. Kim loại là chất dẫn điện tốtB. Dòng điện trong sắt kẽm kim loại tuân theo định luật Ôm ở bất kể nhiệt độ nào .C. Điện trở suất của sắt kẽm kim loại tăng theo nhiệt độD. Điện trở suất của sắt kẽm kim loại nhỏ, nhỏ hơn 107 Ω. m
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Điện trở suất của sắt kẽm kim loại tăng theo nhiệt độ nên dòng điện trong sắt kẽm kim loại không tuân theo định luật Ôm ở bất kể nhiệt độ nào .

Câu 3. Nguyên nhân có điện trở suất trong kim loại là do

A. những electron tự do hoạt động hỗn loạnB. trong quy trình hoạt động có hướng dưới công dụng của điện trường, những electron va chạm với những ion ở nút mạngC. những ion ở nút mạng xê dịch sinh ra nhiệt làm Open trở suất .D. tỷ lệ electron trong sắt kẽm kim loại nhỏ .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Sự mất trật tự của mạng tinh thể sắt kẽm kim loại đã cản trở hoạt động của những electron tự do, làm cho hoạt động của electron bị lệch hướng. Trong quy trình hoạt động có hướng dưới tính năng của điện trường, những electron va chạm với những ion ở nút mạng gây ra điện trở suất trong sắt kẽm kim loại .

Câu 4. Chọn phát điểu đúng

A. Khi có điện trường đặt vào hai đầu dây sắt kẽm kim loại, những electron sẽ chuyển dời có hướng cùng chiều với điện trường .B. Kim loại dẫn điện tốt vì trong sắt kẽm kim loại được cấu trúc bởi những electron tự doC. Các electron tự do sẽ chuyển dời có hướng, cùng chiều với chiều điện trường đặt vào sắt kẽm kim loại .D. Khi nhiệt độ của sắt kẽm kim loại càng cao, điện trở suất của nó càng tăng .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Khi nhiệt độ của sắt kẽm kim loại càng cao, điện trở suất của nó càng tăng .

Câu 5. Chọn phát biểu đúng.

Một sợi dây đòng có điện trở 70 Ω ở nhiệt độ 20 oC. Điện trở của dây đó ở nhiệt độ 40 oC sẽA. vẫn là 70 ΩB. nhỏ hơn 70 ΩC. lớn hơn 70 ΩD. lớn hơn gấp hai lần 70 Ω
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Điện trở suất của sắt kẽm kim loại tăng theo nhiệt độ .

Câu 6. Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽ

A. không tăngB. tăng lênC. giảm điD. giảm sau đó tăng
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Khi nhiệt độ của dây sắt kẽm kim loại tăng, điện trở suất của sắt kẽm kim loại tăng theo nên điện trở của dây sắt kẽm kim loại tăng lên .

Câu 7. Một dây bạch kim ở 20oC có điện trở suất 10,6.10-8Ω.m. Biết điện trở suất của bạch kim trong khoảng nhiệt độ từ 0o đến 2000oC tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở không đổi bằng 3,9.10-3K-1. Điện trở suất của dây bạch kim này ở 1680oC là

A. 79,2. 10-8 Ω. mB. 17,8. 10-8 ΩmC. 39,6. 10-8 ΩmD. 7,92. 10-8 Ωm
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Điện trở suất của dây bạch kim này ở 1680 oC là :

Câu 8. Biết suất nhiệt điện động của cặp nhiệt điện có một đầu được nhúng vào nước đá đang tan và một đầu vào hơi nước sôi là 4,5.10-3V. Hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện này là

A. 45.10 – 6V / KB. 4,5. 10-6 V / KC. 45.10 – 3V / KD. 4,5. 10-3 V / K
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện này là :

Câu 9. Một bóng đèn 220V-75W có dây tóc làm bằng vonfam. Điện trở của dây tóc đèn ở 20oC là 120Ω. Biết điện trở của dây tóc bóng đèn trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở là 4,5.10-3K-1.Nhiệt độ của dây tóc bóng tóc bóng đèn khi sáng bình thường là

A. 993 oCB. 1433 oCC. 2400 oCD. 2640 oC
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Điện trở của dây tóc bóng đèn khi sáng thông thường :

Câu 10. Một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động là α = 52.10-6V/K, điện trở trong r = 0,5Ω. Nối cặp nhiệt điện này với điện kế G có điện trở RG = 20Ω. Đặt một mối hàn của cắp nhiệt điện này trong không khí ở 24oC và đưa mối hàn thứ hai vào trong lò điện thì thấy cường độ dòng điện qua điện kế G là 1,52mA. Nhiệt độ trong lò điện khi đó là:

A. 3040 oCB. 624 oCC. 3120 oCD. 3100 oC
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Suất điện động của cặp nhiệt điện :

Từ công thức :

Trắc nghiệm Dòng điện trong chất điện phân cực hay có đáp án

Câu 1. Tìm phát biểu sai

A. Trong chất điện phân, những hoạt động nhiệt của ion dương và ion âm hoàn toàn có thể va chạm vào nhau và xảy ra quy trình tái hợpB. Số ion dương và âm được tạo ra trong chất điện phân phụ thuộc vào vào nồng độ của dung dịch .

C. Điện trở của bình điện phân tăng khi nhiệt độ tăng

D. Số ion dương và âm được tạo ra trong chất điện phân nhờ vào vào nhiệt độ của dung dịch .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bản chất dòng điện trong chất điện phân là dòng di dời có hướng của những ion dượng theo chiều điện trường và những ion âm ngược chiều điện trường. Khi nhiệt độ tăng, số lượng phân tử phân li tăng dẫn đến số lượng những cặp ion được tạo thành tăng. Chính điều này làm tăng năng lực dẫn điện của dung dịch điện phân, do vậy mà điện trở của dung dịch điện phân giảm khi nhiệt độ tăng .

Câu 2. Tìm phát biểu sai

A. Dòng điện trong chất điện phân là dòng của những electron tự do và dương khi có điện trườngB. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của những ion dương cùng chiều điện trường và ion âm theo theo chiều ngược với chiều điện trườngC. Khi có điện trường đặt vào chất điện phân, những ion dương và âm vãn hoạt động hỗn loạn nhưng có xu thế theo phương của điện trường. tính xu thế nhờ vào vào cường độ điện trườngD. Trong chất điện phân, khi có dòng điện công dụng bởi điện trường ngoài sẽ có phản ứng phụ tại những điện cực
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Các dung dịch muối, những muối nóng chảy, axit, bazo được gọi là những chất điện phân Dòng điện trong chất điện phân là dòng di dời có hướng của những ion dương theo chiều điện trường và những ion âm ngược chiều điện trường .

Câu 3. Chọn phương án đúng

A. Mạ điện dựa trên nguyên lí của hiện tượng kỳ lạ dương cực tan trong quy trình điện phânB. Acquy hoạt động giải trí dựa trên nguyên lí hoạt động giải trí của bình điện phânC. Tụ điện hoá học có nguyên lí thao tác dựa trên nguyên lí của hiện tượng kỳ lạ dương cực tanD. Pin điện dựa trên nguyên lí của hiện tượng kỳ lạ dương cực tan
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hiện dương cực tan xảy ra khi điện phân một dung dịch muối sắt kẽm kim loại mà anot làm bằng chính sắt kẽm kim loại ấy. Mạ điện dựa trên nguyên lí của hiện tượng kỳ lạ dương cực tan trong quy trình điện phân .

Câu 4. Cho đương lượng điện hoá của niken là k = 3.10-4g/C. Khi cho một điện lượng 10C chạy qua bình điện phân có anot làm bằng niken, thì khối lượng niken bám vào catot là:

A. 0,3. 10-4 gB. 3.10 – 3 gC. 0,3. 10-3 gD. 10,3. 10-4 g
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Khối lượng niken bám vào catot là : m = k. q = 3.10 – 4.10 = 3.10 – 3 g

Câu 5. Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực bằng niken. Biết đương lượng điện hoá của niken là 0,3.10-3g/C và khối lượng niken bám vào catot trong 1 giờ khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua bình này là 5,4g. Cường độ dòng điện chạy qua bình bằng

A. 0,5 AB. 5AC. 15AD. 1,5 A
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Cường độ dòng điện chạy qua bình bằng :

Câu 6. Một bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphat (CuSO4 ) có anot bằng đồng. Biết khối lượng mol nguyên tử của đồng (Cu) là A = 63,5g/mol và hoá trị n = 2. Nếu cường độ dòng điện chạy qua bình này là 1,93A thì trong 0,5 giờ, khối lượng của catot tăng thêm là

A. 11,43 gB. 11430 gC. 1,143 gD. 0,1143 g
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Khối lượng của catot tăng thêm là :

Câu 7. Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có anot bằng bạc. Biết bạc (Ag) có khối lượng mol nguyên tử A = 108g/mol và hoá trị n = 1. Nếu hiệu điện thế giữa hai cực của bình là 10V và sau 16 phút 5 giây có 4,32g bạc bám vào anot thì điện trở của bình là

A. 2,5 ΩB. 25 ΩC. 5 ΩD. 50 Ω
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Cường độ dòng điện chạy qua bình là :

Điện trở của bình là :

Câu 8. Bình điện phân thứ nhất có anot bằng bạc nhúng trong dung dịch AgNO3, bình điện phân thứ hai có anot bằng đồng nhúng trong dung dịch CuSO4. Hai bình được mắc nối tiếp nhau vào một mạch điện. Sau 1,5 giờ, tổng khối lượng của hai catot tăng lên 2,1g. Cho biết AAg = 108; nAg = 1; ACu = 64; nCu = 2. Khối lượng m1 bạc bám vào bình thứ nhất và khối lượng m2 đồng bám vào bình thứ hai lần lượt là

A. 1,62 g ; 0,48 gB. 10,48 g ; 1,62 gC. 32,4 g ; 9,6 gD. 9,6 g ; 32,4 g
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Khối lượng m1 bạc bám vào bình thứ nhất và khối lượng mét vuông đồng bám vào bình thứ hai lần lượt là :

Thay I vào ( 1 ) và ( 2 ) ta có : m1 = 1,62 g ; mét vuông = 0,48 g .

Câu 9. Để mạ đồng hai mặt của một tấm sắt có diện tích mỗi mặt là 25cm2, người ta dung nó làm catot của một bình điện phân có anot bằng đồng nhúng trong dung dịch CuSO4 rồi cho dòng điện có cường độ I = 1A chạy qua trong thời gian 1 giờ 20 phút. Biết ACu = 64, nCu = 2 và khối lượng riêng của đồng là ρCu = 8,9g/cm3. Bề dày của lớp mạ là

A. 10,56 cmB. 0,28 cmC. 2,8 cmD. 0,28 cm
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Khối lượng chất thoát ta ở điện cực :

Thể tích của lớp đồng bám trên mỗi mặt của tấm sắt :

Câu 10. Một bộ nguồn điện gồm 30 pin mắc thành ba nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin mắc song song; mỗi pin có suất điện động E0 và điện trở trong r = 0,6Ω. Mắc một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có điện trở R = 205Ω vào hai cực của bộ nguồn nói trên. Biết anot của bình điện phân bằng đồng và sau 50 phút có 0,013g đồng bám vào catot. Suất điện động E0 bằng

A. 9VB. 30VC. 0,9 VD. 27V
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Ta có :

Mặt khác

Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta xác lập được 𝛏0 = 0,9 V.
Xem thêm những Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí lớp 11 có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp