20 Bài tập trắc nghiệm Ôn tập Chương 2 Vật Lí 11 cực hay có đáp án

20 Bài tập trắc nghiệm Ôn tập Chương 2 Vật Lí 11 cực hay có đáp án

20 Bài tập trắc nghiệm Ôn tập Chương 2 Vật Lí 11 cực hay có đáp án

Câu 1. Cho mạch điện như hình vẽ. Bốn pin giống nhau, mỗi pin có E = 1,5V và r = 0,5Ω. Các điện trở ngoài R1 = 2Ω; R2 = 8Ω. Hiệu điện thế UMN bằng

A. – 1,5 VB. 1,5 VC. 4,5 VD. – 4,5 V

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Áp dụng định luật Ohm cho toàn mạch ta được :

Suy ra :UMN = 2E – I. ( R2 + 2 r ) = 3 – 0,5 ( 8 + 1 ) = – 1,5 V

Câu 2. Cho mạch điện như hình vẽ. Ba pin giống nhau, mỗi pin có E = 6V; r = 1,5Ω. Điện trở mạch ngoài bằng 11,5Ω. Khi đó UMN bằng

A. 5,75 VB. – 5,75 VC. 11,5 VD. – 11,5 V
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Áp dụng định luật Ohm cho toàn mạch ta được :

Suy ra :UMN = – I.R = – 0,5. 11,5 = – 5,75 V
1 = 9V; r1 = 0,4Ω; E2 = 4,5V, r2 = 0,6Ω, R1 = 4,8Ω, R2 = R3 = 8Ω, R4 = 4Ω.

Dùng dữ kiện sau để vấn đáp những câu 3, 4, 5, 6 Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ lỡ điện trở của dây nối, biết E = 9V ; r = 0,4 Ω ; E = 4,5 V, r = 0,6 Ω, R = 4,8 Ω, R = R = 8 Ω, R = 4 Ω .

Câu 3. Cường độ dòng điện qua mạch là

A. 0,5 AB. 1AC. 1,5 AD. 2A
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Điện trở đoạn mạch AB là :

Áp dụng định luật Ohm cho toàn mạch ta được :

Câu 4. Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B là

A. 4,8 VB. 12VC. 2,4 VD. 3,2 V
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B : UAB = I.RAB = 1,5. 3,2 = 4,8 V .

Câu 5. Công suất của bộ nguồn là

A. 7,2 WB. 18WC. 13,5 WD. 20,25 W
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Công suất của bộ nguồn : P = ( E1 + E2 ). I = 13,5. 1,52 = 20,25 W .

Câu 6. Công suất toả nhiệt (hao phí) của bộ nguồn là

A. 0,9 WB. 1,35 WC. 2,25 WD. 4W
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Công suất toả nhiệt ( hao phí ) của bộ nguồn là :

Dùng dữ kiện sau để vấn đáp những câu 7, 8, 9Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ lỡ điện trở của dây nối. Biết UAB = 2V ; E = 3V, RA = 0, ampe kế chỉ 2A

Câu 7. Điện trở trong của nguồn là

A. 0,15 ΩB. 0,3 ΩC. 0,35 ΩD. 0,5 Ω
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Áp dụng định luật Ohm cho đoạn mạch AB chứa nguồn ta được :

Câu 8. Năng lượng của nguồn điện cung cấp cho mạch trong 15 phút bằng

A. 90JB. 5400JC. 63JD. 3780J
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Năng lượng của nguồn điện phân phối cho mạch trong 15 phút :A = E.I.t = 3.2.15. 60 = 5400J

Câu 9. Nhiệt lượng toả ra trên R trong 15 phút là

A. 180JB. 3600JC. 6JD. 630J
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Điện trở R :

Nhiệt lượng toả ra trên R trong 15 phút :

Câu 10. Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối, nguồn có suất điện E = 6V, điện trở trong r = 0,1Ω, mạch ngoài gồm bóng đèn có điện trở RĐ =11Ω và điện trở R = 0,9Ω. Biết đèn sáng bình thường, hiệu điện thế định mức và công suất định mức của bóng đèn là

A. Uđmv = 5,5 V ; Pđm = 2,75 WB. Uđm = 55V ; Pđm = 275WC. Uđm = 2,75 V ; Pđm = 0,6875 WD. Uđm = 11V ; Pđm = 11W
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Áp dụng định luật Ohm cho toàn mạch ta được :

Vì đèn sáng thông thường :

Câu 11. Một điện trở R được mắc vào một nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r tạo thành một mạch kín. Công suất mạch ngoài cực đại khi

A. I.R = EB. Pr = E.rC. R = rD. R = r / 2
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Công suất mạch ngoài:

Áp dụng BĐT Cô-si cho hai số dương, suy ra : Pmax khi R = r .

Câu 12. Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động E = 3V, điện trở trong r = 1Ω, mạch ngoài là một biến trở R. Thay đổi R để cong suất mạch ngoài đạt giá trị cực đại, giá trị cực đại đó bằng

A. 1WB. 2,25 WC. 4,5 WD. 9W

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Theo bài 11, ta được Pmax khi R = r, khi đó :

Dùng dữ kiện sau để vấn đáp những câu 13, 14Hai nguồn có suất điện động E1 = E2 = E, điện trở trong r1 ≠ r2. Biết hiệu suất lớn nhất mà mỗi nguồn hoàn toàn có thể cung ứng cho mạch ngoài lần lượt là P1 = 20W và P2 = 30W. Công suất lớn nhất mà cả hai nguồn đó cung ứng cho mạch ngoài khi :

Câu 13. Hai nguồn đó ghép nối tiếp là

A. 84WB. 8,4 WC. 48WD. 4,8 W
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Theo bài 11 ta có :

Khi hai nguồn mắc tiếp nối đuôi nhau :

Câu 14. Hai nguồn đó ghép song song là

A. 40WB. 45WC. 50WD. 55W
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 15. Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối, biết R1 = 0,1Ω, r = 1,1Ω. Để công suất tiêu thụ điện trên biến trở R đạt cực đại thì R phải có giá trị bằng

A. 1 ΩB. 1,2 ΩC. 1,4 ΩD. 1,6 Ω
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Công suất tiêu thụ điện trở R :

Suy ra PRmax khi R = R1 + r = 1,2 Ω

Câu 16. Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở R1 = 1Ω và R2 = 4Ω, khi đó công suất tiêu thụ của hai bong đèn đó như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là

A. 1 ΩB. 2 ΩC. 3 ΩD. 4 Ω
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Ta có :

Câu 17. Một nguồn điện có suất điện động E = 6V, điện trở trong r = 2Ω, mạch ngoài có biến trở R. Thay đổi R thì thấy khi R = R1 hoặc R = R2, công suất tiêu thụ ở mạch ngoài không đổi và bằng 4W. R1 và R2 có giá trị

A. R1 = 1 Ω ; R2 = 4 ΩB. R1 = R2 = 2 ΩC. R1 = 2 Ω ; R2 = 3 ΩD. R1 = 2 Ω ; R2 = 3 Ω
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Ta có :

Thay E, P, r vào ( 1 ) ta có : R2 – 5R + 4 = 0 ( 2 )Giải phương trình ( 2 ) ta có : R1 = 1 Ω ; R2 = 4 Ω .
Dùng dữ kiện sau để vấn đáp những câu 18, 19Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ lỡ điện trở của dây nối, cho E = 5V, r = 1 Ω, R1 = 2 Ω

Câu 18. Để công suất tiêu thụ điện trên biến trở R đạt cực đại thì R có giá trị bằng

A. 1 ΩB. 0,5 ΩC. 1,5 ΩD. 2/3 Ω
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Ta có :

Công suất tiêu thụ trên R :

Câu 19. Công suất tiêu thụ điện cực đại trên R có giá trị bằng

A. 36WB. 21,3 WC. 31,95 WD. 4,16 W
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Theo câu 18, ta được :

Câu 20. Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điệ trở của dây nối. Biết R1 = 30Ω, R2 = 60Ω, R3 = 40Ω. Khi kim điện kế chỉ số 0, R4 có giá trị là

A. 60 ΩB. 70 ΩC. 80 ΩD. 45 Ω

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Khi IA = 0 ta có mạch ngoài là mạch cầu cân đối nên :

Tham khảo thêm những Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp