25 câu trắc nghiệm Cấp số cộng có đáp án (phần 1) | Toán lớp 11

25 câu trắc nghiệm Cấp số cộng có đáp án (phần 1)

25 câu trắc nghiệm Cấp số cộng có đáp án (phần 1)

Câu 1: Dãy số (un) có phải là cấp số cộng không ? Nếu phải hãy xác định số công sai d, biết rẳng

a. un = 2 n + 3A. d = – 2B. d = 3C. d = 5D. d = 2b. un = – 3 n + 1A. d = – 2B. d = 3C. d = – 3D. d = 1c. un = n2 + 1A. d = ØB. d = 3C. d = – 3D. d = 1d. un = 2 / nA. d = ØB. d = 1/2C. d = – 3D. d = 1
Hiển thị đáp án

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 2: Cho cấp số cộng có 8 số hạng. Số hạng đầu bằng 3 số hạng cuối bằng 24. Tính tổng các số hạng này

A. 105B. 27C. 108D. 111
Hiển thị đáp án

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án C

Câu 3: Cho một cấp số cộng có u1 = -3; u6 = 27. Tìm d ?

A. d = 5B. d = 7C. d = 6D. d = 8
Hiển thị đáp án

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án C

Câu 4: Cho 4 số lập thành cấp số cộng. Tổng của chúng bằng 22. Tổng các bình phương của chúng bằng 166. Tổng các lập phương của chúng bằng :

A. 22B. 166C. 1752D. 1408
Hiển thị đáp án

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án D

Câu 5: Cho cấp số cộng (un) có: u1 = -0,1; d = 0,1. Số hạng thứ 7 của cấp số cộng này là:

A. 1,6B. 6C. 0,5D. 0,6
Hiển thị đáp án

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án C

Câu 6: Cho cấp số cộng (un) thỏa: Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

a. Xác định công thức tổng quát của cấp sốA. un = 3 n – 2B. un = 3 n – 4C. un = 3 n – 3D. un = 3 n – 1b. Tính S = u1 + u4 + u7 + … + u2011 .A. S = 673015B. S = 67334134C. S = 673044

D. S = 141

Hiển thị đáp án

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án A

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án A

Câu 7: Cho hai cấp số cộng (un): 4, 7, 10, 13, 16, …và (vn):1, 6, 11, 16, 21, …Hỏi trong 100 số hạng đầu tiên của mỗi cấp số cộng, có bao nhiêu số hạng chung?

A. 10B. 20C. 30D. 40
Hiển thị đáp án

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Ứng với 20 giá trị của t cho 20 giá trị của n và 20 giá trị của k .
Vậy có 20 số hạng chung của hai dãy
Chọn đáp án B

Câu 8: Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn: Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11.

a. Tính số hạng thứ 100 của cấp số ;A. – 243B. – 295C. – 231D. – 294b. Tính tổng 15 số hạng đầu của cấp số ;A. – 244B. – 274C. – 253D. – 285
Hiển thị đáp án

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án B

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án D

Câu 9: Ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng có tổng bằng -9 và tổng các bình phương của chúng bằng 29. Tìm số hạng đầu tiên

A. – 3 hoặc – 6B. – 4 hoặc – 2C. – 1 hoặc – 5D. – 4 hoặc – 7
Hiển thị đáp án

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án B

Câu 10: Cho tam giác ABC biết 3 góc của tam giác lập thành một cấp số cộng và có góc nhỏ nhất bằng 25°. Tìm 2 góc còn lại?

A. 65 ° ; 90 ° .B. 75 ° ; 80 ° .C. 60 ° ; 95 ° .D. 55 ° ; 100 ° .
Hiển thị đáp án

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án C

Câu 11: Cho a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng, đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. a2 + c2 = 2 ab + 2 bc .B. a2 – c2 = 2 ab – 2 bc .C. a2 + c2 = 2 ab – 2 bc .D. a2 – c2 = ab – bc .
Hiển thị đáp án

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án B

Câu 12: Tìm x để 3 số : 1 – x; x2 ; x + 1 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng?

A. Không có giá trị nào của x .B. x = ± 2 .C. x = ± 1 .D. x = 0
Hiển thị đáp án

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án B
Xem thêm những Bài tập trắc nghiệm và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 có lời giải hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp