Bài tập toán cao cấp A2, C2 PDF

Bài tập toán cao cấp A2, C2
Xem hình mẫu

Bài tập toán cao cấp A2, C2

Giáo dục đại cương,Toán cao cấp

  Đánh giá    Viết đánh giá

 106    

 1406

    

 0

Phí: Tải Miễn phí

Mã tài liệu

cxyntq

Danh mục

Giáo dục đào tạo đại cương, Toán cao cấp

Thể loại
Kinh tế lượng, bài tập, A2, C2
Ngày đăng
Loại file
pdf
Số trang
15
Dung lượng
0.21 M
Lần xem
1406
Lần tải
106
  DOWNLOAD

File đã kiểm duyệt bảo đảm an toàn
Xem thêmtài liệu

tài liệu cung cấp những dạng toán cao cấp A2, C2 (có đáp số)

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.

Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi

Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu .
– Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy
(Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)

Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, … Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài tập toán cao cấp A2, C2

HÌNH ẢNH DEMO

Tài liệu Bài tập toán cao cấp A2, C2 slide 1
Tài liệu Bài tập toán cao cấp A2, C2 slide 2
Tài liệu Bài tập toán cao cấp A2, C2 slide 3
Tài liệu Bài tập toán cao cấp A2, C2 slide 4
Tài liệu Bài tập toán cao cấp A2, C2 slide 5

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy tải về Miễn Phí về để xem hàng loạt

B¸ CÔNG THƯƠNG
TRƯ˝NG Đ„I H¯C CÔNG NGHI›P THÜC PH‰M
TP. HCM
LÊ HÚU KỲ SƠN
Bài
t“p
Toán
cao
c§p
A2

C2
MSSV:
Hå tên:
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
TP. HCM – Ngày 15 tháng 2 năm 2012
Möc
löc
1
MA TRŠN V€ ÀNH THÙC
3
1.1
Ma tr“n
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
3
1.2
ành thøc
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
5
1.3
Ma tr“n nghàch £o. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
6
1.4
H⁄ng cıa ma tr“n. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
7
2
H› PH×ÌNG TRœNH TUY˜N TNH
8
3
KH˘NG GIAN VECTOR
9
3.1
Khæng gian vecto
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
9
3.2
Khæng gian Euclide. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
10
4
NH X„ TUY˜N TNH
11
4.1
nh x⁄ tuy‚n t‰nh
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
11
4.2
Gi¡ trà ri¶ng – vector ri¶ng
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
13
5
D„NG TO€N PH×ÌNG
14
T i li»u tham kh£o
15
2
1
0
1
0
cos
sin
0
1
0
0
0
0
X
Ch֓ng
1
MA
TRŠN
V€
ÀNH
THÙC
1.1
Ma
tr“n
0 1
1. Cho A = @ 1
21
3A
0 0
;B = @ 3
11 02
2A ;C = @1
31
2 A.
3
4
2
3
4
1
T‰nh (A+B)+ C;A+(B +C);3A 2B;(3A)t;(3A 2B)t.
01 2 11 0 2 3 1 1 02
2. Cho ma tr“n A = @0 1 2A ;B = @ 1 1 0 A ;C = @1
3
2
01
4A.
3
1
1
1
2
1
4
1
0
T‰nh A:B:C v
0a
3. T‰nh A = @c
A:C +B:C.
c101 a
aA@1
c1
A.
1
1
1
1
c
a

4. Cho ma tr“n 2

1, h¢y t…m ma tr“n A2012.

5. Cho ma tr“n 5

1, h¢y t…m ma tr“n A2012.

6. Cho ma tr“n A = sin

cos, h¢y t…m ma tr“n A2012.

7. Cho ma tr“n A = 1

0, h¢y t…m ma tr“n A2012.

8. Cho ma tr“n A = 1

0. T‰nh ma tr“n (I A)2012.
00
9. Cho ma tr“n J = @1
0
0
11
0A. T‰nh ma tr“n J2012
0
1
0

10. Cho ma tr“n A = 1

0. H¢y t‰nh tŒng sau
2012
2nAn = In +2A+4A2 +8A3 +16A4 + +22011A2011 +22012A2012
n=0
3
B ¸ CÔNG THƯƠNGTRƯ ˝ NG Đ „ I H ¯ C CÔNG NGHI › P THÜC PH ‰ MTP. HCMLÊ HÚU KỲ SƠNBàit “ pToáncaoc § pA2C2MSSV : Hå tên :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. TP. TP HCM – Ngày 15 tháng 2 năm 2012M öclöcMA TRŠN V € ÀNH THÙC1. 1M a tr “ n. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.2 ành thøc. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1.3 Ma tr “ n nghàch £ o. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.4 H ⁄ ng cıa ma tr “ n. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . H › PH × ÌNG TRœNH TUY ˜ N T  NHKH ˘ NG GIAN VECTOR3. 1K hæng gian vecto. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.2 Khæng gian Euclide. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10  NH X „ TUY ˜ N T  NH114. 1  nh x ⁄ tuy ‚ n t ‰ nh. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 114.2 Gi ¡ trà ri ¶ ng – vector ri ¶ ng. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13D „ NG TO € N PH × ÌNG14T i li » u tham kh £ o15cossinCh ÷ ìngMATRŠNV € ÀNHTHÙC1. 1M atr “ n0 11. Cho A = @ 1213A0 0 ; B = @ 311 022A ; C = @ 1312 A.T ‰ nh ( A + B ) + C ; A + ( B + C ) ; 3A 2B ; ( 3A ) t ; ( 3A 2B ) t. 01 2 11 0 2 3 1 1 022. Cho ma tr “ n A = @ 0 1 2A ; B = @ 1 1 0 A ; C = @ 1014A. T ‰ nh A : B : C v0a3. T ‰ nh A = @ cA : C + B : C.c 101 aaA@1c1A.4. Cho ma tr “ n 21, h ¢ y t … m ma tr “ n A2012. 5. Cho ma tr “ n 51, h ¢ y t … m ma tr “ n A2012. 6. Cho ma tr “ n A = sincos, h ¢ y t … m ma tr “ n A2012. 7. Cho ma tr “ n A = 10, h ¢ y t … m ma tr “ n A2012. 8. Cho ma tr “ n A = 10. T ‰ nh ma tr “ n ( I A ) 2012.009. Cho ma tr “ n J = @ 1110A. T ‰ nh ma tr “ n J201210. Cho ma tr “ n A = 10. H ¢ y t ‰ nh tŒng sau20122nAn = In + 2A + 4A2 + 8A3 + 16A4 + + 22011A2011 + 22012A2012 n = 0Nguồn : thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN

Nội dung bậy bạ, spam thông tin tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa .
Đánh giá ( nếu muốn )

ĐÁNH GIÁ

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá

Tài liệu rất tốt (0)

Tài liệu tốt (0)

Tài liệu rất hay (0)

Tài liệu hay (0)

Bình thường (0)
Tài liệu rất tốtTài liệu tốtTài liệu rất hayTài liệu hayBình thườngThành viên
Nội dung nhìn nhận

 

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp