Bài tập thủy lực khí nén điều khiển bằng PLC có lời giải – https://ta-ogilvy.vn – Thư viện tài liệu, video, kiến thức, tiêu chuẩn cơ khí

Bài tập thủy lực khí nén điều khiển bằng PLC có lời giải

Bai 1: Thiết kế mạch khí nén, điện – khí nén và viết chương trình PLC điều khiển cho một thiết bị đóng Open với nhu yếu sau :

– Khi nhấn đồng thời nút ON1 và ON2, 

piston

đẩy ra, cửa mở .
– Khi nhấn nút OFF, piston hồi về, kết thúc một quy trình hoạt động giải trí .
Bai 2:Thiết kế mạch khí nén, điện – khí nén và viết chương trình PLC điều khiển cho một trạm đóng hộp loại sản phẩm với nhu yếu hoạt động giải trí như sau :
– Khi nhấn nút ON, piston A đi ra, đẩy mẫu sản phẩm ra khỏi thùng chứa rồi hồi về .
– Khi piston A hồi về xong, piston đi ra đẩy loại sản phẩm vào hộp rồi hồi về, kết thúc một quy trình đóng hộp mẫu sản phẩm .
Bai 3:Thiết kế mạch khí nén, điện – khí nén và viết chuơng trình PLC điều khiển cho một máy dập khuôn theo nhu yếu sau :
– Khi nhấn nút ON, piston A đẩy ra để dập chi tiết cụ thể .
– Khi piston A hồi về, đồng thời piston B đi ra, đẩy cụ thể ra khỏi khuôn dập và sau đó hồi về, kết thúc một quy trình dập khuôn .
Bai 4:Thiết kế một mạch khí nén, điện – khí nén và viết chuơng trình PLC cho một mạng lưới hệ thống nâng tầng loại sản phẩm dùng 2

xi lanh

hoạt động giải trí nhu sau :
– Sản phẩm từ băng tải chạy tới đụng vào công tắc nguồn hành trình dài a1, piston A đẩy sản phâm lên .
– Piston A lên đến hết hành trình dài, đụng vào công tắc nguồn hành trình dài a1, làm piston B đẩy ra, đẩy mẫu sản phẩm sang một băng chuyền khác .
– Khi mẫu sản phẩm đã qua hết băng chuyền, công tắc nguồn hành trình dài b1 bị tác động ảnh hưởng, làm cho nó hồi về ngay .
– Khi piston B về hết hành trình dài, công tắc nguồn hành trình dài b0 bị ảnh hưởng tác động, làm cho piston A hồi về vị trí bắt đầu, kết thúc một quy trình nâng tầng mẫu sản phẩm .
Bai 5:Thiết kế mạch khí nén, điện – khí nén và viết chương trình PLC điều khiển cho một máy đóng nắp chai gồm 3 xi lanh hoạt động giải trí như sau :
– Khi nhấn nút start, xi lanh A đẩy mẫu sản phẩm ra đến vị trí đóng nắp rồi hồi về .
– Khi xi lanh A hồi về xong, xi lanh B đẩy ra, thực thi qúa trình đóng nắp rồi hồi về .
– Khi xi lanh B hồi về xong, xi lanh C đẩy ra, đẩy mẫu sản phẩm ra khỏi vị trí đóng nắp rồi hồi về, kết thúc một quy trình đóng nắp chai .

Bai 6:Thiết kế mạch khí nén, điện – khí nén và viết chương trình PLC điều khiển cho một máy gia công cụ thể gồm 3 xi lanh hoạt động giải trí theo nhu yếu sau :
– Khi nhấn nút start, xi lanh A đi ra, đẩy mẫu sản phẩm vào vị trí gia công, sau đó hồi về .
– Khi xi lanh A hồi về xong, xi lanh B đẩy ra kẹp chi tiết cụ thể .
– Khi xi lanh B kẹp chi tiết cụ thể xong, xi lanh C đẩy ra, thực thi gia công cụ thể .
– Khi gia công xong, xi lanh C hồi về .

– Khi xi lanh C hồi về đến cuối hành trình, xi lanh B cũng hồi về, nhả sản phẩm ra, kết thúc một chu trình gia công chi tiết.

Bai 7:Thiết kế mạch khí nén, điện – khí nén và viết chương trình PLC điều khiển cho một mạng lưới hệ thống máy rửa gồm 3 xi lanh, hoạt động giải trí theo nhu yếu sau :
– Trạng thái bắt đầu của hệ như sau : xi lanh A và B ở vị trí đầu hành trình dài, xi lanh C ở vị trí cuối hành trình dài .
– Khi nhấn nút start, xi lanh A đẩy ra kẹp chặt chi tiết cụ thể .
– Khi xi lanh A ra đến cuối hành trình dài, xi lanh B đẩy ra, mở khóa van để rửa chi tiết cụ thể .
– Sau khi xi lanh B ra đến cuối hành trình dài, nó sẽ hồi về .
– Khi xi lanh B về đến hết hành trình dài, xi lanh C sẽ hồi về để biến hóa vị trí rửa .
– Khi xi lanh C về đến hết hành trình dài, xi lanh B đẩy ra rửa chi tiết cụ thể .
– Sau khi xi lanh B ra đến cuối hành trình dài, nó sẽ hồi về .
– Khi xi lanh B hồi về hết hành trình dài, xi lanh A cũng hồi về, nhả chi tiết cụ thể ra, đồng thời xi lanh C đẩy ra, kết thúc một quy trình rửa cụ thể .
Bai 8:Thiết kế mạch khí nén, điện – khí nén và viết chương trình PLC điều khiển cho một tay máy đơn thuần gồm 2 xi lanh trượt và 1 xi lanh kẹp hoạt động giải trí như sau :

– Khi nhấn start, xi lanh A kẹp mẫu sản phẩm .
– Khi xi lanh A kẹp xong loại sản phẩm, xi lanh B trượt ngang, đưa mạng lưới hệ thống tịnh tiến theo phương ngang .
– Khi xi lanh B trượt đến cuối hành trình dài, xi lanh C trượt xuống, đưa mạng lưới hệ thống hạ xuống theo phương thẳng đứng .
– Khi xi lanh C trượt xuống đến hết hành trình dài, xi lanh A nhả mẫu sản phẩm .
– Khi xi lanh A nhả xong mẫu sản phẩm, xi lanh C hồi về vị trí khởi đầu, sau đó xi lanh B cũng hồi về vị trí bắt đầu, kết thúc một quy trình hoạt động giải trí, mạng lưới hệ thống trở lại trạng thái bắt đầu .
Bai 9:Thiết kế mạch khí nén, điện – khí nén và viết chương trình PLC điều khiển cho một máy gia công cụ thể gồm 3 xi lanh hoạt động giải trí như sau :
– Nhấn nút start, xi lanh A chạy ra kẹp cụ thể .
– Khi xi lanh A chạy ra hết hành trình dài, xi lanh B đẩy ra để uốn thô chi tiết cụ thể rồi hồi về .
– Khi xi lanh B hồi về xong, xi lanh C chạy ra uốn tinh cụ thể rồi hồi về .
– Khi xi lanh C hồi về xong, xi lanh A cũng hồi về, nhả cụ thể ra, kết thúc một quy trình gia công cụ thể .

tin tức chi tiết cụ thể

Tên file:
Bài tập thủy lực khí nén điều khiển bằng PLC có lời giải
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Danh Mục » Tài liệu các môn đại cương » Kỹ thuật thủy lực – khí nén
Gửi lên:
09/12/2013 12:57
Cập nhật:
09/12/2013 12:57
Người gửi:
haihoang_boy
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
N/A
Đã xem:
4741
Đã tải về:
59
Đã thảo luận:
0

Tải về
Để tải về, bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên của site. Nếu chưa có thông tin tài khoản, bạn hoàn toàn có thể ĐK bằng cách click vào đây

Đánh giá

Bạn nhìn nhận thế nào về file này ?

Hãy click vào hình sao để nhìn nhận File

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp