I. Tổng hợp 10 bài tập tình huống luật thương mại quốc tế có đáp án II. Các yêu cầu kiến thức, kỹ năng, chuyên môn của sinh viên khi làm bài tập tình huống luật thương mại quốc tếIII. Một số kinh nghiệm giúp sinh viên làm tốt các bài tập tình huống luật thương mại quốc tế