Tài Liệu Bài Tập Thực Hành Access 2003 Có Lời Giải, Bài Tập Thực Hành Access Có Lời Giải

Bạn đang xem:

*
*
*
Câu 1: Hãy tính và in ra bảng lương của cơ quan bao gồm cácthông tin: Hoten,ngaysinh, tenchucvu, tenphongban, luongchinh, phucapcv, dangphi, congdoanphi,thuclinh.
*
*
Tại cột ladangvien dòng Criteriayes à nghĩa là theo như đã khaibáo ban đầu thuộc tính yes/no chọn tick vào ô ladangvien = yes,máy ngầm hiểu là yes và ngược lại ko tick vào máy hiểu là No.
Câu 3:
Hãylọc ra danh sách cán bộ của một phòng ban nào đó, tên phòng ban được nhập từbàn phím khi query được kích hoạt;
Câu 4: Hãy lọc ra danh sách cán bộ là Đảng viên và có thựclĩnh lớn hơn một số nào đó- được nhập từ bàn phím khi query được kích hoạt;
Câu 5: Hãy lọc ra danh sách cán bộ mà năm sinh rơi vào trongmột khoảng năm nào đó được nhập vào từ bàn phím. Ví dụ: khi kích hoạt query,Access yêu cầu nhập vào khoảng năm sinh từ năm nào, đến năm nào. Khi đó querysẽ lọc ra danh sách các cán bộ thoả mãn điều kiện đó;
Câu 6: Lọc ra danh sách cán bộ có tên được nhập vào từ bànphím khi kích hoạt query. Ví dụ: khi query kích hoạt sẽ hỏi: Gõ vào têncần xem? Sau khi gõ vàomột tên (có thể cả họ hoặc cả họ và tên), máy tính sẽ lọc ra danh sách cán bộthảo mãn điều kiện;HD
HD: Ta làm như sau:Chọn trường gioitinh them 2 trường Là Đảng viênChưa vào Đảng, gõ côngthức nhu hình dưới. Ở đây Chưa vào Đảng: IIf(=No,1), vìsao ta cho điều kiện đúng là 1 là cho ra kết quả làmột biến bất kỳ cho máy tính đếm mà thôi, thực ra ở chỗ 1 có thể là kí tự hoặcsố đều được( nếu là ký tự thì chú ý là nó phải nằm trong “ ” )Để xuất hiện dòng Total ta vào view\totals hoặc click*
+ Chú ý nhữngtrường nào hiện thị thì không thể đếm và ngược lại. Ví dụ hiển thị tên phòngban gồm Kinh doanh, Kỹ thuật, sản xuất, khác thì không thể đếm trường tenphongban mà ta đếm trường làm khóa chính của nó tức là phongbanID, tương tự ta đếm tổng số cán bộ. (Xem hình dưới)

Xem thêm: bồi dưỡng thường xuyên thpt file word

Một số dạng bài tập trong phần Query và lời giải bởi edquebecor.com.Chia sẻ trên BLOG của edquebecor.com”Blog
gmail.com- Nhận xét không hỗ trợ cho người dùng ẩn danh- Lưu ý những nhận xét với mục đích backlink không liên quan đến nội dung bài viết sẽ bị xóa bỏ- Bạn muốn theo dõi cập nhật trả lời sớm nhất từ adm vui lòng tick vào ô “Thông báo cho tôi” rồi xuất bản nhận xét của mình.

Trang chủAccessHƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ACCESS 2003 – PHẦN QUERY HƯỚNG DẪN CHI TIẾT DỂ HIỂUHƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ACCESS 2003 – PHẦN QUERY HƯỚNG DẪN CHI TIẾT DỂ HIỂUBạn đang xem: Bài tập thực hành access 2003 có lời giải Câu 1:Hãy tính và in ra bảng lương của cơ quan bao gồm cácthông tin: Hoten,ngaysinh, tenchucvu, tenphongban, luongchinh, phucapcv, dangphi, congdoanphi,thuclinh.Tại cột ladangvien dònggõnghĩa là theo như đã khaibáo ban đầu thuộc tính yes/no chọn tick vào ô,máy ngầm hiểu là yes và ngược lại ko tick vào máy hiểu làHãylọc ra danh sách cán bộ của một phòng ban nào đó, tên phòng ban được nhập từbàn phím khi query được kích hoạt;Câu 4:Hãy lọc ra danh sách cán bộ là Đảng viên và có thựclĩnh lớn hơn một số nào đó- được nhập từ bàn phím khi query được kích hoạt;Câu 5:Hãy lọc ra danh sách cán bộ mà năm sinh rơi vào trongmột khoảng năm nào đó được nhập vào từ bàn phím. Ví dụ: khi kích hoạt query,Access yêu cầu nhập vào khoảng năm sinh từ năm nào, đến năm nào. Khi đó querysẽ lọc ra danh sách các cán bộ thoả mãn điều kiện đó;Câu 6:Lọc ra danh sách cán bộ có tên được nhập vào từ bànphím khi kích hoạt query. Ví dụ: khi query kích hoạt sẽ hỏi:Sau khi gõ vàomột tên (có thể cả họ hoặc cả họ và tên), máy tính sẽ lọc ra danh sách cán bộthảo mãn điều kiện;HD: Ta làm như sau:Chọn trườngthem 2 trườngvà, gõ côngthức nhu hình dưới. Ở đây Chưa vào Đảng: IIf(

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp