Bài Tập Thị Trường Chứng Khoán Về Trái Phiếu Có Lời Giải, Hướng Dẫn Giải Bài Tập Định Giá Trái Phiếu – https://ta-ogilvy.vn

“ Định giá chứng khoán ” hay “ định giá trái phiếu và CP ” không phải là 1 trong 3 chủ đề chủ chốt trong đề thi CPA Môn Tài chính. Ad mới thấy Open năm 2017. Tuy nhiên, là chủ đề khó với nhiều bạn. Và vì 3 dạng bài chủ chốt đã Open quá nhiều rồi. Nên rất hoàn toàn có thể năm nay đề thi sẽ đổi gió. Chính thế cho nên nên Ad quyết định hành động bổ trợ bài viết về chủ đề này. Đang xem : Bài tập thị trường chứng khoán về trái phiếu có lời giải

XEM VIDEO 1

Đầu tiên, chúng ta cần làm rõ: Chứng khoán là gì?

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành.

Vậy, tại sao tất cả chúng ta cần học định giá chứng khoán trong môn kinh tế tài chính ? Ah nguyên do thì có 2 góc nhìn : Nếu công ty thiếu vốn thì hoàn toàn có thể kêu gọi vốn bằng cách phát hành trái phiếu, CP để kêu gọi vốn. Công ty sẽ phải biết giá cần phát hành cho nhà đầu tư là bao nhiêu ? ( Quyết định kêu gọi vốn ) Nếu doanh nghiệp có nguồn vốn dư thừa thì hoàn toàn có thể sẽ muốn mang vốn đi góp vốn đầu tư bằng cách mua trái phiếu, CP. Công ty sẽ cần biết giá mua trái phiếu, CP như nào là hài hòa và hợp lý ? Có đáng góp vốn đầu tư hay không ? ( Quyết định góp vốn đầu tư vốn ) Chứng khoán gồm có những loại : CP, trái phiếu, chứng từ quỹ góp vốn đầu tư, chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên, trong khoanh vùng phạm vi đề thi CPA môn Tài chính thì tất cả chúng ta chỉ điều tra và nghiên cứu 2 loại là : Trái phiếu và Cổ phiếu. Như Ad đã san sẻ trong bài Nguồn vốn của doanh nghiệp : Sự độc lạ cơ bản giữa 2 loại chứng khoán này là : Trái phiếu thường thì sẽ là “ công cụ nợ ” – tức là nguồn vốn vay. doanh thu bạn nhận được không tương quan trực tiếp đến tác dụng hoạt động giải trí của người đi vay. Cổ phiếu thường thì sẽ là “ công cụ vốn ” – tức là nguồn vốn chủ chiếm hữu. doanh thu bạn nhận được tương quan trực tiếp đếnkết quả hoạt động giải trí của khoản góp vốn đầu tư. VD : nếu mua CP của 1 công ty, doanh thu bạn nhận được sẽ dựa trên sự tăng giảm giá trị của CP trên thị trường. Hay cổ tức công ty phát hành chi trả. Bây giờ tất cả chúng ta hãy lần lượt đi khám phá cách định giá trái phiếu và CP nhé. Trong nội dung bài viết này, tất cả chúng ta sẽ khám phá về trái phiếu trước. Cổ phiếu sẽ tìm hiểu và khám phá ở bài viết tiếp sau.

Phần 1. Trái phiếu là gì? Các loại trái phiếu?

1.Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là công cụ nợ dài hạn do nhà nước hoặc công ty phát hành nhằm mục đích kêu gọi vốn dài hạn Tiền lãi được hưởng = Mệnh giá * Lãi suất danh nghĩa Mệnh giá là giá trị được công bố của trái phiếuLãi suất danh nghĩa là lãi suất vay mà người mua trái phiếu được hưởng

2. Các loại trái phiếu

Cách phân loại trái phiếu thì có nhiều. Tuy nhiên, ship hàng cho việc định giá trái phiếu thì tất cả chúng ta sẽ cần chăm sóc đến thời hạn đáo hạn của trái phiếu. Xem thêm : Thi Eltis Test Là Gì ? Giới Thiệu Về Bài Thi Eltis Cấu Trúc Bài Thi Eltis Như Thế Nào Và theo đó thì sẽ có 3 loại trái phiếu :

Trái phiếu vĩnh cửu: Là trái phiếu không bao giờ đáo hạnTrái phiếu có kỳ hạn được hưởng lãi: Là loại trái phiếu có xác định thời hạn đáo hạn và lãi suất được hưởng qua từng thời hạn nhất định (hàng năm), theo lãi suất công bố trên mệnh giá trái phiếu và được thu hồi lại vốn gốc bằng mệnh giá khi trái phiếu đáo hạnTrái phiếu có kỳ hạn không được hưởng lãi: Là loại trái phiếu không trả lãi định kỳ mà được bán với giá thấp hơn nhiều so với mệnh giá. Vậy, tại sao nhà đầu tư lại mua trái phiếu không được hưởng lãi? Câu trả lời là: vì nhà đầu tư sẽ nhận được phần chênh lệch giữa giá mua gốc của trái phiếu với mệnh giá của nó.

Phần 2. Cách định giá trái phiếu

1.Nguyên tắc định giá trái phiếu

Định giá trái phiếu bằng cách xác định giá trị hiện tại của toàn bộ thu nhập nhận được trong thời hạn hiệu lực của trái phiếu

2.Công thức định giá trái phiếu

(1) Trái phiếu vĩnh cửu

Nguyên tắc: Định giá bằng Giá trị hiện tại của dòng tiền hàng năm vĩnh cửu

Chúng ta sẽ cần sử dụng công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền đều vô hạn đã học ở bài Giá trị thời gian của tiền tệ: PV = C * 1/r

Lắp vào công thức định giá trái phiếu vĩnh cửu: Pd = I / rd

Trong đó : I là tiền lãi cố định và thắt chặt hàng năm rd là ngân sách sử dụng vốn

(2) Trái phiếu có kỳ hạn được hưởng lãi

Nguyên tắc: Định giá bằng Giá trị hiện tại của dòng tiền hàng lãi hàng năm và tiền gốc khi đáo hạn

Chúng ta sẽ cần sử dụng công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền đều trong tương lai đã học ở bài Giá trị thời hạn của tiền tệ : PV = C * AF

Lắp vào công thức định giá trái phiếu có kỳ hạn được hưởng lãi: Pd = I * AF + MG / (1+rd)^n

Trong đó : I là tiền lãi cố định và thắt chặt hàng năm AF là thông số chiết khấu của dòng tiền đều. Xác định theo công thức : AF = < 1 – ( 1 + r ) ^ ( - n ) > / rMG là mệnh giá trái phiếun là số kỳ hạn của trái phiếu cho đến khi đáo hạnrd là ngân sách sử dụng vốn

(3) Trái phiếu có kỳ hạn được hưởng lãi

Nguyên tắc: Định giá bằng Giá trị hiện tại của dòng tiền gốc nhận được khi đáo hạn

Chúng ta sẽ cần sử dụng công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai đã học ở bài Giá trị thời hạn của tiền tệ : PV = FV / ( 1 + r ) ^ n

Lắp vào công thức định giá trái phiếu có kỳ hạn không được hưởng lãi: Pd = MG / (1+rd)^n

Trong đó : MG là mệnh giá trái phiếun là số kỳ hạn của trái phiếu cho đến khi đáo hạnrd là ngân sách sử dụng vốn

Phần 3. Các bài tập định giá trái phiếu có lời giải

Tình huống 1

Huy động 10 tỷ bằng cách phát hành trái phiếu Mệnh giá : 100.000 ; lãi suất vay 10 % / năm, thời hạn 5 năm Lãi suất kỳ vọng của thị trường với trái phiếu là 8 % Yêu cầu. Định giá phát hành trái phiếu ?

Đáp án

Đây là trái phiếu có kỳ hạn được hưởng lãi. Để định giá trái phiếu này, tất cả chúng ta cần lập bảng tính giá trị hiện tại của dòng tiền hàng năm từ Năm 1 – Năm 5.

Khoản mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Dòng tiền của trái phiếu 10,000 10,000 10,000 10,000 110,000
Hệ số chiết khấu 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68
Giá trị hiện tại của dòng tiền 9,259.26 8,573.39 7,938.32 7,350.30 74,864.15
Giá trái phiếu 107,985

Như vậy, giá phát hành của trái phiếu là 107,985

Số lượng trái phiếu cần phát hành : 10 tỷ / 107,985 = 92,605 trái phiếu

Tình huống 2

MG : 100.000 ; Thời hạn : 5 năm ; Lãi suất : 10 % / năm Mỗi năm trả lãi một lần vào cuối năm Trái phiếu đã lưu hành 2 năm và trả lãi 2 lần Giá hiện tại : 105.000 đồng

YC1: Tỷ suất sinh lời 9%/năm & nắm giữ đến khi đáo hạn. Có nên mua không?

YC2: Nếu nắm giữ 2 năm rồi bán với giá 103.000. Với tỷ suất sinh lời 9% thì giá mua là?

Đáp án

( 1 ) Cần định giá trái phiếu và so sánh với giá bán hiện tại

Khoản mục Năm 3 Năm 4 Năm 5
Dòng tiền của trái phiếu 10,000 10,000 110,000
Hệ số chiết khấu 0.917 0.842 0.772
PV của dòng tiền 9,174 8,417 84,940

FV của trái phiếu : 102,531 Giá rao bán của trái phiếu : 105,000

Nhà đầu tư không nên mua trái phiếu

( 2 ) Giá mua của trái phiếu không được vượt quá PV của dòng tiền dự trù thu được

Khoản mục Năm 3 Năm 4
Dòng tiền của trái phiếu 10,000 113,000
Hệ số chiết khấu 0.917 0.842
PV của dòng tiền 9,174 95,110

PV của dòng tiền mà nhà đầu tư thu được : 104,284

Đây cũng là giá mua tối đa cho trái phiếu

Tình huống 3

Trái phiếu X có mệnh giá 100 triệu đồng Lãi suất trái phiếu 8 % / năm, trả lãi 1 năm 2 lần Tỷ suất sinh lợi nhu yếu 10 % / năm Giá trái phiếu này là bao nhiêu ?

Đáp án

Thông thường trái phiếu được trả lãi hàng năm một lần nhưng nhiều lúc cũng có loại trái phiếu trả lãi hàng quý hoặc nửa năm một lần. Mô hình định giá trái phiếu thường thì phải có một số ít biến hóa thích hợp để định giá trong trường hợp này.

Cách 1. Tính nhanh

Gọi n là thời hạn của trái phiếu ( năm ) : n = 2 Số tiền lãi nhận hàng kỳ : Ik = 8 % * 100 tr / 2 = 4 triệu Chi tiêu sử dụng vốn hàng kỳ : rk = r / 2 = 5 % P = Ik * < 1 – 1 / ( 1 + rk ) ^ ( 2 n ) > / rk + MG / ( 1 + rk ) ^ ( 2 n ) P = 4 triệu * < 1 – 1 / ( 1 + 5 % ) ^ 4 > / 5 % + 100 triệu / ( 1 + 5 % ) ^ 4 P = 96,454,049

Cách 2. Sử dụng lãi suất tương đương

Công thức quy đổi lãi suất vay tương tự từ lãi suất vay năm sang tháng / quý : Lãi suất hàng năm = ( 1 + rk ) ^ n – 1 Với k là Lãi suất từng kì và n là số kì tính lãi trong năm Tính lãi suất vay danh nghĩa tương tự hàng kỳ : 8 % = ( 1 + rk ) ^ 2 – 1 => rk = ( 1 + 8 % ) ^ ( 50% ) – 1 = 3.9 % / kỳ Tính ngân sách sử dụng vốn tương tự hàng kỳ : 10 % = ( 1 + rk ) ^ 2 – 1 => rk = ( 1 + 10 % ) ^ ( 50% ) – 1 = 4.9 % / kỳ Biến đổi CT định giá trái phiếu hưởng lãi có kỳ hạn : P = Ik * < 1 – 1 / ( 1 + rk ) ^ ( 2 n ) > / rk + MG / ( 1 + rk ) ^ ( 2 n ) P = 3,9 % * 100 triệu * < 1 – 1 / ( 1 + 4.9 % ) ^ 4 > / 4.9 % + 100 triệu / ( 1 + 4.9 % ) ^ 4 P = 96,445,797

Nói chung là với 2 cách tính này kết quả ra không chênh lệch nhiều. Ad xem file bài giải lớp ôn thi CPA thì thấy vẫn dùng theo cách 1. Vậy nên trong bài thi chúng ta làm thì có thể dùng cách 1 chắc OK thôi. Nhưng ghi rõ là chênh lệch nhỏ nên áp dụng cách 1 cho chắc nhé.

Xem thêm : bảng điểm trường thpt nguyễn thị minh khai OK vậy là xong. Trong bài tiếp theo, Ad sẽ lý giải nốt về định giá CP. Các bạn theo dõi nha. PS. Nếu có vướng mắc cần giải đáp hay chỉ đơn thuần là muốn động viên Ad 1 chút thì những bạn vào đây nhé : Các phương pháp định giá Trái phiếu

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp