Báo cáo thực hành: đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa violet

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn !

Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

Chú ý: Đây chỉ là bài mẫu tham khảo, khi làm bài các bạn cần thay số đo mà mình đã đo để có một bài báo cáo thực hành đúng.

Quảng cáo

I. MỤC ĐÍCH THỰC HÀNH

1. Quan sát hệ vân giao thoa tạo bởi khe Y-âng, sử dụng chùm sáng laze .
2. Đo bước sóng ánh sáng .

II. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

Câu 1: Hiện tượng giao thoa ánh sáng là gì?

Trả lời:

Hiện tượng trong vùng hai chùm sáng gặp nhau lại có những vạch sáng tối nằm so le nhau, chổ vạch tối chứng tỏ tại đó ánh sáng triệt tiêu nhau, những vạch sáng là những chỗ ánh sáng từ hai nguồn tăng cường lẫn nhau ⇒ hai nguồn sáng phát sinh hiện tượng kỳ lạ giao thoa hay nói cách khác ánh sáng có đặc thù sóng .

Câu 2: Điều kiện giao thoa của hai sóng ánh sáng là gì ?

Trả lời:

Quảng cáo Điều kiện giao thoa của hai sóng ánh sáng là hai nguồ đó phải là hai nguồn tích hợp :
+ Hai nguồn phải phát ra hai sóng ánh sáng có cùng bước sóng .
+ Hiệu số pha xê dịch của hai nguồn phải không đổi theo thời hạn .

Câu 3: Công thức tính khoảng vân và công thức xác định bước sóng ánh sáng trong trường hợp giao thoa của hai sóng ánh sáng đơn sắc tạo bởi khe Y-âng là như thế nào ?

Trả lời:

• Công thức tính khoảng chừng vân :• Công thức xác lập bước sóng :

III. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Quảng cáo

Xác định bước sóng của chùm tia laze

Bảng 1

– Khoảng cách giữa hai khe hở hẹp F1, F2 : a = 0,3 ± 0,005 ( mm )
– Độ đúng chuẩn của thước milimét : Δ = 0,5 ( mm )
– Độ đúng mực của thước cặp : Δ ′ = 0,01 ( mm )
– Số khoảng chừng vân sáng lưu lại : n = 5 .

Lần đo D(m) ΔD(m) L(mm) ΔL(mm)
1 1,501 0,0006 17,18 0,008
2 1,502 0,0004 17,20 0,012
3 1,501 0,0006 17,20 0,012
4 1,503 0,0014 17,18 0,008
5 1,501 0,0006 17,18 0,008
Trung bình 1,5016 0,0036 17,188 0,0096

a ) Tính giá trị trung bình của bước sóng :
b ) Tính sai số tỉ đối của bước sóng :
Trong đó :
ΔL = Δ → L + Δ ‘ là sai số tuyệt đối của phép đo độ rộng của n khoảng chừng vân, dùng thước cặp : ΔL = Δ → L + Δ ‘ = 0,0096 + 0,01 = 0,0196 mm
ΔD = Δ → D + Δ ‘ là sai số tuyệt đối của phép đo khoảng cách giữa màn chắn P và màn quan sát E, dùng thước milimét : ΔD = Δ → D = 0,0036 + 0,5. 10-3 = 0,0041 m
c ) Tính sai số tuyệt đối trung bình của bước sóng λ :
Δλ = λ →. δ = 0,6868. 0,0205 = 0,0141 μm
d ) Viết hiệu quả đo của bước sóng λ :
λ = 0,6868 ± 0,0141 μm

Các bài giải bài tập Vật lý 12 bài 29 khác :


bai-29-thuc-hanh-do-buoc-song-anh-sang-bang-phuong-phap-giao-thoa.jsp

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp