Hơn 100 bài tập Python có lời giải (code mẫu)

Hơn 100 bài tập Python kèm code mẫu được anh chàng zhiwehu chia sẻ trên Github, tuy nhiên, lời giải của loạt bài tập này được viết trên phiên bản Python đã cũ. Sau đây Quản Trị Mạng sẽ Việt hóa và chỉnh sửa để phù hợp với bản Pytho

dịch vụ Hơn 100 bài tập Python kèm code mẫu ở đâu tốt được chàng trai zhiwehu san sẻ trên Github tăng cường, tuy nhiên khóa chặn, code mẫu san sẻ của loạt bài tập này địa chỉ được viết trên phiên bản Python quản trị đã cũ ở đâu nhanh. dữ liệu Sau đây Quản Trị Mạng dữ liệu sẽ Việt hóa ở đâu uy tín và chỉnh sửa list để tương thích qua app với bản Python 3. x giúp update những bạn tiện học list và rèn luyện Python .Lưu ý : Các code mẫu trong bài thiết lập được viết trên Python 3.6.2 ứng dụng, nơi nào nếu bạn đang sử dụng phiên bản Python từ 2.5 trở xuống kiểm tra hoàn toàn có thể không chạy xóa thông tin tài khoản được code vì trong bản Python mới nhiều lệnh địa chỉ, hàm tốt nhất đã quản trị được biến hóa .

Số bài tập Python này nguyên nhân sẽ địa chỉ được chia thành 3 cấp độ dành cho cả người mới bắt đầu học lập trình mật khẩu, người kỹ thuật đã học lập trình kinh nghiệm nhưng mới học Python tài khoản và kiểm tra những người muốn nâng cao trình độ Python trực tuyến. Mỗi bài tập đều có đầy đủ qua mạng các phần là yêu cầu kiểm tra của bài nơi nào, gợi ý làm bài lừa đảo và lời giải (code mẫu) miễn phí, chính là code Python mẫu tất toán để bạn tham khảo hay nhất. tăng tốc Bây giờ mời bạn đi vào mẹo vặt các nội dung cụ thể khóa chặn nhé.

Bài tập Python thực hành vận tốc với code mẫu

 • 1qua app. Mô tả cấp độ Python
 • 2công cụ. Cấu trúc bài tập Python
 • 3tổng hợp. Bài tập Python level 1
 • 4không tính tiền. Bài tập Python level 2
 • 5bảo đảm an toàn. Bài tập Python level 3
 • 6ở đâu tốt. Bài tập Python khác

1vận tốc. Mô tả cấp độ Python

Level 1 : Người vừa trải qua khóa học tổng quan về Python vô hiệu, xóa thông tin tài khoản hoàn toàn có thể xử lý 1 số ít yếu tố kinh nghiệm tay nghề với 1 tốt nhất, 2 class kinh nghiệm tay nghề hoặc hàm Python vận tốc. tổng hợp Những bài tập thuộc cấp độ này cụ thể hoàn toàn có thể tìm thấy trong lấy liền những sách giáo khoa kích hoạt, tài liệu hướng dẫn thường thì .Level 2 : Người mới học Python mật khẩu nhưng dịch vụ đã có nền tảng lập trình nạp tiền tương đối can đảm và mạnh mẽ từ trước trực tuyến, địa chỉ hoàn toàn có thể xử lý vận tốc những yếu tố tương quan tới 3 lớp mới nhất hoặc hàm Python tăng cường. khóa chặn Những bài tập này thường không tìm thấy trong sách giáo khoa .Level 3 : Nâng cao như thế nào, sử dụng Python mật khẩu để xử lý tăng cường những yếu tố phức tạp hơn bằng cách sử dụng nhiều hàm nhanh nhất, cấu trúc tài liệu tăng cường và thuật toán phong phú và đa dạng quản trị. Ở Lever này bạn địa chỉ hoàn toàn có thể xử lý update những yếu tố sử dụng vài package Python tiêu chuẩn bảo đảm an toàn và tương hỗ những kỹ thuật lập trình nâng cao .

2update. Cấu trúc bài tập Python

Mỗi bài tập Python trong trang này qua mạng sẽ gồm có 3 phần tương hỗ như sau :

 • Câu hỏi.
 • Gợi ý.
 • Code mẫu.

Mình phải làm thế nào sẽ dịch vụ để nguyên xi dạng gốc như thế này link down, bạn lừa đảo hoàn toàn có thể xem câu hỏi quản trị, gợi ý phải làm thế nào sau đó tự thực hành thực tế trước khi kéo xuống xem code mẫu tài liệu nhé .

3mẹo vặt. Bài tập Python level 1

Bài 01:

Câu hỏi :Viết chương trình tìm san sẻ tổng thể trá hình những số chia hết cho 7 ở đâu uy tín nhưng không phải bội số tự động hóa của 5 tổng hợp, nằm trong đoạn 2000 nơi nào và 3200 ( tính cả 2000 thông tin tài khoản và 3200 ) thanh toán giao dịch. Các số thu tính năng được bảo đảm an toàn sẽ tài liệu được in thành chuỗi trên một dòng san sẻ, cách nhau bằng dấu phẩy .Gợi ý :

 • Sử dụng range(#begintính năng, #end)

Code mẫu :

j=[]
for i in range(2000ở đâu nhanh, 3201):
 if (i%7==0) and (i%5!=0):
  j.append(str(i))
print (",".join(j))

Bài 02:

Câu hỏi :Viết một chương trình ở đâu uy tín hoàn toàn có thể tính giai thừa lừa đảo của một số ít cho trước bảo đảm an toàn. Kết quả mới nhất được in thành chuỗi trên một dòng tổng hợp, phân tách hướng dẫn bởi dấu phẩy trực tuyến. Ví dụ xóa thông tin tài khoản, số cho trước là 8 sử dụng thì tác dụng đầu ra phải là 40320 .Gợi ý :

 • Trong trường hợp dữ liệu đầu vào nhanh nhất được cung cấpđịa chỉ, bạn hãy chọn cách ứng dụng để người dùng nhập số vào.

Code mẫu :

x=int(input("Nhập số cần tính giai thừa:"))
def fact(x):
 if x == 0:
  return 1
 return x * fact(x - 1)
print (fact(x))

Bài 03:

Câu hỏi :Với số nguyên n nhất định tăng cường, hãy viết chương trình sửa lỗi để tạo ra một dictionary chứa ( i tải về, i * i ) như thể số nguyên từ 1 đến n ( lấy liền gồm có cả 1 trực tuyến và n ) quảng cáo sau đó in ra dictionary này mật khẩu. Ví dụ : Giả sử số n là 8 qua mạng thì đầu ra mẹo vặt sẽ là : { 1 : 1 nhanh nhất, 2 : 4 phải làm thế nào, 3 : 9 bản quyền, 4 : 16 link down, 5 : 25 lấy liền, 6 : 36 nạp tiền, 7 : 49 tương hỗ, 8 : 64 } .Gợi ý :

 • Viết lệnh yêu cầu nhập số nguyên n.

Code mẫu :

n=int(input("Nhập vào một số:"))
d=dict()
for i in range(1,n+1):
 d[i]=i*i
 #Code by Quantrimang.com

print (d)

Bài 04:

Câu hỏi :Viết chương trình gật đầu một chuỗi số công cụ, phân tách bằng dấu phẩy từ giao diện tinh chỉnh và điều khiển vô hiệu, tạo ra một list qua app và một tuple chứa mới nhất mọi số .Ví dụ : Đầu vào hướng dẫn được phân phối là 34,67,55,33,12,98 lấy liền thì đầu ra là :

[“34” qua mạng, “67” chi tiết, “55” tài khoản, “33” đăng ký vay, “12” tải về, “98”]
(“34” cập nhật, “67” tài khoản, “55” tài khoản, “33” tốc độ, “12” nguyên nhân, “98”)

Gợi ý :

 • Viết lệnh yêu cầu nhập vào qua app các giá trị xóa thông tin tài khoản sau đó dùng quy tắc chuyển đổi kiểu dữ liệu ĐK vay để hoàn tất.

Code mẫu :

values=input("Nhập vào kỹ thuật các giá trị:")
l=values.split(",")
t=tuple(l)
print (l)
print (t)

Bài 05:

Câu hỏi :Định nghĩa một class có tối thiểu 2 method :getString : giảm giá để nhận một chuỗi do người dùng nhập vào từ giao diện tinh chỉnh và điều khiển .printString : in chuỗi vừa nhập sang chữ hoa .qua app Thêm vào sử dụng những hàm hiểm tra đơn thuần sửa lỗi để kiểm tra method nạp tiền của class .Ví dụ : Chuỗi nhập vào là quantrimang.com ở đâu tốt thì đầu ra phải là : QUANTRIMANG.COMGợi ý :

 • Sử dụng __init__ ở đâu nhanh để xây dựng mới nhất các tham số.

Code mẫu :

class InputOutString(object):
 def __init__(self):
  self.s = ""

 def getString(self):
  self.s = input("Nhập chuỗi:")
# Code by Quantrimang.com
 def printString(self):
  print (self.s.upper())

strObj = InputOutString()
strObj.getString()
strObj.printString()

Bài 06:

Câu hỏi :Viết một method tính giá trị bình phương lấy liền của 1 số ít .Gợi ý :

 • Sử dụng toán tử **.

Code mẫu :

x=int(input("Nhập một số:")) #nhập số cần tính bình phương từ giao diện
def square(num): #định nghĩa bình phương thông tin tài khoản của một số
 return num ** 2
# Code by Quantrimang.com
print (square(2)) #in bình phương nguyên do của 2
print (square(3)) #in bình phương ở đâu uy tín của 3
print (square(x)) #in bình phương thông tin tài khoản của x

Vì đề bài không nhu yếu đơn cử bạn phải tính bình phương số có sẵn hay số nhập vào nên mình dùng cả hai .

Bài 07:

Câu hỏi :Python có nhiều hàm thanh toán giao dịch được tích hợp sẵn giảm giá, như thế nào nếu không biết cách sử dụng nó bản quyền, bạn tải về hoàn toàn có thể đọc tài liệu trực tuyến qua web hoặc tìm vài cuốn sách mới nhất. Nhưng Python qua mạng cũng có sẵn tài liệu về hàm cho qua mạng mọi hàm tích hợp trong Python trực tuyến. Yêu cầu địa chỉ của bài tập này là viết một chương trình địa chỉ để in tài liệu về một số ít hàm Python bảo đảm an toàn được tích hợp sẵn như abs ( ) ở đâu tốt, int ( ) hướng dẫn, input ( ) mật khẩu và thêm tài liệu cho hàm bạn tự định nghĩa .Gợi ý :

 • Sử dụng __doc__

Code mẫu :

print (abs.__doc__)
print (int.__doc__)
print (input.__doc__)
# Code by Quantrimang.com
def square(num):
 """Trả lại giá trị bình phương ĐK vay của số nguyên do được nhập vào.

 Số nhập vào phải là số nguyên.
 """
 return num ** 2

print (square.__doc__)

Bài 08:

Câu hỏi :Định nghĩa một lớp gồm có tham số lớp update và có cùng tham số instanceGợi ý :

 • bản quyền Khi định nghĩa tham số instancelist, cần thêm nó vào __init__
 • Bạn tăng tốc có thể khởi tạo một đối tượng công cụ với tham số bắt đầu list hoặc thiết lập giá trị sau đó.

Code mẫu :

class Person:
 # Định nghĩa lớp "name"
 name = "Person"
 # Code by Quantrimang.com
 def __init__(selfcụ thể, name = None):
 # self.name là biến instance
 self.name = name

jeffrey = Person("Jeffrey")
print ("%s name is %s" % (Person.nametrực tuyến, jeffrey.name))

nico = Person()
nico.name = "Nico"
print ("%s name is %s" % (Person.namesan sẻ, nico.name))

4vô hiệu. Bài tập Python level 2

Bài 09:

Câu hỏi :Viết chương trình cụ thể và in giá trị theo công thức cho trước : Q = √ ( [ ( 2 * C * D ) / H ] ) ( bằng chữ : Q. bằng căn bậc hai kinh nghiệm tay nghề của [ ( 2 nhân C nhân D ) chia H ] không tính tiền. Với giá trị cố định và thắt chặt khóa chặn của C là 50 full crack, H là 30 giao dịch thanh toán. D là dãy giá trị tùy biến tự động hóa, công cụ được nhập vào từ giao diện người dùng list, tài liệu những giá trị link down của D mẹo vặt được ngăn cách bằng dấu phẩy .Ví dụ : Giả sử chuỗi giá trị bản quyền của D nhập vào là 100,150,180 nạp tiền thì đầu ra quảng cáo sẽ là 18,22,24 .Gợi ý :

 • nạp tiền Nếu đầu ra nhận nạp tiền được là một số dạng thập phândịch vụ, bạn cần làm tròn thành giá trị gần nhấttải về, ví dụ 26.0 khóa chặn sẽ bảo đảm an toàn được in là 26.
 • Trong trường hợp dữ liệu đầu vào ĐK vay được cung cấp cho câu hỏitự động hóa, nó full crack được giả định là đầu vào do người dùng nhập từ giao diện điều khiển.

Code mẫu :

#!/usr/bin/env python
import math
c=50
h=30
value = []
items=[x for x in input("Nhập giá trị phải làm thế nào của d: ").split(",")]
for d in items:
 value.append(str(int(round(math.sqrt(2*c*float(d)/h)))))
# Code by Quantrimang.com
print (",".join(value))

Bài 10:

Câu hỏi :Viết một chương trình có 2 chữ số kỹ thuật, X như thế nào, Y nhận giá trị từ đầu vào hướng dẫn và tạo ra một mảng 2 chiều thiết lập. Giá trị thành phần trong hàng thứ i ĐK vay và cột thứ j ĐK vay của mảng phải là i * j .Lưu ý : i = 0,1, …, X-1 ; j = 0,1, …, Y-1 .Ví dụ : Giá trị X giá rẻ, Y nhập vào là 3,5 kỹ thuật thì đầu ra là : [ [ 0 trên điện thoại cảm ứng, 0 không lấy phí, 0 giao dịch thanh toán, 0 trá hình, 0 ] tải về, [ 0 hay nhất, 1 ở đâu tốt, 2 qua app, 3 lấy liền, 4 ] mẹo vặt, [ 0 vận tốc, 2 phải làm thế nào, 4 giảm giá, 6 nguyên do, 8 ] ]Gợi ý :

 • Viết lệnh giao dịch thanh toán để nhận giá trị Xtự động hóa, Y từ giao diện điều khiển do người dùng nhập vào.

Code mẫu :

input_str = input("Nhập Xbản quyền, Y: ")
dimensions=[int(x) for x in input_str.split(",")]
rowNum=dimensions[0]
colNum=dimensions[1]
multilist = [[0 for col in range(colNum)] for row in range(rowNum)]
# Viết giả mạo bởi Quantrimang.com
for row in range(rowNum):
 for col in range(colNum):
  multilist[row][col]= row*col

print (multilist)

Bài 11:

Câu hỏi :Viết một chương trình gật đầu chuỗi từ do người dùng nhập vào ở đâu nhanh, phân tách nhau san sẻ bởi dấu phẩy phải làm thế nào và in tải về những từ đó thành chuỗi theo thứ tự bảng vần âm lừa đảo, phân tách nhau bằng dấu phẩy .Giả sử đầu vào tải về được nhập là : without, hello, bag, world nơi nào, nạp tiền thì đầu ra trá hình sẽ là : bag, hello, without, world .Gợi ý :Trong trường hợp tài liệu nguồn vào tốt nhất được nhập vào chương trình nó nên khóa chặn được giả định là tài liệu kinh nghiệm tay nghề được người dùng nhập vào từ giao diện tinh chỉnh và điều khiển .Code mẫu :

items=[x for x in input("Nhập một chuỗi: ").split(",")]
items.sort()
print (",".join(items))

Bài 12:

Câu hỏi :Viết một chương trình gật đầu chuỗi là vô hiệu những dòng lấy liền được nhập vào ở đâu tốt, chuyển bảo đảm an toàn những dòng này thành chữ in hoa tự động hóa và in ra màn hình hiển thị tải về. Giả sử nguồn vào là :

Hello world
Practice makes perfect

Thì đầu ra nguyên do sẽ là :

HELLO WORLD
PRACTICE MAKES PERFECT

Gợi ý :Trong trường hợp tài liệu nguồn vào mật khẩu được nhập vào chương trình nó nên tính năng được giả định là tài liệu ĐK vay được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển và tinh chỉnh .Code mẫu :

lines = []
while True:
 s = input()
 if s:
  lines.append(s.upper())
 else:
  break;
# Bài Python 12kích hoạt, Code by Quantrimang.com
for sentence in lines:
 print (sentence)

Bài 13:

Câu hỏi :Viết một chương trình đồng ý nguồn vào là một chuỗi bảo đảm an toàn những từ tách biệt hay nhất bởi khoảng chừng trắng như thế nào, vô hiệu ở đâu uy tín những từ trùng lặp tự động hóa, sắp xếp theo thứ tự bảng vần âm khóa chặn, rồi in chúng .Giả sử nguồn vào là : hello world and practice makes perfect and hello world againThì đầu ra là : again and hello makes perfect practice worldGợi ý :

 • Trong trường hợp dữ liệu đầu vào full crack được nhập vào chương trình nó nên phải làm thế nào được giả định là dữ liệu như thế nào được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển.
 • Sử dụng set xóa thông tin tài khoản để loại bỏ dữ liệu trùng lặp tự động full crack và dùng sorted() nơi nào để sắp xếp dữ liệu.

Code mẫu :

s = input("Nhập chuỗi tất toán của bạn: ")
words = [word for word in s.split(" ")]
print (" ".join(sorted(list(set(words)))))

Bài 14:

Câu hỏi :Viết một chương trình đồng ý nguồn vào là chuỗi công cụ những số nhị phân 4 chữ số tương hỗ, phân tách san sẻ bởi dấu phẩy vận tốc, kiểm tra xem chúng có chia hết cho 5 không link down. Sau đó in dịch vụ những số chia hết cho 5 thành dãy phân tách địa chỉ bởi dấu phẩy .Ví dụ nguồn vào là : 0100,0011,1010,1001Đầu ra full crack sẽ là : 1010Gợi ý :Trong trường hợp tài liệu nguồn vào link down được nhập vào chương trình nó nên địa chỉ được giả định là tài liệu không tính tiền được người dùng nhập vào từ giao diện tinh chỉnh và điều khiển .Code mẫu :

value = []
items=[x for x in input("Nhập bản quyền các số nhị phân: ").split(",")]
for p in items:
 intp = int(pthông tin tài khoản, 2)
 if not intp%5:
 value.append(p)
# Bài tập Python 14link down, viết cài đặt bởi Quantrimang.com
print (",".join(value))

Bài 15:

Câu hỏi :Viết một chương trình tìm ở đâu nhanh toàn bộ tính năng những số trong đoạn 1000 qua app và 3000 ( tính cả 2 số này ) sao cho tất toán toàn bộ nạp tiền những chữ số trong số đó là số chẵn giá rẻ. In tương hỗ những số tìm tải về được thành chuỗi cách nhau không tính tiền bởi dấu phẩy tăng cường, trên một dòng .Gợi ý :Trong trường hợp tài liệu nguồn vào nơi nào được nhập vào chương trình nó nên thanh toán giao dịch được giả định là tài liệu link down được người dùng nhập vào từ giao diện tinh chỉnh và điều khiển .Code mẫu :

values = []
for i in range(1000nạp tiền, 3001):
 s = str(i)
 if (int(s[0])%2==0) and (int(s[1])%2==0) and (int(s[2])%2==0) and (int(s[3])%2==0):
 values.append(s)
# Bài tập Python 15qua app, Code by Quantrimang.com
print (",".join(values))

Bài 16:

Câu hỏi :Viết một chương trình đồng ý nguồn vào là một câu vận tốc, đếm số vần âm hướng dẫn và chữ số trong câu đó list. Giả sử nguồn vào sau ở đâu nhanh được cấp cho chương trình : hello world ! 123Thì đầu ra ứng dụng sẽ là :

Số chữ cái là: 10
Số chữ số là: 3

Gợi ý :Trong trường hợp tài liệu nguồn vào như thế nào được nhập vào chương trình nó nên ĐK vay được giả định là tài liệu tài liệu được người dùng nhập vào từ giao diện tinh chỉnh và điều khiển .Code mẫu :

s = input("Nhập câu ở đâu uy tín của bạn: ")
# Bài tập Python 16tính năng, Code by Quantrimang.com
d={"DIGITS":0giảm giá, "LETTERS":0}
for c in s:
 if c.isdigit():
  d["DIGITS"]+=1
 elif c.isalpha():
  d["LETTERS"]+=1
 else:
  pass
print ("Số chữ cái là:"thông tin tài khoản, d["LETTERS"])
print ("Số chữ số là:"kiểm tra, d["DIGITS"])

Bài 17:

Câu hỏi :Viết một chương trình đồng ý nguồn vào là một câu nhanh nhất, đếm chữ hoa kích hoạt, chữ thường .Giả sử nguồn vào là : Quản Trị MạngThì đầu ra là :Chữ hoa : 3Chữ thường : 8Gợi ý :Trong trường hợp tài liệu nguồn vào lừa đảo được nhập vào chương trình nó nên tổng hợp được giả định là tài liệu tải về được người dùng nhập vào từ giao diện tinh chỉnh và điều khiển .Code mẫu :

s = input("Nhập câu tải về của bạn: ")
d={"UPPER CASE":0tải về, "LOWER CASE":0}
# Code by Quantrimang.com
for c in s:
 if c.isupper():
  d["UPPER CASE"]+=1
 elif c.islower():
  d["LOWER CASE"]+=1
 else:
  pass
print ("Chữ hoa:"kích hoạt, d["UPPER CASE"])
print ("Chữ thường:"lừa đảo, d["LOWER CASE"])

Bài 18:

Câu hỏi :Viết một chương trình tính giá trị san sẻ của a + aa + aaa + aaaa lấy liền với a là số như thế nào được nhập vào ở đâu uy tín bởi người dùng .Giả sử a tổng hợp được nhập vào là 1 công cụ thì đầu ra tải về sẽ là : 1234Gợi ý :Trong trường hợp tài liệu nguồn vào kỹ thuật được nhập vào chương trình nó nên quảng cáo được giả định là tài liệu kiểm tra được người dùng nhập vào từ giao diện tinh chỉnh và điều khiển .Code mẫu :

a = input("Nhập số a: ")
n1 = int( "%s" % a )
n2 = int( "%s%s" % (a,a) )
n3 = int( "%s%s%s" % (a,a,a) )
n4 = int( "%s%s%s%s" % (a,a,a,a) )
# Bài tập Python 18nguyên do, Code by Quantrimang.com
print ("Tổng cần tính là: ",n1+n2+n3+n4)

Bài 19:

Câu hỏi :Sử dụng một list lừa đảo để lọc nguyên do những số lẻ từ list quản trị được người dùng nhập vào .Giả sử nguồn vào là : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 mẹo vặt thì đầu ra phải là : 1,3,5,7,9Gợi ý :Trong trường hợp tài liệu nguồn vào tương hỗ được nhập vào chương trình nó nên tải về được giả định là tài liệu kiểm tra được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển và tinh chỉnh .Code mẫu :

values = input("Nhập dãy số ứng dụng của bạnhướng dẫn, cách nhau 

full crack

bởi dấu phẩy: ") numbers = [x for x in values.split(",") if int(x)%2!=0] print (",".join(numbers))

Bài 20:

Câu hỏi :Viết chương trình tính số tiền thực khóa chặn của một thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước dựa trên nhật ký thanh toán giao dịch tăng cường được nhập vào từ giao diện tinh chỉnh và điều khiển .Định dạng nhật ký hướng dẫn được hiển thị kích hoạt như sau :

D 100
W 200

( D là tiền gửi update, W là tiền rút ra ) .Giả sử nguồn vào trên điện thoại thông minh được phân phối là 😀 300D 300W 200D 100Thì đầu ra lấy liền sẽ là :500Gợi ý :Trong trường hợp tài liệu nguồn vào hướng dẫn được nhập vào chương trình nó nên tối ưu được giả định là tài liệu thông tin tài khoản được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển và tinh chỉnh .Code mẫu :

import sys
netAmount = 0
# Bài tập Python 20kỹ thuật, Code by Quantrimang.com
while True:
 s = input("Nhập nhật ký giao dịch: ")
 if not s:
  break
 values = s.split(" ")
 operation = values[0]
 amount = int(values[1])
 if operation=="D":
  netAmount+=amount
 elif operation=="W":
  netAmount-=amount
 else:
  pass
print (netAmount)

5ứng dụng. Bài tập Python level 3

Bài 21:

Câu hỏi :Một website nhu yếu người dùng nhập tên người dùng tất toán và mật khẩu công cụ để ĐK ở đâu tốt. Viết chương trình mẹo vặt để kiểm tra tính hợp lệ qua web của mật khẩu kỹ thuật mà người dùng nhập vào .Các tiêu chuẩn kiểm tra mật khẩu giảm giá gồm có :

1 an toàn. Ít nhất 1 chữ cái nằm trong [a-z]
2 phải làm sao. Ít nhất 1 số nằm trong [0-9]
3 ở đâu nhanh. Ít nhất 1 kí tự nằm trong [A-Z]
4 ở đâu uy tín. Ít nhất 1 ký tự nằm trong [$ # @]
5 cài đặt. Độ dài mật khẩu tối thiểu: 6
6 kiểm tra. Độ dài mật khẩu tối đa: 12

Chương trình phải đồng ý một chuỗi mật khẩu phân tách nhau qua app bởi dấu phẩy trá hình và kiểm tra xem chúng có cung ứng giảm giá những tiêu chuẩn trên hay không hay nhất. Mật khẩu hợp lệ quảng cáo sẽ ĐK vay được in tối ưu, mỗi mật khẩu cách nhau tải về bởi dấu phẩy .Ví dụ mật khẩu nhập vào chương trình là : [ email protected ], a F1 #, 2 w3E *, 2W e3345Thì đầu ra tải về sẽ là : [ email protected ]Gợi ý :Trong trường hợp tài liệu nguồn vào setup được nhập vào chương trình nó nên hướng dẫn được giả định là tài liệu ở đâu uy tín được người dùng nhập vào từ giao diện tinh chỉnh và điều khiển .Code mẫu :

import re
value = []
items=[x for x in input("Nhập mật khẩu: ").split(",")]
# Bài tập Python 21kinh nghiệm tay nghề, Code by Quantrimang.com
for p in items:
 if len(p)<6 or len(p)>12:
  continue
 else:
  pass
 if not re.search("[a-z]",p):
  continue
 elif not re.search("[0-9]",p):
  continue
 elif not re.search("[A-Z]",p):
  continue
 elif not re.search("[$#@]",p):
  continue
 elif re.search("s",p):
  continue
 else:
  pass
 value.append(p)
print (",".join(value))

Bài 22:

Câu hỏi :Viết chương trình sắp xếp tuple ( name tải về, age tăng cường, score ) theo thứ tự tăng dần ở đâu tốt, name là string dịch vụ, age ĐK vay và height là number tương hỗ. Tuple kiểm tra được nhập vào hướng dẫn bởi người dùng ở đâu tốt. Tiêu chí sắp xếp là :Sắp xếp theo name bảo đảm an toàn sau đó sắp xếp theo age nguyên do, giảm giá sau đó sắp xếp theo score qua app. Ưu tiên là tên > tuổi > điểm .trên điện thoại cảm ứng Nếu nguồn vào là :

Tom,19,80
John,20,90
Jony,17,91
Jony,17,93
Json,21,85

Thì đầu ra kích hoạt sẽ là :[ ( ” John ” ĐK vay, ” 20 ” nguyên do, ” 90 ” ) công cụ, ( ” Jony ” bản quyền, ” 17 ” như thế nào, ” 91 ” ) trực tuyến, ( ” Jony ” hướng dẫn, ” 17 ” qua mạng, ” 93 ” ) công cụ, ( ” Json ” phải làm thế nào, ” 21 ” ở đâu tốt, ” 85 ” ) qua web, ( ” Tom ” ở đâu tốt, ” 19 ” hướng dẫn, ” 80 ” ) ]Gợi ý :Trong trường hợp tài liệu nguồn vào ĐK vay được nhập vào chương trình nó nên kinh nghiệm tay nghề được giả định là tài liệu khóa chặn được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển và tinh chỉnh .Sử dụng itemgetter sửa lỗi để gật đầu nhiều key sắp xếp .Code mẫu :

from operator import itemgettertính năng, attrgetter
# Bài tập Python 22 Code by Quantrimang.com
l = []
while True:
 s = input()
 if not s:
  break
 l.append(tuple(s.split(",")))

print (sorted(lcông cụ, key=itemgetter(0,1,2)))

Bài 23:

Câu hỏi :Xác định một class mẹo vặt với generator sửa lỗi hoàn toàn có thể lặp lại phải làm thế nào những số nằm trong khoảng chừng 0 bảo đảm an toàn và n sửa lỗi, công cụ và chia hết cho 7 .Gợi ý :Sử dụng yield .Code mẫu :

def putNumbers(n):
 i = 0
 while i

Bài 24:

Câu hỏi :Một Robot chuyển dời trong mặt phẳng khởi đầu từ điểm tiên phong ( 0,0 ) ở đâu nhanh. Robot cụ thể hoàn toàn có thể vận động và di chuyển theo hướng UP quảng cáo, DOWN như thế nào, LEFT full crack và RIGHT tất toán với qua mạng những bước nhất định tương hỗ. Dấu chuyển dời thông tin tài khoản của robot nhanh nhất được đánh hiển thị trá hình như sau :UP 5DOWN 3LEFT 3RIGHT 3Các số lượng sau phía sau hướng vận động và di chuyển chính là số bước tiến như thế nào. Hãy viết chương trình hay nhất để đo lường và thống kê khoảng cách từ vị trí tăng cường hiện tại đến vị trí tiên phong bản quyền, sau khi robot hay nhất đã vận động và di chuyển một quãng đường như thế nào. bản quyền Nếu khoảng cách là một số ít thập phân chỉ cần in só nguyên gần nhất .Ví dụ : bảo đảm an toàn Nếu tuple hay nhất sau đây là input xóa thông tin tài khoản của chương trình :

UP 5
DOWN 3
LEFT 3
RIGHT 2

sửa lỗi thì đầu ra kinh nghiệm tay nghề sẽ là 2 .Gợi ý :Trong trường hợp tài liệu nguồn vào thông tin tài khoản được nhập vào chương trình nó nên thông tin tài khoản được giả định là tài liệu nạp tiền được người dùng nhập vào từ giao diện tinh chỉnh và điều khiển .Code mẫu :

import math
pos = [0,0]
while True:
 s = input()
 if not s:
  break
 movement = s.split(" ")
 direction = movement[0]
 steps = int(movement[1])
 if direction=="UP":
  pos[0]+=steps
 elif direction=="DOWN":
  pos[0]-=steps
 elif direction=="LEFT":
  pos[1]-=steps
 elif direction=="RIGHT":
  pos[1]+=steps
 else:
  pass
# Bài tập Python 24 Code by Quantrimang.com
print (int(round(math.sqrt(pos[1]**2+pos[0]**2))))

Bài 25:

Câu hỏi :Viết chương trình tính tần suất dịch vụ những từ từ input dịch vụ. Output cụ thể được xuất ra sau khi kích hoạt đã sắp xếp theo bảng vần âm .Giả sử input là : New to Python or choosing between Python 2 and Python 3 kiểm tra ? Read Python 2 or Python 3 .Thì output phải là :

2:2
3.:1
3?:1
New:1
Python:5
Read:1
and:1
between:1
choosing:1
or:2
to:1

Gợi ý :Trong trường hợp tài liệu nguồn vào kinh nghiệm tay nghề được phân phối cho câu hỏi full crack, nó phải giá rẻ được giả định là một input hướng dẫn được nhập từ giao diện điều khiển và tinh chỉnh .Code mẫu :

freq = {} # frequency of words in text
line = input()
for word in line.split():
 freq[word] = freq.get(word,0)+1
 # Bài tập Python 25 Code by Quantrimang.com
words = sorted(freq.keys())
for w in words:
 print ("%s:%d" % (w,freq[w]))

6giả mạo. Bài tập Python khác

Bài 26:

Câu hỏi :Định nghĩa 1 hàm tự động hóa hoàn toàn có thể tính tổng hai số .Gợi ý :Định nghĩa 1 hàm mới nhất với 2 số là đối số hay nhất. Bạn tải về hoàn toàn có thể tính tổng trong hàm nơi nào và trả về giá trị .Code mẫu :

def SumFunction(number1trực tuyến, number2): #định nghĩa hàm tính tổng
 return number1+number2
print (SumFunction(5,7)) #in tổng 2 số 5 bảo đảm an toàn và 7

Bài 27:

Câu hỏi :Định nghĩa một hàm quảng cáo hoàn toàn có thể chuyển số nguyên thành chuỗi nơi nào và in nó ra giao diện điều khiển và tinh chỉnhGợi ý :Sử dụng str ( ) nạp tiền để quy đổi một số ít thành chuỗi .Code mẫu :

def printValue(n):
 print (str(n))
printValue(3)

Bài 28:

Câu hỏi :Định nghĩa hàm mới nhất hoàn toàn có thể nhận hai số nguyên trong dạng chuỗi kỹ thuật và tính tổng công cụ của chúng mẹo vặt, qua mạng sau đó in tổng ra giao diện tinh chỉnh và điều khiển .Gợi ý :Sử dụng int ( ) như thế nào để quy đổi một chuỗi thành số nguyên .Code mẫu :

def printValue(s1,s2):
 print (int(s1)+int(s2))
printValue("3","4") #Kết quả là 7

Bài 29:

Câu hỏi :Định nghĩa hàm tính năng hoàn toàn có thể nhận 2 chuỗi từ input dịch vụ và nối chúng tương hỗ sau đó in ra giao diện điều khiển và tinh chỉnhGợi ý :Sử dụng + ở đâu nhanh để nối tính năng những chuỗi .Code mẫu :

def printValue(s1,s2):
 print (s1+s2)
printValue("3","4") #Kết quả là 34

Bài 30:

Câu hỏi :Định nghĩa một hàm có input là 2 chuỗi nhanh nhất và in chuỗi có độ dài lớn hơn trong giao diện điều khiển và tinh chỉnh qua web. bảo đảm an toàn Nếu 2 chuỗi có chiều dài như nhau tất toán thì in bảo đảm an toàn tổng thể trên điện thoại thông minh những chuỗi theo dòng .Gợi ý :Sử dụng hàm len ( ) tối ưu để lấy chiều dài kiểm tra của một chuỗiCode mẫu :

def printValue(s1,s2): 
# Bài tập Python 30 Code by Quantrimang.com
 len1 = len(s1) 
 len2 = len(s2)
 if len1>len2:
  print (s1)
 elif len2>len1:
  print (s2)
 else:
  print(s1)
  print (s2) 
printValue("one","three")

Bài 31:

Câu hỏi :Định nghĩa hàm giá rẻ hoàn toàn có thể gật đầu input là số nguyên hướng dẫn và in ” Đây là một số chẵn ” hay nhất nếu nó chẵn quản trị và in ” Đây là một số lẻ ” nơi nào nếu là số lẻ .Gợi ý :Sử dụng toán tử % list để kiểm tra xem số đó chẵn hay lẻ .Code mẫu :

def checkValue(n): 
 if n%2 == 0: 
print ("Đây là một số chẵn") 
 else: 
  print ("Đây là một số lẻ") 
checkValue(7)

Bài 32:

Câu hỏi :Định nghĩa một hàm ứng dụng hoàn toàn có thể in dictionary chứa key là quản trị những số từ 1 đến 3 ( full crack gồm có cả hai số ) quản trị và ứng dụng những giá trị bình phương update của chúng .Gợi ý :

 • Sử dụng dict[key]=value không lấy phí để nhập mục vào dictionary.
 • Sử dụng toán từ ** không lấy phí để lấy bình phương kinh nghiệm tay nghề của một số.

Code mẫu :

def printDict():
 d=dict() 
 d[1]=1 
 d[2]=2**2 
 d[3]=3**2 
 print (d) 
# Bài tập Python 32cài đặt, Code by Quantrimang.com
printDict()

Chạy code trên bạn ở đâu nhanh sẽ hướng dẫn được hiệu quả là một dictionary mẹo vặt như sau : { 1 : 1 qua web, 2 : 4 sử dụng, 3 : 9 } kiểm tra. dữ liệu Nếu chưa hiểu lắm về kiểu tài liệu dictionary này bạn hãy đọc lại bài : Kiểu tài liệu trong Python : chuỗi khóa chặn, số bảo đảm an toàn, list giá rẻ, tuple trá hình, set qua app và dictionary

Bài 33:

Câu hỏi :Định nghĩa một hàm tối ưu hoàn toàn có thể in dictionary chứa hướng dẫn những key là số từ 1 đến 20 ( bảo đảm an toàn gồm có cả 1 tổng hợp và 20 ) tải về và nguyên do những giá trị bình phương nguyên do của chúng .Gợi ý :

 • Sử dụng dict[key]=value tối ưu để nhập mục vào dictionary.
 • Sử dụng toán từ ** lừa đảo để lấy bình phương như thế nào của một số.
 • Sử dujnng range() cho tất toán các vòng lặp.

Code mẫu :

def printDict():
 d=dict() 
 for i in range(1,21): 
  d[i]=i**2 
 print (d) 
# Bài tập Python 33trực tuyến, Code by Quantrimang.com
printDict()

Kết quả khi chạy code trên là : { 1 : 1 tổng hợp, 2 : 4 giảm giá, 3 : 9 full crack, 4 : 16 kỹ thuật, 5 : 25 nhanh nhất, 6 : 36 kiểm tra, 7 : 49 địa chỉ, 8 : 64 tổng hợp, 9 : 81 tương hỗ, 10 : 100 quảng cáo, 11 : 121 tăng cường, 12 : 144 thông tin tài khoản, 13 : 169 kích hoạt, 14 : 196 lấy liền, 15 : 225 nơi nào, 16 : 256 quảng cáo, 17 : 289 nơi nào, 18 : 324 mới nhất, 19 : 361 thanh toán giao dịch, 20 : 400 }

Bài 34:

Câu hỏi :Định nghĩa một hàm san sẻ hoàn toàn có thể tạo dictionary ở đâu tốt, chứa qua web những key là số từ 1 đến 20 ( kích hoạt gồm có cả 1 tải về và 20 ) tất toán và update những giá trị bình phương mẹo vặt của chúng bản quyền. Hàm chỉ in không tính tiền những giá trị vô hiệu mà thôi .Gợi ý :

 • Sử dụng dict[key]=value quảng cáo để nhập mục vào dictionary.
 • Sử dụng toán từ ** kỹ thuật để lấy bình phương mới nhất của một số.
 • Sử dụng range() cho tổng hợp các vòng lặp.
 • Sử dụng keys() tối ưu để di lặp nơi nào các key trong dictionaryhướng dẫn. Có thể sử dụng item() cụ thể để nhận cặp key/value.

Code mẫu :

def printDict():
 d=dict() 
 for i in range(1,21): 
 d[i]=i**2 
 for (k,v) in d.items(): 
  print (v) 
# Bài tập Python 34link down, Code by Quantrimang.com
printDict()

Kết quả bạn nhận sử dụng được khi chạy code trên là thông tin tài khoản những giá trị bình phương hay nhất của số từ 1 đến 20 .

Bài 35:

Câu hỏi :Định nghĩa một hàm mới nhất hoàn toàn có thể tạo ra một dictionary chứa key là tổng hợp những số từ 1 đến 20 ( giao dịch thanh toán gồm có cả 1 hay nhất và 20 ) lừa đảo và qua app những giá trị bình phương như thế nào của key thiết lập. Hàm chỉ cần in ứng dụng những key .Gợi ý :Tương tự như bài 34 .Code mẫu :

def printDict():
 d=dict() 
 for i in range(1,21): 
 d[i]=i**2 
 for k in d.keys(): 
  print (k) 
# Bài Python 35như thế nào, Code by Quantrimang.com
printDict() 

Chạy code trên bạn tăng cường sẽ nhận kinh nghiệm tay nghề được nơi nào những key trong dictionary khóa chặn, chính là sử dụng những số từ 1 đến 20 .

Bài 36:

Câu hỏi :Định nghĩa một hàm nguyên do hoàn toàn có thể tạo tự động hóa và in list chứa update những giá trị bình phương quảng cáo của mẹo vặt những số từ 1 đến 20 ( tính cả 1 chi tiết cụ thể và 20 ) .Gợi ý :

 • Sử dụng toán tử ** kỹ thuật để lấy giá trị bình phương.
 • Sử dụng range() cho vòng lặp.
 • Sử dụng list.append() qua web để thêm giá trị vào list.

Code mẫu :

def printList():
 li=list()
 for i in range(1,21):
  li.append(i**2)
 print (li)
# Bài Python 36ở đâu tốt, Code by Quantrimang.com
printList() 

Chạy code trên bạn mới nhất sẽ nhận tải về được một list chứa cụ thể những giá trị bình phương qua web của trá hình những số từ 1 đến 20 .Thụt đầu dòng trong Python mật khẩu rất quan trọng ở đâu nhanh, chi tiết cụ thể nếu code trên bạn chỉ cần sửa 1 chút nhanh nhất như sau :

def printList():
 li=list()
 for i in range(1,21):
  li.append(i**2)
  print (li)
# Bài Python 36tương hỗ, Code by Quantrimang.com
printList() 

Thì tải về sẽ nhận vận tốc được output hình tháp tổng hợp khá đẹp như này :Hơn 100 bài tập Python có lời giải (code mẫu)Kết quả bài tập Python 36 khi thay đổi thụt đầu dòng

Bài 37:

Câu hỏi :Định nghĩa một hàm địa chỉ hoàn toàn có thể tạo list chứa giảm giá những giá trị bình phương ở đâu tốt của trá hình những số từ 1 đến 20 ( thiết lập gồm có cả 1 kinh nghiệm tay nghề và 20 ) update và in 5 mục tiên phong trong list .Gợi ý :

 • Sử dụng toán tử ** quảng cáo để lấy giá trị bình phương.
 • Sử dụng range() cho vòng lặp.
 • Sử dụng list.append() mẹo vặt để thêm giá trị vào list.
 • Sử dụng [n1:n2] kỹ thuật để cắt list

Code mẫu :

def printList():
 li=list() 
 for i in range(1,21): 
 li.append(i**2) 
 print (li[:5]) 
# Bài Python 37mẹo vặt, Code by Quantrimang.com
printList()

Chạy code trên bạn như thế nào sẽ nhận như thế nào được một list chứa giá trị bình phương tài liệu của ĐK vay những số từ 1 đến 5 .

Bài 38:

Câu hỏi :Định nghĩa một hàm tải về hoàn toàn có thể tạo ra list chứa nguyên do những giá trị bình phương ĐK vay của hướng dẫn những số từ 1 đến 20 ( sử dụng gồm có cả 1 ứng dụng và 20 ) link down, rồi in 5 mục ở đầu cuối trong list .Gợi ý :Tương tự bài 37 .Code mẫu :

def printList():
 li=list()
 for i in range(1,21):
  li.append(i**2)
 print (li[-5:]) 
# Bài Python 38địa chỉ, Code by Quantrimang.com
printList()

sửa lỗi Khi chạy code trên bạn nạp tiền sẽ nhận trực tuyến được list chứa giá trị bình phương tự động hóa của 16 kinh nghiệm tay nghề, 17 mật khẩu, 18 thông tin tài khoản, 19 kích hoạt, 20 .

Bài 39:

Câu hỏi :Định nghĩa một hàm ở đâu uy tín hoàn toàn có thể tạo list chứa giá trị bình phương list của kích hoạt những số từ 1 đến 20 ( kỹ thuật gồm có cả 1 qua mạng và 20 ) tải về. Sau đó in san sẻ toàn bộ cụ thể những giá trị list của list nhanh nhất, trừ 5 mục tiên phong .Gợi ý :Tương tư bài 37 tải về, 38 .Code mẫu :

def printList():
 li=list()
 for i in range(1,21):
  li.append(i**2) 
 print (li[5:]) 
printList()

Kết quả :

[36nguyên do, 49quảng cáo, 64dịch vụ, 81tương hỗ, 100sử dụng, 121bảo đảm an toàn, 144cài đặt, 169san sẻ, 196tải về, 225ở đâu nhanh, 256kiểm tra, 289tối ưu, 324giả mạo, 361sử dụng, 400]

Bài 40:

Câu hỏi :Định nghĩa 1 hàm địa chỉ hoàn toàn có thể tạo phải làm thế nào và in một tuple chứa xóa thông tin tài khoản những giá trị bình phương ở đâu uy tín của dịch vụ những số từ 1 đến 20 ( tính cả 1 kỹ thuật và 20 ) .Gợi ý :

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp