Bài tập Điện tử công suất – Tài liệu, ebook

Chỉnh lưu tiristo 3 pha tia. Sơ đồ thao tác ở chính sách nghịch lưu phụ thuộc vào. Từ đó ta có những biểu thức tính như sau : Tính góc trùng dẫn. vận dụng công thức :

doc

41 trang

| Chia sẻ : tuanhd28

| Lượt xem: 4176

| Lượt tải : 21download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập Điện tử công suất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Lời ngỏ : Để cung ứng nhu yếu học và ôn thi môn điện tử hiệu suất tôi xin trình diễn 1 số ít dạng câu hỏi thường gặp trong một số ít đề thi hy vọng sẽ giúp những bạn hiểu hơn về môn điện tử hiệu suất, nếu có quan điểm góp phần xin hãy gửi vào địa chỉ mail của tôi http :: / / daonguyenkhanh.hp90@gmai.com Phần Lý Thuyết PHẦN LÝ THUYẾT ( 40 CÂU ) Trỡnh bày về sự phân cực của mặt ghép P-N. Trình bày cấu trúc, ký hiệu và đặc tính V-A của điốt. Trình bày cấu trúc, ký hiệu và đặc tính V-A của Transitor lưỡng cực. Trình bày cấu trúc, ký hiệu và đặc tính V-A của Transitor MOS hiệu suất. Trình bày cấu trúc, ký hiệu và đặc tính V-A của tiristo. Trình bày về quy trình mở cho dòng chảy qua của Tiristo. Trình bày về quy trình khoá không cho dòng chảy qua của Tiristo. Trình bày sơ đồ chỉnh lưu điốt 1 pha 50% chu kỳ luân hồi khi tải là R. Trình bày sơ đồ chỉnh lưu điốt 1 pha 50% chu kỳ luân hồi khi tải là R + L. Trình bày sơ đồ chỉnh lưu điốt 1 pha hai nửa chu kỳ luân hồi khi tải là R. Viết biểu thức giải tích. Trình bày sơ đồ chỉnh lưu điốt 1 pha hai nửa chu kỳ luân hồi khi tải là R + L.Viết biểu thức giải tích. Trình bày sơ đồ chỉnh lưu điốt 1 pha hai nửa chu kỳ luân hồi khi tải là R + E.Viết biểu thức giải tích. Trình bày sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha khi tải là R + E. Trình bày sơ đồ chỉnh lưu điốt 3 pha tia khi tải là R + E. Viết biểu thức giải tích. Trình bày sơ đồ chỉnh lưu điốt 3 pha cầu khi tải là R + E. Viết biểu thức giải tích. Trình bày giải pháp lọc điện bằng tụ điện. Trình bày giải pháp lọc điện bằng bộ lọc LC. Trình bày sơ đồ chỉnh lưu tiristo 1 pha hai nửa chu kỳ luân hồi khi tải là R + L. Trình bày sơ đồ chỉnh lưu tiristo 1 pha hai nửa chu kỳ luân hồi khi tải là R + L + E. Trình bày chính sách nghịch lưu nhờ vào. Trình bày về hiện tượng kỳ lạ trùng dẫn. Trình bày sơ đồ chỉnh lưu tiristo tinh chỉnh và điều khiển cầu 1 pha khi tải là thuần trở. Trình bày sơ đồ chỉnh lưu tiristo tinh chỉnh và điều khiển cầu 1 pha khi tải là R + L. Trình bày sơ đồ chỉnh lưu tiristo tinh chỉnh và điều khiển cầu 1 pha không đối xứng. Trình bày giải pháp bảo vệ quá áp cho những bộ đổi khác. Trình bày giải pháp bảo vệ ngắn mạch cho những bộ biến hóa. Trình bày chiêu thức bảo vệ quá tải cho những bộ biến hóa. Trình bày chiêu thức bảo vệ quá nhiệt độ cho những bộ đổi khác. Trình bày giải pháp bảo vệ chống vận tốc tăng dòng điện cho những bộ đổi khác. Trình bày chiêu thức bảo vệ chống vận tốc tăng điện áp quá mức cho những bộ biến hóa. Trình bày giải pháp bảo vệ chống tác động ảnh hưởng tương hỗ cho những bộ đổi khác Trình bày giải pháp chống nhiễu Radio cho những bộ đổi khác. Nêu những nguyên tắc điều khiển và tinh chỉnh xung. Trình bày nguyên tắc điều khiển và tinh chỉnh thẳng đứng tuyến tính. Nêu những nguyên tăc tinh chỉnh và điều khiển xung. Trình bày nguyên tắc điều khiển và tinh chỉnh thẳng đứng ARCCOS. Trình bày về sự phối hợp công tác làm việc giữa những tiristo khi chúng mắc tiếp nối đuôi nhau. Trình bày về sự phối hợp công tác làm việc giữa những tiristo khi chúng mắc song song. Trình bày về nguyên tắc hoạt động giải trí của bộ biến tần cầu 1 pha. Trình bày về sơ đồ biến tần chứa ít sóng hài. Trình bày về sự phân loại những bộ nghịch lưu. Trình bày về những đặc thù của bộ nghịch lưu độc lập. PHẦN BÀI TẬP ( 50 BÀI ) Cho sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha với những thông số kỹ thuật : U2 = 71V ; E = 48V ; R = 0,8 W ; f = 50H z ; dòng tải id là liên tục. Biểu thức giải tích : Tính trị trung bình của dòng tải và xác lập giá trị điện cảm L sao cho Ia = 0,1 Id. Bài giải : Sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha 50% chu kỳ luân hồi. Từ biểu thức giải tích ta có : Cho sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha với tải là R + E, những thông số kỹ thuật : ; U2 = 220V ; f = 50H z ; E = 120V. Tính thời hạn mở cho dòng chảy qua mỗi điốt trong một chu kỳ luân hồi. Xác định R sao cho dòng tải có trị trung bình Id = 40A. Bài giải : Cho sơ đồ chỉnh lưu điốt 1 pha hai nửa chu kỳ luân hồi với tải là thuần trở, những thông số kỹ thuật : U2 = 100V ; f = 50H z ; R = 0,5 W. Tính trị trung bình của điện áp chỉnh lưu, trị trung bình của dòng điện tải và dòng chảy qua điốt. Bài giải : Cho sơ đồ chỉnh lưu điốt 3 pha tia với những thông số kỹ thuật : U2 = 100V ; E = 50V ; R = 0,8 W ; f = 50H z ; Biểu thức giải tích : Bài tập Tính trị trung bình của điện áp tải, trị trung bình của dòng tải, dòng chảy qua điốt và xác lập giá trị điện cảm L sao cho Ia = 0,5 Id. Cho sơ đồ chỉnh lưu điốt 3 pha cầu với những thông số kỹ thuật : U2 = 220V ; E = 220V ; R = 6W ; f = 50H z ; Biểu thức giải tích : Tính trị trung bình của điện áp tải, trị trung bình của dòng tải, dòng chảy qua điốt và xác lập giá trị điện cảm L sao cho Ia = 0,3 Id. Cho sơ đồ chỉnh lưu 1 pha hai nửa chu kỳ luân hồi với : kc = DU / Um = 0,01 ; R = 10 kW ; f = 50H z. Tính điện dung C. Cho sơ đồ chỉnh lưu 3 pha tia với những thông số kỹ thuật : kLC = 0,01 ; f = 50H z. Tính LC. Cho sơ đồ chỉnh lưu 3 pha cầu với những thông số kỹ thuật : kLC = 0,03 ; f = 50H z. Tính LC. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu 1 pha không đối xứng với những thông số kỹ thuật : U2 = 100V ; R = 1W ; L = ∞ ; a = 600. Tính trị trung bình của điện áp tải, dòng tải, dòng chảy qua tiristo, dòng chảy qua điốt. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo 3 pha tia với những thông số kỹ thuật : U2 = 220V ; f = 50H z ; E = 220V ; LC = 1 mH ; R = 2W ; L = ∞ ; Xác định góc mở a sao cho hiệu suất do động cơ tái sinh Pd = E.Id = 5 kW. Tính góc trùng dẫn m. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha không đối xứng với những thông số kỹ thuật sau : U2 = 110V ; R = 1,285 W ; L = ∞ ; Pd = 12,85 kW Xác định góc mở a, trị trung bình của dòng tải, trị trung bình của dòng chảy qua tiristo, trị trung bình của dòng chảy qua điốt. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha đối xứng với những thông số kỹ thuật : U2 = 220V ; XC = 0,3 W ; R = 5W ; L = ∞ ; a = 0. Tính trị trung bình của điện áp tải, dòng tải và góc trùng dẫn m. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo 3 pha tia, mạch tải R + L với những thông số kỹ thuật : Ud = 217V ; U2 = 190V ; f = 50H z ; Id = 866A ; a = 0. Tính R, điện cảm chuyển mạch LC và góc trùng dẫn m. Một bộ chỉnh lưu điốt cầu 3 pha được nuôi từ nguồn điện xoay chiều có điện áp dây là 380V, trải qua máy biến áp 3 pha nối tam giác – sao. Giả thiết điện áp rơi trên mỗi điốt là 0,7 V và dòng điện tải coi như được nắn thẳng Id = 60A. Điện áp trên tải là 300V. Tính trị trung bình của dòng điện chảy qua điốt và điện áp ngược cực lớn mà mỗi điốt phải chịu. Bài giải : Trong trường hợp lý tưởng ta có : Với trường hợp đang xét : Trị trung bình của dòng chảy qua điốt. Điện áp ngược cực lớn đặt lên mỗi điốt : Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo một pha hai nửa chu kỳ luân hồi với những thông số kỹ thuật : U2 = 100V ; f = 50H z ; L = 1 mH ; a = Viết biểu thức của dòng tải id và xác lập góc tắt dòng l. Bài giải Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo 1 pha hai nửa chu kỳ luân hồi thao tác ở chính sách nghịch lưu phụ thuộc vào với những thông số kỹ thuật : U2 = 200V ; E = 180V ; f = 50H z ; LC = 1 mH ; R = 0,2 W ; L = ∞ ; Id = 200A ; Tính góc mở a và góc trùng dẫn m. Bài giải : Chỉnh lưu tiristo 1 pha 2 nửa chu kỳ luân hồi, thao tác ở chính sách nghịch lưu phụ thuộc vào. Do LC¹0 nên trị trung bình của điện áp tải : Xác định góc mở a. Góc trùng dẫn m Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo 3 pha cầu thao tác ở chính sách nghịch lưu phụ thuộc vào với những thông sô : U2 = 239,6 V ; f = 50H z ; a = 1450 ; XC = 0,3 W ; RC = 0,05 W ; Điện áp rơi trên mỗi tiristo là DUT = 1,5 V ; với giả thiết dòng điện tải được nắn thẳng id = Id = 60A. Tính E và góc trùng dẫn m. Bài giải : Khi những thành phần trong sơ đồ được coi là lý tưởng thì trị trung bình của điện áp tải : = 2,34. cos Vì bộ đổi khác thao tác ở chính sách nghịch lưu phụ thuộc vào nên : Xác định góc trùng dẫn m. Từ phương trình chuyển mạch : Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo 3 pha tia, trị trung bình của điện áp pha là U = 150V ; f = 50H z, điện cảm và điện trở mỗi pha lần lượt là : LC = 1,2 mH ; R = 0,07 W ; Giả thiết điện áp rơi trên mối tiristo là DUT = 1,5 V và trị trung bình của dòng điện tải là : Id = 30A. Hãy tính trị trung bình của điện áp tải khi những góc mở a là 00 ; 300 ; 450 ; 600. Bài giải Do góc a 60 nên chính sách này là chính sách dòng liên tục nên điện áp được tính đơn thuần là Ud = 2,34. U2. cos a Điện áp rơi trên tiristo là 1,5 ( V ) Điện áp rơi trên điện trở nguồn xoay chiều : 0,07. 30 = 2,1 ( V ) Điện áp rơi do điện cảm nguồn xoay chiều gây nên ( hiện tượng kỳ lạ trùng dẫn ) Biểu thức của điện áp tải : a0 0 30 45 60 Ud ’ ( V ) 166,43 142,93 115,04 78,71 Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo 3 pha cầu thao tác ở chính sách nghịch lưu phụ thuộc vào, với những thông số kỹ thuật : U2 = 220V ; f = 50H z ; E = 400V ; R = 1W ; L = ∞ ; a = 1200 Tính hiệu suất có ích trả về lưới xoay chiều trong hai trường hợp : Bỏ qua điện cảm chuyển mạch Lc ( LC = 0 ). Khi LC = 2 mH. Bài giải : Do dòng điện được san phẳng nên ta tính như ở chính sách liên tục LC = 0 ( không xét hiện tượng kỳ lạ trùng dẫn ) Biểu thức hiệu suất : Pd = Ud. Id. Với LC = 2 mH ( có xét đến hiện tượng kỳ lạ trùng dẫn ) Công suất công dụng trả về lưới xoay chiều : Pd = Ud ’. Id = – 310,9. 89,18 = – 27,67 ( kW ) Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha. Nguồn điện xoay chiều có điện áp dây Ud = 415 V, f = 50H z, LC = 0,9 mH. Giả thiết dòng điện tải được nắn thẳng và bỏ lỡ điện áp rơi trên những tiristo và điện trở nguồn. Lập bảng tính trị trung bình của điện áp tải theo góc mở a0 ( 00,100,300,400,600,800 ) khi dòng điện tải Id = 60A. Lập bảng tính trị trung bình của điện áp tải theo dòng điện tải Id ( 0,10,20,30,40,50 ) khi góc mở a = 300 Cho sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha với những thông số kỹ thuật : U2 = 80V ; E = 50V ; R = 0,8 W ; f = 50H z ; dòng tải id là liên tục. Biểu thức giải tích : Tính trị trung bình của dòng tải và xác lập giá trị điện cảm L sao cho Ia = 0,2 Id. Cho sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha với tải là R + E, những thông số kỹ thuật : ; U2 = 240V ; f = 60H z ; E = 120V. a. Tính thời hạn mở cho dòng chảy qua mỗi điốt trong một chu kỳ luân hồi. b. Xác định R sao cho dòng tải có trị trung bình Id = 30A. Cho sơ đồ chỉnh lưu điốt 3 pha tia với những thông số kỹ thuật : U2 = 120V ; E = 60V ; R = 0,5 W ; f = 50H z ; Biểu thức giải tích : Tính trị trung bình của điện áp tải, trị trung bình của dòng tải, dòng chảy qua điốt và xác lập giá trị điện cảm L sao cho Ia = 0,5 Id. Cho sơ đồ chỉnh lưu điốt 3 pha cầu với những thông số kỹ thuật : U2 = 110V ; E = 110V ; R = 9W ; f = 50H z ; Biểu thức giải tích : Tính trị trung bình của điện áp tải, trị trung bình của dòng tải, dòng chảy qua điốt và xác lập giá trị điện cảm L sao cho Ia = 0,2 Id. Cho sơ đồ chỉnh lưu 1 pha hai nửa chu kỳ luân hồi với : kc = DU / Um = 0,03 ; R = 15 kW ; f = 50H z. Tính điện dung C. Cho sơ đồ chỉnh lưu 3 pha tia với những thông số kỹ thuật : kLC = 0,05 ; f = 50H z. Tính LC. Cho sơ đồ chỉnh lưu 3 pha cầu với những thông số kỹ thuật : kLC = 0,04 ; f = 50H z. Tính LC. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu 1 pha không đối xứng với những thông số kỹ thuật : U2 = 120V ; R = 3 W ; L = ∞ ; a = 600. Tính trị trung bình của điện áp tải, dòng tải, dòng chảy qua tiristo, dòng chảy qua điốt. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo 3 pha tia với những thông số kỹ thuật : U2 = 220V ; f = 50H z ; E = 220V ; LC = 3 mH ; R = 5W ; L = ∞ ; Xác định góc mở a sao cho hiệu suất do động cơ tái sinh Pd = E.Id = 4 kW. Tính góc trùng dẫn m. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha không đối xứng với những thông số kỹ thuật sau : U2 = 130V ; R = 1,585 W ; L = ∞ ; Pd = 15,85 kW Xác định góc mở a, trị trung bình của dòng tải, trị trung bình của dòng chảy qua tiristo, trị trung bình của dòng chảy qua điốt. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha đối xứng với những thông số kỹ thuật : U2 = 110V ; XC = 0,5 W ; R = 5W ; L = ∞ ; a = 0. Tính trị trung bình của điện áp tải, dòng tải và góc trùng dẫn m. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo 3 pha tia, mạch tải R + L với những thông số kỹ thuật : Ud = 240V ; U2 = 220V ; f = 50H z ; Id = 866A ; a = 0. Tính R, điện cảm chuyển mạch LC và góc trùng dẫn m. Một bộ chỉnh lưu điốt cầu 3 pha được nuôi từ nguồn điện xoay chiều có điện áp dây là 380V, trải qua máy biến áp 3 pha nối tam giác – sao. Giả thiết điện áp rơi trên mỗi điốt là 0,5 V và dòng điện tải coi như được nắn thẳng Id = 40A. Điện áp trên tải là 280V. Tính trị trung bình của dòng điện chảy qua điốt và điện áp ngược cực lớn mà mỗi điốt phải chịu. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo 1 pha hai nửa chu kỳ luân hồi thao tác ở chính sách nghịch lưu nhờ vào với những thông số kỹ thuật : U2 = 220V ; E = 200V ; f = 50H z ; La = 2 mH ; R = 0,6 W ; Ld = ∞ ; Id = 220A ; Tính góc mở a và góc trùng dẫn m. Bài giải : Do có Ld = nên ta có dòng là liên tục nên ta có đo lường và thống kê được như sau = Xác định góc mở a. Thay số ta được : Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo 3 pha cầu thao tác ở chính sách nghịch lưu phụ thuộc vào với những thông sô : U2 = 240V ; f = 50H z ; a = 1450 ; XC = 0,5 W ; RC = 0,05 W ; Điện áp rơi trên mỗi tiristo là DUT = 1,5 V ; với giả thiết dòng điện tải được nắn thẳng id = Id = 40A. Tính E và góc trùng dẫn m. Bài giải Khi những thành phần trong sơ đồ được coi là lý tưởng thì trị trung bình của điện áp tải : = 2,34. U2. cos Vì bộ đổi khác thao tác ở chính sách nghịch lưu nhờ vào nên : Xác định góc trùng dẫn m. Từ phương trình chuyển mạch : Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo 3 pha tia, trị trung bình của điện áp pha là U = 170V ; f = 50H z, điện cảm và điện trở mỗi pha lần lượt là : LC = 1,5 mH ; RC = 0,07 W ; Giả thiết điện áp rơi trên mối tiristo là DUT = 1,5 V và trị trung bình của dòng điện tải là : Id = 30A. Hãy tính trị trung bình của điện áp tải khi những góc mở a là 00 ; 300 ; 450 ; 600. Bài giải : Điện áp rơi trên tiristo là 1,5 ( V ) Điện áp rơi trên điện trở nguồn xoay chiều : 0,07. 30 = 2,1 ( V ) Điện áp rơi do điện cảm nguồn xoay chiều gây nên : Biểu thức của điện áp tải : a0 0 30 45 60 Ud ’ ( V ) 184,55 157,26 126,08 184,55 Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo 3 pha cầu thao tác ở chính sách nghịch lưu nhờ vào, với những thông số kỹ thuật : U2 = 110V ; f = 50H z ; E = 350V ; R = 3W ; L = ∞ ; a = 1200 Tính hiệu suất có ích trả về lưới xoay chiều trong hai trường hợp : a. Bỏ qua điện cảm chuyển mạch Lc ( LC = 0 ). b. Khi LC = 4 mH. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha. Nguồn điện xoay chiều có điện áp dây Ud = 415 V, f = 50H z, LC = 0,6 mH. Giả thiết dòng điện tải được nắn thẳng và bỏ lỡ điện áp rơi trên những tiristo và điện trở nguồn. Lập bảng tính trị trung bình của điện áp tải theo góc mở a0 ( 00,200,300,450,600,700 ) khi dòng điện tải Id = 50A. Lập bảng tính trị trung bình của điện áp tải theo dòng điện tải Id ( 0,20,25,45,65,85 ) khi góc mở a = 300 Bài giải Điện áp tải : a / ; Ud ’ = f ( a ) a0 0 20 30 45 60 70 Ud ’ ( V ) 540,4 507,2 475,7 379,4 265,7 178,9 b / Ud ’ = f ( Id ) khi a = 300 Ud ’ = 475,7 – 0,18. Id Id ( A ) 0 20 25 45 65 85 Ud ’ ( V ) 475,7 472,1 471,2 467,6 464 460,4 Cho sơ đồ chỉnh lưu điốt 3 pha tia với những thông số kỹ thuật : U2 = 120V ; E = 80V ; R = 0,8 W ; f = 50H z ; Biểu thức giải tích : Tính trị trung bình của điện áp tải, trị trung bình của dòng tải, dòng chảy qua điốt và xác lập giá trị điện cảm L sao cho Ia = 0,3 Id. Bài giải : Chỉnh lưu điốt 3 pha tia Từ biểu thức giải tích ta có : Cho sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha với những thông số kỹ thuật : U2 = 90V ; E = 50V ; R = 0,8 W ; f = 50H z ; dòng tải id là liên tục. Biểu thức giải tích : Tính trị trung bình của dòng tải và xác lập giá trị điện cảm L sao cho Ia = 0,1 Id. Cho sơ đồ chỉnh lưu điốt 3 pha cầu với những thông số kỹ thuật : U2 = 120V ; E = 120V ; R = 3W ; f = 50H z ; Biểu thức giải tích : Tính trị trung bình của điện áp tải, trị trung bình của dòng tải, dòng chảy qua điốt và xác lập giá trị điện cảm L sao cho Ia = 0,1 Id. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha đối xứng với những thông số kỹ thuật : U2 = 200V ; XC = 0,5 W ; R = 3W ; L = ∞ ; a = 0. Tính trị trung bình của điện áp tải, dòng tải và góc trùng dẫn m. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo 3 pha tia, mạch tải R + L với những thông số kỹ thuật : Ud = 200V ; U2 = 180V ; f = 50H z ; Id = 800A ; a = 0. Tính R, điện cảm chuyển mạch LC và góc trùng dẫn m. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo một pha hai nửa chu kỳ luân hồi với những thông số kỹ thuật : U2 = 120V ; f = 50H z ; L = 3 mH ; a =. Viết biểu thức của dòng tải id và xác lập góc tắt dòng l. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo 3 pha cầu thao tác ở chính sách nghịch lưu phụ thuộc vào, với những thông số kỹ thuật : U2 = 240V ; f = 50H z ; E = 350V ; R = 1W ; L = ∞ ; a = 1200 Tính hiệu suất có ích trả về lưới xoay chiều trong hai trường hợp : a. Bỏ qua điện cảm chuyển mạch Lc ( LC = 0 ). b. Khi LC = 1 mH. Bài giải : Do có L = ∞ nên dòng là liên tục ta vận dụng công thức tính dòng liên tục cho chỉnh lưu tiristo 3 pha LC = 0 ( không xét hiện tượng kỳ lạ trùng dẫn ) Biểu thức hiệu suất : Pd = Ud. Id. Với LC = 1 mH ( có xét đến hiện tượng kỳ lạ trùng dẫn ) Công suất tính năng trả về lưới xoay chiều : Pd = Ud ’. Id = – 339,24. 68,04 = – 23,08 ( kW ) Nhận xét : như vậy ta thấy rằng điện áp trong thực tiễn khi có trùng dẫn sẽ nhỏ hơn 1 lượng chính là giá trị điện áp mất đi do đó tất cả chúng ta phải quan tâm điều này Công suất trả về chính là hiệu suất của dòng qua tải và điện áp thực tiễn Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo 3 pha cầu thao tác ở chính sách nghịch lưu phụ thuộc vào với những thông sô : U2 = 239V ; f = 50H z ; a = 1450 ; XC = 0,3 W ; RC = 0,5 W ; Điện áp rơi trên mỗi tiristo là DUT = 1,5 V ; với giả thiết dòng điện tải được nắn thẳng id = Id = 40A. Tính E và góc trùng dẫn m. Khi những thành phần trong sơ đồ được coi là lý tưởng thì trị trung bình của điện áp tải : Vì bộ đổi khác thao tác ở chính sách nghịch lưu nhờ vào nên : Xác định góc trùng dẫn m. Từ phương trình chuyển mạch : Cho sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha với tải là R + E, những thông số kỹ thuật : ; U2 = 150V ; f = 50H z ; E = 110V. a. Tính thời hạn mở cho dòng chảy qua mỗi điốt trong một chu kỳ luân hồi. b. Xác định R sao cho dòng tải có trị trung bình Id = 60A. Bài giải : Trong mỗi nửa chu kỳ luân hồi, đường cong ud cắt đường thẳng E tại hai điểm q1, q2 nên q1, q2 sẽ là nghiệm của phương trình : Tính R, từ công thức : Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo 3 pha tia, trị trung bình của điện áp pha là U = 120V ; f = 60H z, điện cảm và điện trở mỗi pha lần lượt là : LC = 1,5 mH ; R = 0,06 W ; Giả thiết điện áp rơi trên mối tiristo là DUT = 1,5 V và trị trung bình của dòng điện tải là : Id = 35A. Hãy tính trị trung bình của điện áp tải khi những góc mở a là 00 ; 300 ; 450 ; 600. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha. Nguồn điện xoay chiều có điện áp dây Ud = 405 V, f = 50H z, LC = 0,7 mH. Giả thiết dòng điện tải được nắn thẳng và bỏ lỡ điện áp rơi trên những tiristo và điện trở nguồn. Lập bảng tính trị trung bình của điện áp tải theo góc mở a0 ( 00,100,300,400,600,800 ) khi dòng điện tải Id = 35A. Lập bảng tính trị trung bình của điện áp tải theo dòng điện tải Id ( 0,10,20,30,40,50 ) khi góc mở a = 450 Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo 3 pha tia với những thông số kỹ thuật : U2 = 240V ; f = 50H z ; E = 240V ; LC = 5 mH ; R = 5W ; L = ∞ ; Xác định góc mở a sao cho hiệu suất do động cơ tái sinh Pd = E.Id = 6 kW. Tính góc trùng dẫn m. Bài giải Chỉnh lưu tiristo 3 pha tia. Sơ đồ thao tác ở chính sách nghịch lưu nhờ vào. Từ đó ta có những biểu thức tính như sau : Tính góc trùng dẫn. vận dụng công thức : PHẦN BÀI TẬP ( 50 BÀI ) Bài 1 Sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha 50% chu kỳ luân hồi. Từ biểu thức giải tích ta có : Bài 2. Trong mỗi nửa chu kỳ luân hồi, đường cong ud cắt đường thẳng E tại hai điểm q1, q2 nên q1, q2 sẽ là nghiệm của phương trình : Tính R, từ công thức : Bài 3. Sơ đồ chỉnh lưu điốt 1 pha hai nửa chu kỳ luân hồi : Bài 4. Chỉnh lưu điốt 3 pha tia Từ biểu thức giải tích ta có : Bài 5. Chỉnh lưu điốt 3 pha cầu. Từ biểu thức giải tích ta có : Bài 6. Cho sơ đồ chỉnh lưu 1 pha hai nửa chu kỳ luân hồi. Tính C Áp dụng công thức : Biến đổi biểu thức và thay số ta có phương trình bậc 2 như sau : Giải phương trình bậc hai có 2 nghiệm : C1 = 0 ( loại ) ; C2 = 100 mF Vậy C = 100 ( mF ). Bài 7. Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha tia : A = 0,2 ; n = 3 ; vận dụng công thức : Nếu chọn L = 22,54 mH thì Bài 8. Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha cầu A = 0,095 ; n = 6 Nếu chọn L = 89,2 mH thì Bài 9. Chỉnh lưu cầu tiristo 1 pha không đối xứng – Trị trung bình của điện áp tải : – Trị trung bình của dòng tải : Trị trung bình của dòng chảy qua tiristo : Trị trung bình của dòng chảy qua điốt : Bài 10. Chỉnh lưu tiristo 3 pha tia. Sơ đồ thao tác ở chính sách nghịch lưu phụ thuộc vào. Từ đó ta có những biểu thức tính như sau : Tính góc trùng dẫn. vận dụng công thức : Bài 11. Sơ đồ chỉnh lưu cầu tiristo 3 pha không đối xứng. – Xác định góc mở a Trị trung bình của dòng tải : Trị trung bình chảy qua điốt và tiristo. Bài 12. Chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha Tính góc trùng dẫn. vận dụng công thức : Bài 13. Chỉnh lưu điốt 3 pha tia, tải là R + L Do có hiện tượng kỳ lạ trùng dẫn ( LC¹0 ) nên điện áp chỉnh lưu Ud ’ = 217 ( V ) Phương trình chuyển mạch : Bài 14. Trong trường hợp lý tưởng ta có : Với trường hợp đang xét : Trị trung bình của dòng chảy qua điốt. Điện áp ngược cực lớn đặt lên mỗi điốt : Bài 15. Khi T1 mở cho dòng chảy qua ta có phương trình : Xác định A. Xác định góc tắt l Phương trình có 2 nghiệm : l = a ( loại ) ; l = 2 p – a ; Bài 16. Chỉnh lưu tiristo 1 pha 2 nửa chu kỳ luân hồi, thao tác ở chính sách nghịch lưu phụ thuộc vào. Do LC¹0 nên trị trung bình của điện áp tải : Xác định góc mở a. Góc trùng dẫn m Bài 17. Khi những thành phần trong sơ đồ được coi là lý tưởng thì trị trung bình của điện áp tải : Vì bộ biến hóa thao tác ở chính sách nghịch lưu phụ thuộc vào nên : Xác định góc trùng dẫn m. Từ phương trình chuyển mạch : Bài 18. Điện áp rơi trên tiristo là 1,5 ( V ) Điện áp rơi trên điện trở nguồn xoay chiều : 0,07. 30 = 2,1 ( V ) Điện áp rơi do điện cảm nguồn xoay chiều gây nên : Biểu thức của điện áp tải : a0 0 30 45 60 Ud ’ ( V ) 166,43 142,93 115,04 78,71 Bài 19. LC = 0 ( không xét hiện tượng kỳ lạ trùng dẫn ) Biểu thức hiệu suất : Pd = Ud. Id. Với LC = 2 mH ( có xét đến hiện tượng kỳ lạ trùng dẫn ) Công suất công dụng trả về lưới xoay chiều : Pd = Ud ’. Id = – 310,9. 89,18 = – 27,67 ( kW ) Bài 20. Điện áp tải : a / ; Ud ’ = f ( a ) a0 0 10 30 40 60 80 Ud ’ ( V ) 544,2 525,7 469,1 443,1 264 81,1 b / Ud ’ = f ( Id ) khi a = 300 Ud ’ = 485,36 – 0,27. Id Id ( A ) 0 10 20 30 40 50 Ud ’ ( V ) 485,36 482,6 480 477,2 474,5 471,8 Bài 21. Sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha 50% chu kỳ luân hồi. Từ biểu thức giải tích ta có : Bài 22. Trong mỗi nửa chu kỳ luân hồi, đường cong ud cắt đường thẳng E tại hai điểm q1, q2 nên q1, q2 sẽ là nghiệm của phương trình : Tính R, từ công thức : Bài 23. Chỉnh lưu điốt 3 pha tia Từ biểu thức giải tích ta có : Bài 24 Chỉnh lưu điốt 3 pha cầu. Từ biểu thức giải tích ta có : Bài 25 Cho sơ đồ chỉnh lưu 1 pha hai nửa chu kỳ luân hồi. Tính C Áp dụng công thức : Biến đổi biểu thức và thay số ta có phương trình bậc 2 như sau : Giải phương trình bậc hai có 2 nghiệm : C1 = 2.10 – 5 ( F ) ; C2 = 3,4. 10-7 ( F ) Bài 26 Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha tia : A = 0,2 ; n = 3 ; vận dụng công thức : Nếu chọn L = 4,5 mH thì Bài 27 Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha cầu A = 0,095 ; n = 6 Nếu chọn L = 66,9 mH thì Bài 28. Chỉnh lưu cầu tiristo 1 pha không đối xứng – Trị trung bình của điện áp tải : – Trị trung bình của dòng tải : Trị trung bình của dòng chảy qua tiristo : Trị trung bình của dòng chảy qua điốt : Bài 29. Chỉnh lưu tiristo 3 pha tia. Sơ đồ thao tác ở chính sách nghịch lưu nhờ vào. Từ đó ta có những biểu thức tính như sau : Tính góc trùng dẫn. vận dụng công thức : Bài 30. Sơ đồ chỉnh lưu cầu tiristo 3 pha không đối xứng. – Xác định góc mở a Trị trung bình của dòng tải : Trị trung bình chảy qua điốt và tiristo. Bài 31. Chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha Tính góc trùng dẫn. vận dụng công thức : Bài 32 Chỉnh lưu điốt 3 pha tia, tải là R + L Do có hiện tượng kỳ lạ trùng dẫn ( LC¹0 ) nên điện áp chỉnh lưu Ud ’ = 240 ( V ) Phương trình chuyển mạch : Bài 33 Trong trường hợp lý tưởng ta có : Với trường hợp đang xét : Trị trung bình của dòng chảy qua điốt. Điện áp ngược cực lớn đặt lên mỗi điốt : Bài 34 Chỉnh lưu tiristo 1 pha 2 nửa chu kỳ luân hồi, thao tác ở chính sách nghịch lưu nhờ vào. Do LC¹0 nên trị trung bình của điện áp tải : Xác định góc mở a. Góc trùng dẫn m Bài 35 Khi những thành phần trong sơ đồ được coi là lý tưởng thì trị trung bình của điện áp tải : Vì bộ biến hóa thao tác ở chính sách nghịch lưu phụ thuộc vào nên : Xác định góc trùng dẫn m. Từ phương trình chuyển mạch : Bài 36 Điện áp rơi trên tiristo là 1,5 ( V ) Điện áp rơi trên điện trở nguồn xoay chiều : 0,07. 30 = 2,1 ( V ) Điện áp rơi do điện cảm nguồn xoay chiều gây nên : Biểu thức của điện áp tải : a0 0 30 45 60 Ud ’ ( V ) 184,55 157,26 126,08 184,55 Bài 37 LC = 0 ( không xét hiện tượng kỳ lạ trùng dẫn ) Biểu thức hiệu suất : Pd = Ud. Id. Với LC = 2 mH ( có xét đến hiện tượng kỳ lạ trùng dẫn ) Công suất công dụng trả về lưới xoay chiều : Pd = Ud ’. Id = – 406,78. 233,9 = – 95,14 ( kW ) Bài 38 Điện áp tải : a / ; Ud ’ = f ( a ) a0 0 20 30 45 60 70 Ud ’ ( V ) 540,4 507,2 475,7 379,4 265,7 178,9 b / Ud ’ = f ( Id ) khi a = 300 Ud ’ = 475,7 – 0,18. Id Id ( A ) 0 20 25 45 65 85 Ud ’ ( V ) 475,7 472,1 471,2 467,6 464 460,4 Bài 39 Chỉnh lưu điốt 3 pha tia Từ biểu thức giải tích ta có : Bài 40. Sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha 50% chu kỳ luân hồi. Từ biểu thức giải tích ta có : Bài 41. Chỉnh lưu điốt 3 pha cầu. Từ biểu thức giải tích ta có : Bài 42 Chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha Tính góc trùng dẫn. vận dụng công thức : Bài 43 Chỉnh lưu điốt 3 pha tia, tải là R + L Do có hiện tượng kỳ lạ trùng dẫn ( LC¹0 ) nên điện áp chỉnh lưu Ud ’ = 217 ( V ) Phương trình chuyển mạch : Bài 44. Khi T1 mở cho dòng chảy qua ta có phương trình : Xác định A. Xác định góc tắt l Phương trình có 2 nghiệm : l = a ( loại ) ; l = 2 p – a ; Bài 45. LC = 0 ( không xét hiện tượng kỳ lạ trùng dẫn ) Biểu thức hiệu suất : Pd = Ud. Id. Với LC = 1 mH ( có xét đến hiện tượng kỳ lạ trùng dẫn ) Công suất tính năng trả về lưới xoay chiều : Pd = Ud ’. Id = – 339,24. 68,04 = – 23,08 ( kW ) Bài 46. Khi những thành phần trong sơ đồ được coi là lý tưởng thì trị trung bình của điện áp tải : Vì bộ biến hóa thao tác ở chính sách nghịch lưu phụ thuộc vào nên : Xác định góc trùng dẫn m. Từ phương trình chuyển mạch : Bài 47 Trong mỗi nửa chu kỳ luân hồi, đường cong ud cắt đường thẳng E tại hai điểm q1, q2 nên q1, q2 sẽ là nghiệm của phương trình : Tính R, từ công thức : Bài 48. Điện áp rơi trên tiristo là 1,5 ( V ) Điện áp rơi trên điện trở nguồn xoay chiều : 0,07. 30 = 2,1 ( V ) Điện áp rơi do điện cảm nguồn xoay chiều gây nên : Biểu thức của điện áp tải : a0 0 30 45 60 Ud ’ ( V ) 128,65 110,2 88,3 59,9 Bài 49. Điện áp tải : a / ; Ud ’ = f ( a ) a0 0 10 30 40 60 80 Ud ’ ( V ) 230,85 227,2 198,9 175,2 111,75 34,02 b / Ud ’ = f ( Id ) khi a = 450 Ud ’ = 168,4 – 0,21. Id Id ( A ) 0 10 20 30 40 50 Ud ’ ( V ) 168,4 166,3 164,2 162,1 160 157,9 Bài 50. Chỉnh lưu tiristo 3 pha tia. Sơ đồ thao tác ở chính sách nghịch lưu phụ thuộc vào. Từ đó ta có những biểu thức tính như sau : Tính góc trùng dẫn. vận dụng công thức :
Các file đính kèm theo tài liệu này :

  • docbai_tap_dien_tu_cong_suat_3408.doc

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp