KỸ THUẬT SỐ: Bài tập có lời giải PDF

KỸ THUẬT SỐ: Bài tập có lời giải
Xem hình mẫu

KỸ THUẬT SỐ : Bài tập có lời giải

Ngành Khoa học – Kỹ thuật,Điện – Điện tử

  Đánh giá    Viết đánh giá

 781    

 5901

    

 0

Phí: Tải Miễn phí

Mã tài liệu

titntq

Danh mục

Ngành Khoa học – Kỹ thuật, Điện – Điện tử

Thể loại

Ngày đăng
Loại file
pdf
Số trang
1
Dung lượng
0.11 M
Lần xem
5901
Lần tải
781
  DOWNLOAD

File đã kiểm duyệt bảo đảm an toàn
Xem thêmtài liệu

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.

Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi

Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu .
– Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy
(Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)

Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, … Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

NỘI DUNG TÀI LIỆU

KỸ THUẬT SỐ: Bài tập có lời giải

HÌNH ẢNH DEMO

Tài liệu KỸ THUẬT SỐ: Bài tập có lời giải slide 1
Tài liệu KỸ THUẬT SỐ: Bài tập có lời giải slide 2
Tài liệu KỸ THUẬT SỐ: Bài tập có lời giải slide 3
Tài liệu KỸ THUẬT SỐ: Bài tập có lời giải slide 4

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy tải về Miễn Phí về để xem hàng loạt

Nguyễn TrọngLuật– BMĐiện Tử – Khoa Điện-Điện Tử- ĐH BáchKhoa TP.HCM
BÀI TP CÓ LI GII – PHN 1
MÔN K THUT S
B môn in t
i H c Bách Khoa TP.HCM
Câu 1
Cho 3 s A, B, và C trong h thng s cơ s r,
có các giá tr: A = 35, B = 62, C = 141.
Hãy xác nh giá tr cơ s r, nu ta có A + B = C.
nh nghĩa giá tr: A = 3r + 5, B = 6r +2, C = r2 + 4r + 1
A + B = C (3r + 5) + (6r + 2) = r2 + 4r + 1
PT bc 2: r2 – 5r – 6 = 0
r = 6

= – 1 (loi)
H thng cơ s 6 : tuy nhiên k t qu cũng không hp lý vì B = 62: không
ph i s cơ s 6
Câu 2 S dng tiên và nh lý:
a.
Chng minh ng thc: A B + A C + B C + A B C
= A C
VT:
A B + A C + B C
+ A B C
= B ( A + A C) + A C + B C
= B ( A + C ) + A C + B C
; x + x y = x + y
= A B + B C + A C + B C
= A B + A C + C ( B + B )
= A B + A C + C
= A B + A + C
= A ( B + 1) + C
= A
+ C
=
A C
: VP
.
Cho A B = 0 và A + B = 1, chng minh ng thc
A C + A B + B C = B + C
VT:
A C + A B + B C
=
(A + B) C + A B
;
A + B = 1
=
C
+ A B
=
C
+ A B +
A B
;
A B = 0
=
C
+ ( A + A ) B
=
B
+
C
:
VP
1
F1
X
Nguyễn TrọngLuật– BMĐiện Tử – Khoa Điện-Điện Tử- ĐH BáchKhoa TP.HCM
Câu 3
a.
Cho hàm F(A, B, C) có sơ logic như hình v. Xác nh biu thc ca hàm F(A, B, C).
A
B
C
.
.
F
Chng minh F có th thc hin ch bng 1 cng logic duy nht.
F
=
(A + B) C

B C
=
((A + B) C) (B C) + ((A + B) C) (B C)
=
(A + B) B C
+ ((A + B) + C) (B + C)
=
A B C + B C + (A B + C) ( B + C)
=
B C (A + 1) + A B + B C + A BC + C
=
B C + A B + C (B + A B + 1)
=
A B + B C + C
= A B + B + C
= A + B + C
: Cng OR
.
Cho 3 hàm F (A, B, C), G (A, B, C), và H (A, B, C) có quan h logic vi nhau: F = G H
Vi hàm F (A, B, C) = ∏ (0, 2, 5) và G (A, B, C)= ∑ (0, 1, 5, 7).
Hãy xác nh d ng ∑ hoc ∏ ca hàm H (A, B, C) (1,0 im)
F = G H = G H + G H = G H
F = 1 khi G ging H
A B C
0 0 0
0 0 1
F G
0 1
1 1

H
0
1
F = 0 khi G khác H
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1

H (A, B, C) = ∑ (1, 2, 7) = (0, 3, 4, 5, 6)
Câu 4 Rút g n các hàm sau bng bìa Karnaugh (chú thích các liên k t)
a. F1 (W, X, Y, Z) = ∑ (3, 4, 11, 12) theo d ng P.O.S (tích các tng)
YZW 00
01
11
10
(X + Y)
00
0
0
F1 = ( X + Y ) ( X + Z ) ( Y + Z )
01
0
0
0
0
(X + Z)
11
0
0
Hoc F1 = ( X + Z ) ( Y + Z ) ( X + Y )
(Y + Z)
10
0
0
0
0
2
A
Y
Y
Nguyễn TrọngLuật– BMĐiện Tử – Khoa Điện-Điện Tử- ĐH BáchKhoa TP.HCM
. F2 (A, B, C, D, E) = ∑ (1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24)
+ d (2, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 28, 29)
B D E
B E
F2DEBC 00
00
01 1
11 1
0
01 11
1
1 X
1
10
1
X
X
10
1
1
11 01
X
X 1
X
00
X
1
1
F2 = B D E + B D + B E
B D
10
X
1
X
1
1
c. Thc hin hàm F2 ã rút g n
câu b ch bng IC Decoder 74138 và 1 cng logic
F2 (B, D, E) = B D E + B D + B E
= ∑( 1, 2, 3, 4)
IC 74138
B
C (MSB)
Y0
D
E
B
A (LSB)
Y1
Y2
F2
Y3
Y4
1
G1
Y5
0
0
G2A
G2B
Y6
Y7
Câu 5
Ch s dng 3 b MUX 4 1,
A
0
B
0
C
0
D
0
F
IN0
A
0
B
1
C
0
D
1
F
IN5
hãy thc hin b MUX 10 1
0
0
0
0
0
1
1
0
IN1
IN2
0
0
1
1
1
1
0
1
IN6
IN7
có b ng hot ng:
0
0
0
1
1
0
1
0
IN3
IN4
1
1
0
0
0
0
0
1
IN8
IN9
Sp x p li b ng hot ng:
MUX 4 1
A
D
B
C
F
IN0
D0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
IN0
IN2
IN4
IN6
IN1
IN3
IN5
IN7
IN8
IN9
IN2
IN4
IN6
C
B
IN1
IN3
IN5
IN7
D1
D2
D3
S0 (lsb)
S1
MUX 4 1
D0
D1
D2
D3
IN8
IN9
D
A
MUX 4 1
D0
D1
D2 Y
D3
S0 (lsb)
S1
F
Ngõ vào IN8 và IN9 ưc chn
ch ph thuc vào A và D
C
B
S0 (lsb)
S1
3
Nguyễn TrọngLuật – BMĐiện Tử – Khoa Điện-Điện Tử – ĐH BáchKhoa TP.HCMBÀI TP CÓ LI GII – PHN 1M ÔN K THUT SB môn in ti H c Bách Khoa TP.HCMCâu 1C ho 3 s A, B, và C trong h thng s cơ s r, có những giá tr : A = 35, B = 62, C = 141. Hãy xác nh giá tr cơ s r, nu ta có A + B = C.nh nghĩa giá tr : A = 3 r + 5, B = 6 r + 2, C = r2 + 4 r + 1A + B = C ( 3 r + 5 ) + ( 6 r + 2 ) = r2 + 4 r + 1PT bc 2 : r2 – 5 r – 6 = 0 r = 6 và = – 1 ( loi ) H thng cơ s 6 : tuy nhiên k t qu cũng không hp lý vì B = 62 : khôngph i s cơ s 6C âu 2 S dng tiên và nh lý : a. Chng minh ng thc : A B + A C + B C + A B C = A CVT : A B + A C + B C + A B C = B ( A + A C ) + A C + B C = B ( A + C ) + A C + B C ; x + x y = x + y = A B + B C + A C + B C = A B + A C + C ( B + B ) = A B + A C + C = A B + A + C = A ( B + 1 ) + C = A + CA C : VPCho A B = 0 và A + B = 1, chng minh ng thcA C + A B + B C = B + CVT : A C + A B + B C ( A + B ) C + A BA + B = 1 + A B + A B + A BA B = 0 + ( A + A ) BVPF1Nguyễn TrọngLuật – BMĐiện Tử – Khoa Điện-Điện Tử – ĐH BáchKhoa TP.HCMCâu 3 a. Cho hàm F ( A, B, C ) có sơ logic như hình v. Xác nh biu thc ca hàm F ( A, B, C ). Chng minh F có th thc hin ch bng 1 cng logic duy nht. ( A + B ) CB C ( ( A + B ) C ) ( B C ) + ( ( A + B ) C ) ( B C ) ( A + B ) B C + ( ( A + B ) + C ) ( B + C ) A B C + B C + ( A B + C ) ( B + C ) B C ( A + 1 ) + A B + B C + A BC + CB C + A B + C ( B + A B + 1 ) A B + B C + C = A B + B + C = A + B + C : Cng ORCho 3 hàm F ( A, B, C ), G ( A, B, C ), và H ( A, B, C ) có quan h logic vi nhau : F = G HVi hàm F ( A, B, C ) = ∏ ( 0, 2, 5 ) và G ( A, B, C ) = ∑ ( 0, 1, 5, 7 ). Hãy xác nh d ng ∑ hoc ∏ ca hàm H ( A, B, C ) ( 1,0 im ) F = G H = G H + G H = G HF = 1 khi G ging HA B C0 0 00 0 1F G0 11 1F = 0 khi G khác HH ( A, B, C ) = ∑ ( 1, 2, 7 ) = ( 0, 3, 4, 5, 6 ) Câu 4 Rút g n những hàm sau bng bìa Karnaugh ( chú thích những liên k t ) a. F1 ( W, X, Y, Z ) = ∑ ( 3, 4, 11, 12 ) theo d ng P.O.S ( tích những tng ) YZW 00011110 ( X + Y ) 00F1 = ( X + Y ) ( X + Z ) ( Y + Z ) 01 ( X + Z ) 11H oc F1 = ( X + Z ) ( Y + Z ) ( X + Y ) ( Y + Z ) 10N guyễn TrọngLuật – BMĐiện Tử – Khoa Điện-Điện Tử – ĐH BáchKhoa TP.HCM. F2 ( A, B, C, D, E ) = ∑ ( 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24 ) + d ( 2, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 28, 29 ) B D EB EF2DEBC 000001 111 101 111 X101011 01X 100F2 = B D E + B D + B EB D10c. Thc hin hàm F2 ã rút g ncâu b ch bng IC Decoder 74138 và 1 cng logicF2 ( B, D, E ) = B D E + B D + B E = ∑ ( 1, 2, 3, 4 ) IC 74138C ( MSB ) Y0A ( LSB ) Y1Y2F2Y3Y4G1Y5G2AG2BY6Y7Câu 5C h s dng 3 b MUX 4 1, IN0IN5hãy thc hin b MUX 10 1IN1 IN2IN6IN7có b ng hot ng : IN3IN4IN8IN9Sp x p li b ng hot ng : MUX 4 1IN0 D0IN0IN2IN4IN6IN1IN3IN5IN7IN8IN9IN2IN4IN6IN1IN3IN5IN7D1D2D3S0 ( lsb ) S1MUX 4 1D0 D1D2D3IN8IN9MUX 4 1D0 D1D2 YD3S0 ( lsb ) S1Ngõ vào IN8 và IN9 ưc chnch ph thuc vào A và DS0 ( lsb ) S1Nguồn : thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN

Nội dung bậy bạ, spam thông tin tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa .
Đánh giá ( nếu muốn )
dung_vu113302

Trả lời

Thích

0

bài viết hay, rất hữu dụng

vuducchung

Trả lời

Thích

0

bài viết hay, rất có ích

linht99

Trả lời

Thích

0

bài viết rất hay, hữu dụng, mong ra nhiều bài hơn nữa

dangkhoi2512

Trả lời

Thích

0

bài viết hay, rất có ích

duck_yew

Trả lời

Thích

0

bài viết rất hữu ý đây là 1 trong những tài liệu mình đang cần tìm

ĐÁNH GIÁ

ĐIỂM TRUNG BÌNH

4
15 Đánh giá

Tài liệu rất tốt (10)

Tài liệu tốt (5)

Tài liệu rất hay (0)

Tài liệu hay (0)

Bình thường (0)
Tài liệu rất tốtTài liệu tốtTài liệu rất hayTài liệu hayBình thườngThành viên
Nội dung nhìn nhận
Phuongic

10/22/2020 7 : 46 : 36 AM

bài tốt, hữu ích. Mong ad sẽ tiếp tục phát huy

nguyenxuandung

10/3/2021 7 : 57 : 01 AM

nội dung rất hay

hoanghamhoc123

10/11/2021 12:14:26 AM

llll rất tốt rất tốt, rất hay

hoanghamhoc123

10/11/2021 12:14:55 AM

bài viết rất hay, bổ ích, mong ra nhiều bài hơn nữa

duytan3979

11/2/2021 8 : 43 : 53 AM

bài viết rất hay, bổ ích

duytan3979

11/2/2021 8 : 45 : 56 AM

bài viết rất hay, rất cần thiết, cảm ơn nhiều ạ!

transinh085

11/7/2021 11:31:57 PM

bài viết rất hay, bổ ích

ThanhLN

12/18/2021 2 : 17 : 30 AM

Cảm ơn trang đã chia sẻ một tài liệu rất bổ ích như thế này ^-^

ThanhLN

12/18/2021 2 : 18 : 54 AM

Cảm ơn trang đã chia sẻ một tài liệu rất bổ ích như thế này

Linh88140

1/5/2022 11:09:43 PM

các dạng bài tập phổ biến dễ có trong bài thi rất có ích

Linh88140

1/5/2022 11:10:28 PM

bài viết rất hữu ích

congdeptrai

3/2/2022 1 : 12 : 20 AM

rat hay va bo ich a e cam on

duck_yew

3/11/2022 1 : 38 : 54 AM

bài viết hay có thể giúp những người cần tài liệu

CuPin

3/13/2022 1 : 43 : 01 AM

bài viết rất hay, bổ ích, mong ra nhiều bài hơn nữa

CuPin

3/13/2022 1 : 43 : 22 AM

bài viết rất hữu ý đây là 1 trong những tài liệu mình đang cần tìm đó nha

 

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp