Bài tập Kinh tế vi mô có lời giải –  Một hãng sản xuất có hàm cầu là:Q=130-10P a) Khi giá – StuDocu

 Một hãng sản xuất có hàm cầu là : Q = 130 – 10Pa ) Khi giá bán P = 9 thì lệch giá là bao nhiêu ? Tính độ co và giãn của cầu theo giá tại mức giá này và cho nhận xét. b ) Hãng đang bán với giá P = 8,5 hãng quyết định hành động giảm già để tăng doanh thuết định này của hãng đúng hay sai ? Vì sao ? c ) Nếu cho hàm cung Qs = 80, hãy tính giá và lượng cân đối ? Tính độ co và giãn của cầu theo giá tại mức giá cân đối và cho nhận xét .A ) THAY p = 9 vao ham cau ta duoc q = 40 khi đó ta suy ra R = P = 9 = Ep = ( – 10 ). 9 / 40 = – 2, nhan xet ; ham cau co dan vi Ep = 2 ,

B)cung tuong tu nhu tren ta thay vao ham cau ta duoc q=45 nen khi do ta suy ra
doanh thu luc bay gio la R2=45,5=382,5 > 360 nen khi ta ha gia thi tong doanh
thu se tang nen cach lua chon nay dung

C ) vi tai vi tri can bang thi thị trương se ; ham cau = ham cung nen : Qs = Qd => p = Ep = ( – 10 ). 5 / 80 = – 0, nhan xet : ham cau it co danMột hãng cạnh tranh đối đầu hoàn hảo nhất có hàm tổng ngân sách la TC = Qbình + Q + 169 trong đó Q. là sản lượng loại sản phẩm con TC đo bằng USD a. hãy cho biết FC, VC, AVC, ATC, và MC b. nếu giá thị trường là 55 USD, hãy xác lập doanh thu tối đa hãng hoàn toàn có thể thu được c. xác lập sản lượng hòa vốn của hãng d. khi nào hãng phải đóng cử sản xuất e. xác lập đường cung của hãng f. giả sử chính phủ nước nhà đánh thuế 5 USD / đơn vị chức năng sp thì điều gì sẽ xảy ra ? g. khi mức giá trên thi trường là 30 $ thì hàng có liên tục sản xuất ko và sản lượng là bao nhiêu ?a / FC : ngân sách cố định và thắt chặt, là ngân sách khi Q = 0, FC = 169 VC là ngân sách đổi khác, = TC – FC = Q bình + Q AVC : ngân sách đổi khác trung bình, = VC / Q. = Q. + ATC : ngân sách trung bình = AVC + AFC hay = TC / Q. = Q. + 1 + 169 / Q. MC : ngân sách biên, = ( TC ) ‘ = 2Q +b / Giá P = 55, để tối đa hóa doanh thu, MC = P => Q = 27 và TR-TC = 55×27 – 27×27 – 27-169 = 560c / Hòa vốn khi TC = TR < => PQ = TC 55P = Q bình + Q. + 169 => Q = 50,66 hay Q = 3 ,d / Hãng ngừng hoạt động khi P < ATC min Mà ATC = Q. + 1 + 169 / Q. Lấy đạo hàm của ATC = 1 - 169 / Q. bình=> Q = 13 => ATC min = 27 Vậy khi giá < hay = 27, hãng sẽ đóng cửa sản xuấte / Đường cung của hãng là đường MC, mở màn từ điểm đóng cửa P = 27 trở lên .f / Nếu CP đánh thuế 5 $ thì chi phí sản xuất ở mỗi mức sẽ tăng lên 5 USD. Đường cung dịch lên trên, điểm đóng cửa dịch lên thành 32 .g / Khi giá là 30, nếu như sau khi đánh thuế thì sẽ không sản xuất vì nó ở dưới điểm đóng cửa là 32. Còn trước khi đánh thuế giá là 32 thì vẫn sẽ sản xuất. NSX sẽ sản xuất sao cho MC = P < => 2Q + 1 = 32 => Q = 15 ,hàm cầu và hàm số cung của một loại sản phẩm được cho dứoi đây cầu : P = – 50% Q + 100 ; cung : P = Q + 10 ( P : đồng, Q. : kg ) 1 ãy tìm điểm cân đối của thị trường 2 ãy tính độ co giản của cung và cầu theo giá tại điểm cân baengf cảu thị trường 3 ãy tính thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng, thặng dư toàn xã hội. Giả sử chính phủ nước nhà đánh thuế 5 đồng / đvspổn thất xã hội do thuế gây ra là bao nhiêu ? vì sao lại có khoản tổn thất đó ? 4 ếu nhà nước áp đặt mức giá trần cho loại sản phẩm là 50 đồng, hãy tính khoản tổn thất vô ích của phúc lợi xã hội và hãy lý giải tại sao lại có khoan tổn thất này ?a ) Tại điểm cân đối : PE = PS = PD, QE = QS = QD => Giải pt cung và cầu có : PE = 70 VÀ QE = b ) Ed = Q’dP / Q. = – 2,33, Es = Q’sP / Q. = 1, c ) vẽ hình ra có : CS = 900, PS = 1800 => NSB = CS + PS = G / S CP đánh thuế vào người sản xuất là : t = 5 => PS = Q + Điểm cân đối mới : PE ‘ = 71, QE ‘ = 56, giá mà người tiêu dùng phải trả : PD = Giá cân đối sau thuế = 71, giá mà người sản xuất phải trả : PS = 71,67 – T = 66, CS = 802,73, PS = 1605,74 => NSB = 2408, Phần mất không là : 291, d ) PC = 50 => QD = 100, QS = 40 => DWL = 300Trong cạnh tranh đối đầu độc quyền : nếu cơ quan chính phủ đánh thuế a ngàn đồng / loại sản phẩm, thì sản lượng tối ưu, giá cả và doanh thu của doanh nghiệp đổi khác như thế nào ?Giả sử hàm tổng ngân sách trước thuế là TC thì MC = TC ‘ Khi chính phủ nước nhà đánh thuế a đồng / sp Thì hàm tổng ngân sách mới là TC1 = TC + aQ nên MC1 = TC1 ‘ = TC ‘ + ( aQ ) ‘ = MC + a Có lợi nhuận tối đa thì MR = MC Giải ra tìm được P và Q. lúc đó và tính được doanh thu tối đaf. Nếu Chính Phủ đanh thuế 5 USD / đơn vị chức năng loại sản phẩm khi đó : TC = Q2 + Q. + 169 + 5Q = Q2 + 6Q + 169 MC = 2Q + 6 AVCmin = 6, hãng ngừng hoạt động sản xuất khi P = 6 Đường cung của hãng P = 2Q + 6 g. Khi mức giá trên thị trường P = 30 $ ATCmin = 27, ta thấy ATCmin > P hãng liên tục sản xuất Sản lượng khi đó : Q = 14. Chu y : Q2 = QbinhMột bài giải khác : xin những bạn cho quan điểm a / FC : ngân sách cố định và thắt chặt, là ngân sách khi Q = 0, FC = 169 VC là ngân sách biến hóa, = TC – FC = Q bình + Q AVC : ngân sách biến hóa trung bình, = VC / Q. = Q. + ATC : ngân sách trung bình = AVC + AFC hay = TC / Q. = Q. + 1 + 169 / Q. MC : ngân sách biên, = ( TC ) ‘ = 2Q +b / Giá P = 55, để tối đa hóa doanh thu, MC = P => Q = 27 và TR-TC = 55×27 – 27×27 – 27-169 = 560c / Hòa vốn khi TC = TR < => PQ = TC 55P = Q bình + Q. + 169 => Q = 50,66 hay Q = 3 ,d / Hãng ngừng hoạt động khi P < ATC min Mà ATC = Q. + 1 + 169 / Q. Lấy đạo hàm của ATC = 1 - 169 / Q. bình => Q = 13 => ATC min = 27 Vậy khi giá < hay = 27, hãng sẽ đóng cửa sản xuấte / Đường cung của hãng là đường MC, mở màn từ điểm đóng cửa P = 27 trở lên .f / Nếu CP đánh thuế 5 $ thì chi phí sản xuất ở mỗi mức sẽ tăng lên 5 USD. Đường cung dịch lên trên, điểm đóng cửa dịch lên thành 32 .g / Khi giá là 30, nếu như sau khi đánh thuế thì sẽ không sản xuất vì nó ở dưới điểm đóng cửa là 32. Còn trước khi đánh thuế giá là 32 thì vẫn sẽ sản xuất. NSX sẽ sản xuất sao cho MC = P < => 2Q + 1 = 32 => Q = 15 ,1 doanh nghiệp trong thj trường cạnh tranh đối đầu tuyệt vời và hoàn hảo nhất có hàm AVC = 2Q + 10 trong do AVC đơn vị chức năng là USD. Q là đơn vị chức năng 1000 mẫu sản phẩm. a ) viết phương trình màn biểu diễn đường cung của doanh nghiệp b ) khi gia bán của mẫu sản phẩm la 22 USD thì doanh nghiệp hòa vốn. Tính ngân sách cố định và thắt chặt của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp tiết kiệm chi phí được 1000 usd ngân sách cố định và thắt chặt thì doanh thu của doanh nghiệp là bao nhiêu c ) nếu chính phủ nước nhà trợ cấp 2 usd trên một đơn vị chức năng mẫu sản phẩm bán ra thì doanh nghiệp sẽ lựachọn mức sản lượng nào tính doanh thu thu đượca. Ta có : VC = AVC = 2Q bình + 10Q MC = ( VC ) ‘ = 4Q + 10 Do đây là doanh nghiệp cạnh tranh đối đầu hoàn hảo nhất => Ps = MC = 4Q + 10. Vậy đường cung của doanh nghiệp có phương trình là Ps = 4Q + 10 .b. Doanh nghiệp hòa vốn => > TR = TC < => P = VC + FC. < => 22 = 2Q bình + 10Q + FC < => FC = 12Q – 2Q bình Từ câu a, ta có Ps = 4Q + 10 => Q = ( P – 10 ) / 4 = ( 22 – 10 ) / 4 = 3 Thay Q = 3 vào ta được : FC = 12 – 2 ình = 18 ( nghìn USD )Ta có : TC = VC + FC = 2Q bình + 10Q + 18 Lợi nhuận doanh nghiệp thu được : TP = TR – TC = P – ( 2Q bình + 10Q + 18 ) ( 1 ) Khi doanh nghiệp tiết kiệm chi phí được 1000USD ngân sách cố định và thắt chặt : TP = TR – TC2 = P – ( 2Q bình + 10Q + 17 ) ( 2 ) Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra, khi doanh nghiệp tiết kiệm ngân sách và chi phí được 1000USD ngân sách cố định và thắt chặt thì doanh thu của doanh nghiệp sẽ tăng thêm 1000USD. Trước khi tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp hòa vốn, vậy sau khi tiết kiệm ngân sách và chi phí, tổng doanh thu của doanh nghiệp là 1000USD .c. Khi cơ quan chính phủ trợ cấp cho doanh nghiệp 2 USD / 1 loại sản phẩm : MCe = MC – e = 4Q + 10 – 2 => MCe = 4Q + 8. Trước khi có trợ cấp thì doanh nghiệp đang hòa vốn. Lựa chọn sản xuất của doanh nghiệp luôn nhằm mục đích để tối đa hóa doanh thu, do đó : P = MCe => 22 = 4Q + 8 => Q = 3,5 ( nghìn mẫu sản phẩm ) Lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được : TP = TR – TC = P – ( 2Q bình + 10Q + 18 – 2Q ) = 22,5 – ( 2,5 bình + 10 + 18 – 2,5 ) = 6,5 ( nghìn USD ) .Một người tiêu dùng có hàm quyền lợi : U = 1/2 X và ông ta có khoản thu nhập 480 USD. Để mua X, Y với Px = 1 USD, Py = 3 USD. a. Để tối đa hoá doanh thu với thu nhập đã cho, ông ta sẽ mua bao nhiêu mẫu sản phẩm X ? bao nhiêu Y ?. Tính quyền lợi thu được b. Giả định thu nhập ông ta giảm chỉ còn 360 USD, tích hợp X, Y được mua là bao nhiêu để quyền lợi tối đa. Tìm quyền lợi đó. c. Giả định rằng giá của Y không đổi, giá X tăng thêm 50 % thì kế hợp X, Y được chọn là bao nhiêu để quyền lợi tối đa hoá với I = 360 USD .a, ta có : I = X + Y => 480 = 1X + 3Y ( 1 ) đồng thời thì điều kiện kèm theo để tối đa hóa lợi nhuậnh thì :

  • Khi DN theo đuổi mục tiêu tổng lợi nhuận =
  • Khi DN theo đuổi mục tiêu tỷ lợi nhuận định mức trên chi phí bình quân 20%

a/ MC=(TC)’=
TR=PQ=Q(16-Q+24/Q)
=16Q-Q^2+
Khi Q=0 thì FC=TC=
=> VC=TC-FC=4Q
LN=TR-TC=12Q-Q^2-
b/
+. LN max <=> MC=MR => 4=16-2Q => Q=6,P=14 => TR=84, TC=67, LN=
+. LN>=0 <=> 12Q-Q^2-19>=0 => 1,8 Q=10 =>P=8 ,TR=84 ,LN=
TR max <=> TR’=0 =>16-2Q=0 =>Q=8,P=11,TR=88,LN=
+. LN=16 <=> 12Q-Q^2-19=16 => ‘+ Q=5=>P=15,TR=
‘+ Q=7 =>P=12,TR=
=. LN=120%TC/Q <=> 12Q-Q^2-19=1,2*(43/Q+4) => + Q=8=>P=4,
TR=87,LN=10.

  • Q=4=>P=16, TR=77,LN=15.

bài 1 xét thị trường cạnh tranh đối đầu tuyệt đối. Hàm số cầu và hàm số cung như sau : Qd = 3280 – 8 p Qs = 282 + 2 p a / Xác định sản lượng và giá thành cân đối. Tính thông số co giản giữa cầu và cung tại thời gian cân đối. Nếu chính phủ nước nhà đánh thuế sản lượng thì ai chịu thuế nhiều hơn ? tại sao ? b / nhà nước đánh thuế sản lượng là 30. Xác định hàm cung mới. Tính sản lượng và Ngân sách chi tiêu cân đối trong thị trường này. c / Nếu cơ quan chính phủ ấn định mức giá sàn Pr = 350 thì lượng dư thừa là bao nhiêu. trong trường hợp cơ quan chính phủ mua hết lượng dư thừa : xác lập lệch giá của nhà sx trước và sau khi cơ quan chính phủ vận dụng giá sàn, xác lập cơ quan chính phủ phải chi ra cho chủ trương nàya / Khi can bang thi Qs = Qd => 3280 – 8P = 282 + 2P => P = 300 => Q = Ed = Qd’P / Q. = – 8300 / 880 = – 2. Es = Qs’P / Q = 2300 / 880 = 0. b / Ban co the noi ro hon cau nay đuoc ko ? chinh phu đanh thue vao tung san pham hay đanh thue tong cong la 30 ? c / Neu chinh phu đat gia san P = 350 thi Qs = 982 va Qd = 480 => luong du thua la DT = Truoc khi đat gia san thi lệch giá cua nha SX la : TR1 = PQ = Sau khi đat gia san : TR2 = 350982 = Chinh Phu phai chi ra mot khoan T = ( 982 – 480 ) * 350 =xét thị trường độc quyền trọn vẹn. hà số cầu : P = 1240 – 2Q. hàm tổng ngân sách của doanh nghiệp : TC = 3Q2 + 240Q + 35000 a / xác lập hàm số : TFC, TVC, AFC, AVC, ATC, MC của doanh nghiệp. b / xác lập sản lượng và giá tối đa hóa doanh thu ? tính doanh thu của doanh nghiệp ? c / Tính thông số lerner và cho biết quyền lực tối cao độc quyền của doanh nghiệp cao hay thấp ? d / nếu thị trường cạnh tranh đối đầu tuyệt đối thì giá cả và sản lượng bao nhiêu ?e / nếu chính phủ định giá trần Pc = 980 thì doanh nghiệp sẽ sx bao nhiêu ? lượng thiếu vắng là bao nhiêua / Ta có khi Q = 0 Thì FC = TC => FC = => AFC = FC / Q = 35000 / Q. VC = TC-FC = 3Q ^ 2 + 340Q => AVC = VC / Q. = 3Q + => ATC = TC / Q. = 3Q + 340 + 35000 / Q. MC = VC ‘ = 6Q + b / Ta có TR = P * Q = 1240Q-2 Q ^ => MR = TR ‘ = 1240 – 4Q Để tối đa hóa doanh thu < => MC = MR < => 1240 – 4Q = 6Q + 340 => Q = => P = 1060 => LN = TR-TC = c / Hệ số Lener : L = ( P-MC ) / P = ( 1060 – 880 ) / 1060 = 0. => Quyền lực độc quyền của doanh nghiệp thấp d / Nếu thị trường là cạnh tranh đối đầu tuyệt đối thì MR = P => Để tối đa hóa doanh thu < => MC = P < => 1240 – 2Q = 6Q + 340 => Q = 112 => P = e / Nếu Chính Phủ đặt giá trần P = 980 thì XN sẽ SX lượng mẫu sản phẩm Q = 107 trong khi luong cau la Q = 130 => luong thieu hut =hàm cung và hàm cầu của loại bánh AFC trên thị trường năm 2007 như sau hàm cung : Qs = 12P – 15 hàm cầu : Qd = – 8P + 45 ( Q. : ngàn hộp, P : ngàn đồng / hộp ) a / giá và sản lượng cân bằnng trên trường của bánh AFC năm 2007 là bao nhiu ? b / do nhìu loại bánh mới Open trên thị trường, cầu về bánh AFC nam 2008 giảm 10 %. hãy tính ảnh hưởng tác động của việc giảm cầu này so với giá và sản lượng bánh AFC đầu nam 2008 ? c / tính độ co và giãn của cung và cầu bánh AFC theo giá tại điểm cân đối năm 2007 và 2008 ?a / Thị Trường cân đối < => Qs = Qd => 12P-15 = – 8P + 45 => P = 3 => Q = b / Do có ảnh hưởng tác động nên lượng cầu giảm 10 % => Qd * = 90 % Qd = – 7 + 40. => Khi thị trường cân đối thì giá và lượng mẫu sản phẩm đầu năm 2008 : Qd * = Qs => – 7 + 40 = 12P – => P = 2 => Q = 19. c / Năm 2007 Tại điểm cân đối : Ed = Qd’P / Q. = – 83/21 = – 1. Es = Qs’P / Q = 123 / 21 = 1. Năm 2008 Tại điểm cân đối : Ed = ( Qd * ) ‘ P / Q. = – 72.9 / 19 = – 1. Es = Qs’P / Q. = 122.9 / 19 = 1 .hàm cung và cầu thị trường của loại sản phẩm X được cho như sau Qd = – 2P + 100 Qs = 2P – ( P : ngàn đồng / loại sản phẩm, Q. : ngàn loại sản phẩm ) a / xác định giá và sản lượng cân đối trên thị trường. Tính thặng dư tiêu dùng, thặng

Cho biết hệ số co giãn cầu về xe máy đối với giá của nó là 1,7ệ số co giãn về xe
máy đối với giá xăng là 0,6ệ số co giãn cầu về xe máy với thu nhập là 1ự báo
trong năm tới giá xăng tăng 10%, thu nhập tăng 10%. Hãy xác định đấu của các hệ số
co giãn trên. Để giữ nguyên lượng cầu về xe máy trong năm tới bằng năm nay thì nên
thay đổi giá xe máy theo chiều hướng nào và thay đổi bao nhiêu %?

do giá tăng thi luong cau ve xe may giam nên Ep = – 1. tuong tu : do giá xăng tăng người ta sẽ mua ít xe máy đi nên Ek = – 0, Ei = 1 vi thu nhap tang nguòi tiêu dùng giầu có hơn nên mua nhiều hon gia xang tang 10 % thi luong tieu dung tang – 6 % thu nhap tang 10 % thi ………………………. % luong tieu dung tăng 4 % ra dể luong tieu dung trong năm tơi ko đổi thì nên tang giá xe máy dê luong cau giam – 4 % => gia tang 4 : 1 = ….. %Một người tiêu dùng có thu nhập là I – 1,5 triệu / tháng để mau hai hàng hóa X và Y. Giá của hàng hóa X là 15,000 đồng / kg và hàng hóa Y là 5000 đồng / kg Hàm tổng quyền lợi được hco bởi TU = 2XY A. Xác định tích hợp tiêu dùng tối ưu ? Lợi nhuận hóa tối đa thu được bao nhiêu. ? B. Nếu thu nhập tăng lên gấp đôi thì tích hợp tiêu dùng tối ưu mới là bao nhiêu ? C. Nếu thu nhập của ng tiêu dùng vân là 1,5 triệu / tháng nhưng giá của hàng hóa X giảm còn 10,000 đòng / kg, Xác định tích hợp tiêu dùng tối ưu mới .a / Ta có : MUx = 2Y, MUy = 2X => Để tích hợp tiêu dùng tối ưu thì X, Y phải thỏa mãn nhu cầu hệ phương trình : 15000X + 5000Y = MUx / MUy = Px / Py => X = 50, Y = 150 => doanh thu tối đa thu được là : TU = 250150 = b / Nếu thu nhập tăng lên gấp đôi mà giá những sản phẩm & hàng hóa không biến hóa thì tích hợp tiêu dùng tối ưu là : Xo = 2X = 100, Yo = 2Y = 300 ( ta cũng hoàn toàn có thể dùng cách giải như câu a để giải phần này ) c / Nếu gia hàng hóa X giản còn 10000 thì để tích hợp tối ưu thì X *, Y * phải thỏa mãn nhu cầu hệ sau 10000X * + 5000Y * = MUx / MUy = Px / Py => X * = 75, Y * =một hãng độc quyền có đường cầu Q = 120 – P tổng ngân sách thời gian ngắn TC = 2Q ( lập phương ) – 6Q ( bình ) – 31Q + a, viết phương trình màn biểu diễn những ngân sách thời gian ngắn hãng sẽ sản xuất ban nhiêu mẫu sản phẩm đê tối đa hóa doanh thu đó gia bán, tổng doanh thu, tổng ngân sách và doanh thu của hãng là bao nhiêu ? xác dịnh mức sản lượng để hãng tối đa hóa lệch giá đó giá cả, tổng doanh thu, tông ngân sách và doanh thu của hãng là bao nhiêu ? d, giả sử cơ quan chính phủ dánh thuế là 30 đồng / 1 đơn vị chức năng loại sản phẩm. khi đó giá cả, lệch giá, doanh thu sẽ biến hóa như thế nào ?a / Ta có : khi Q = 0 thì FC = TC => FC = 120 => VC = 2Q ^ 3 – 6Q ^ 2 – 31Q MC = TC ‘ = 6Q ^ 2 – 12Q – 31 TR = PQ = Q ( 120 – Q. ) = 120Q – Q ^ => MR = TR ‘ = 120 – 2Q Để tối đa hóa doanh thu thì MC = MR => 6Q ^ 2 – 12Q – 31 = 120 – 2Q => Q = 5 => P = 114. => TR = 673, TC = 139, LN = 534. Để tối đa hóa lệch giá thì MR = => 120 – 2Q = 0 => Q = 60 => P = 60, TR = 3600, TC = 214260, LN = – 210660 ( lỗ ) b / nếu chính phủ nước nhà đánh thuế 30 đ / sp thì ngân sách cận biên sẽ đổi khác MCo = 120 – 2Q + 30 = 150 – 2Q Để tối đa hóa lệch giá thì MR = MCo => 6Q ^ 2 – 12Q – 31 = 150 – 2Q => Q = 4, P = 115, TR = 541, TC = 190 ( lúc này hàm tổng ngân sách là : TC = 2Q ^ 3 – 6Q ^ 2 – 31Q + 120 + 30Q ) => LN = 351 ..cấu về mẫu sản phẩm X là P = 90 – Qị trường này do 1 hãng độc quyền không chế. ngân sách của hãng độc quyền C = 480 + q ^ 2 + 4 q a, hãy xác định giá và sản lượng cân đối cho hãng độc quyền này b, hãng tao ra bao nhiêu doanh thu và thặng dư tiêu dùng ? nếu hãng muốn tối đa hóa lệch giá thì phải chọn mức giá và sản lượng là bao nhiêu ? khi đó doanh thu thu được là bao nhiêu ? c, giả sư chính phủ nước nhà đặt giá trần là 60 thì hãng sản xuất bao nhiêu để đạt được doanh thu lớn nhất ? luc đó thặng dư tiêu dùng là ra làm sao ?a / Giá và sản lượng cân đối khi và chỉ khi Ed = Qp’P / Q. = – 1 => – 1 ( 90 – Q. ) / Q. = – 1 => Q = 45, P = b / Tại điểm cân đối : TC = 2685, TR = PQ = 2025 => LN = – 660 ( lỗ ) Thặng dư tiêu dùng : CS = 1/2 ( 90-45 ) 45 = 1012. ( cái này bạn vẽ hình thì đo lường và thống kê sẽ thuận tiện hơn ) TR = PQ = 90Q – Q ^ 2 => MR = 90 – 2Q Để tối đa hóa lệch giá thì MR = 0 => P = Q = 45 => LN = – 660 ( như trên ) Bạn cũng hoàn toàn có thể nói luôn rằng khi giá và sản lượng cân đối thi lệch giá đạt tối đa c / Nếu chính phủ nước nhà đặt giá trần là 60 thì luc đó TR = 60 * Q, TC = 480 + Q. ^ 2 + 4Q => LN = TR – TC = 56Q – Q ^ 2 – 480 Để doanh thu đạt tối đa < => Q = 28 => LN = 304 Lúc đó CS = 420 ( cái này bạn phải vẽ hình thôi )một hãng độc quyền có đường cầu Q = 50 – P ; AVC = Q-6 ; FC = a, giá và sản lượng tối đa hóa doanh thu của hãng là bao nhiêu ? tính doanh thu tối đa đó ? b, xác lập thông số co dãn của cầu tại điểm tối đa hóa doanh thu c, nếu cơ quan chính phủ đặt giá trần là 25/1 đon vị loại sản phẩm thì nhà độc quyền sẽ sản xuất bao nhiêu ? doanh thu của nó sẽ là bao nhiêu ?

=> TC=3Q^2+4Q+336 => ATC=3Q+4+336/Q >= 67.

Tại điểm hòa vốn P = ATCmin = 67. c / Nếu P = 60 => MR = Để tối đa hóa doanh thu thì MC = MR => Q = 28/3 = 9. => TR = 560, LN = – 75. d / Tối đa hóa doanh thu trong câu này ứng với P = ? vậy hay là dùng P ở câu trên1 doanh nghiệp độc quyền mua với biểu cầu : P 50 40 30 20 10 Q. 5 10 15 20 25 Tự cho số liêu hài hòa và hợp lý hàm AE ? Xác định sản lượng để doanh nghiệp tối đa hóa doanh thu ? Xác định Ps ( thặng dư sản xuất ) mà người bán bị mất ? nhà nước nên quy định giá nào để tối đa hóa tổng thặng dư ?1 àm AE chính là hàm cung của doanh nghiệp độc quyền mua đó. bạn chỉ cần cho hàm đó thông số góc dương là được. hàm cầu của doanh nghiệp độc quyền mua tính được là P = 60-2 Qà hàm cầu của doanh nghiệp trùng với hàm MV => MV = 60-2 Q cho hàm AE = Q + 20 => S = Q + 20 và ME = 2Q + 20. Để tối đa hóa doanh thu thì MV = ME < => 60-2 Q = 2Q + 20 < => Q = 10 => P = 2 ẽ hình ta thấy MV = Ps => Q * = 40/3 => P * = 100 / PS * = 1/2 ( 100 / 3-20 ). 40/3 = 800 / PS = 1/2 ( 30-20 ). 10 = => PS-PS * = 350 / 3 ính phủ sẽ quy định giá tại P * để khong bị mất không hay tổng thặng dư là tối đaMột doanh nghiệp sản xuất với AC = 300 + 96500 / Q. và đường cầu P = 1000 – Q a, quyết định hành động của doanh nghiệp tối đa hóa doanh thu là bao nhiêu ? tính doanh thu lớn nhấy đó ? b, doanh nghiệp sẽ đặt giá nào để tối đa hóa lệch giá c, xác lập mức giá và sản lượng để doanh nghiệp bán được nhiều sản phảm nhất mà không bị lỗ ? d, mức sản lượng tối ưu cho xa hội là bao nhiêu ? và doanh thu của doanh nghiệp là bao nhiêu ?Đây là doanh nghiệp độc quyền tự nhiên do AC = 300 + 96500 / Q. => TC = 300Q + 96500 => MC = 300 à MR = 1000 – 2Q Để tối đa hóa doanh thu thì : MR = MC < => 1000 – 2Q * = 300 => Q * = 350, P * = 650, TR = 227500, TPmax = b > tối đa hóa lệch giá : MR = 0 < => Q = 500, P = 500, TRmax = 250000, TP = c > để lựa chọn sản lượng lớn nhất mà ko bị lỗ thì TR = TC < => ( 1000 – Q. ). Q = 300Q + 96500 < => Q = 511,26 Và Q = 188,75 ( Loại ) => P = 488, d > do là doanh nghiệp độc quyền tự nhiên nên sản lượng tối ưu của xã hội chính là Q = 511,26 vẽ hình ta thấy ngay. TP = 0 giá và sản lượng làm tròn nhiều quá nên tính ko ra TP = 0 ạn lấy số đơn cử nhabiểu sau đây với đường cầu của loại sản phẩm Yới ngân sách binh quân không đổi là

14USD

GIÁ ( đồng / sp ) 24 21 18 15 12 9 LƯỢNG ( 1000 d / sp ) 0 700 1400 2100 2800 3500 a, hãy xác định giá và sản lượng tối đa hóa doanh thu cho nhà độc quyền ? khi đó lệch giá và doanh thu là bao nhiêu ? b, hãy xác lập thông số co dãn của cầu và tính thặng dư tiêu dùng tại mức giá tối đa hóa doanh thu c, hãy xác lập thông số sức mạnh độc quyền và phần mất không ? d, giả sử chính phủ nước nhà đánh thuế cố định và thắt chặt T = 1000 vào nhà độc quyền khi đó giá và sản lượng biến hóa như thế nào ? e, giả sử chính phr đánh thuế là 2USD / 1 sp bán ra khi đó giá, sản lượng, lệch giá và doanh thu biến hóa như thế nào ? f, xã hội được lợi gì nếu nhà độc quyền sản xuất ở điểm cân đối cạnh tranh đối đầu ? ai được lợi và ai bị thiệt ?giải hệ pt ta được : P = 24-3 / 700. Q = AC = 14, MR = 24-3 / 350Q MR = MC < => Q * = 3500 / 3, P * = 19, TR = 66500 / 3, TP = 17500 / b > E = – 700 / 3.19 / 3500 = – 19 / CS = 1/2. ( 24-19 ). 3500 / 3 = 17500 / c > L = – 1 / E = 5/19, PS = ( 19-14 ). 3500 / 3 = 17500 / d > đánh thuế cô định thì ko tác động ảnh hưởng đến mức sản lượng và giá nhưng TPm = TP – 1000 e > MCt = MC + 2 = 16 = MC < => 24 – 3/350 Q = 16 => Qt = 2800 / 3, Pt = 20, TRt = 56000 / 3, TPt = 11200 / f > lúc này xã hội ko có mất ko và người có lợi là tiêu dùng do CS Tăng và ko có lợi là doanh nghiệp vì PS giảm ?Một hãng độc quyền có đường cầu về mẫu sản phẩm là P = 30-0, hàm tổng ngân sách của nhà độc quyền nàu là TC = 14Q 1, Tính giá và sản lượng để tối đa hóa doanh thu. Tính giá trị thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất tại mức giá và sản lượng tối ưu này. 2, Tính chỉ số giám sát sức mạnh của nhà độc quyền và phần mất không do nhà dộc quyền gây ra. 3, Khi cơ quan chính phủ thu thuế là 1 / đơn vị chức năng mẫu sản phẩm thì giá và sản lượng tối ưu cũng như lợi nhuạn của nhà độc quyền đổi khác như thế nào ? 4, Vẽ đồ thị minh họa1 = PQ = 30Q-0 ^ => MR = 30 – Q MC = TC ‘ = Tối đa hóa doanh thu < => MR = MC => Q = => P = Thặng dư tiêu dùng : CS = 1/2 ( 30-22 ) 16 = Thặng dư sản xuất : PS = TR-VC = 2. Chỉ số sức mạnh : L = ( P-MC ) / P = 0. Nếu là thị trường tuyệt đối thì : Tổng ích lợi xã hội = PS + CS * = 240 => Phần mất không do thị trường độc quyền gây ra :c ) câu c và d, bạn chỉ cần vẽ hình ra là sẽ thấy khi chưa có thuế, thặng dư sản xuất là phần diện tích quy hoạnh nằm dưới đường giá cân đối, trên đường cung, thặng dư tiêu dùng là phần diện tích quy hoạnh nằm trên đường giá cân đối, dưới đường cầu * * * * Khi có thuế, thì thặng dư sản xuất là phần diện tích quy hoạnh nằm trên dường cung, dưới đường giá cân đối mới, và được gióng lên từ lượng cầu Q = 84 nữa ( bị chặn ấy ), thặng dư tiêu dùng là phần diện tích quy hoạnh dưới đường cầu, trên đường giá cân đối mới, và cũng bị chặn bởi đường thẳng gióng từ 84 thẳng đứng lênCho hàm số cung và cầu của sản phẩn X có dạng P = Q + 20 và P = – 2Q + 140. Nếu chính phủ nước nhà đánh thuế mỗi Click here là 9 đvt, thì giá cân đối mới là bao nhiêu ?nếu ko đổi thì thế này nhé : Nếu cơ quan chính phủ đánh thuế mỗi loại sản phẩm là 9 dvt ==> Hàm cung mới nhé : P = Q + 20 + 9 = Q + 29 ( 1 ) Hàm cầu giữ nguyên : P = – 2Q + 140 ( 2 ) Giờ bạn giải hệ 2 ptrinh ( 1 ) và ( 2 ) là có giá và lượng cân đối mới. ( P *, Q * )Cho những thông tin sau về thị trường mẫu sản phẩm A : Gía thị trường tự do của mẫu sản phẩm là 10 nghìn đồng / đơn vị chức năng, sản lượng trao đổi là 20 nghìn đơn vị chức năng. Co giãn của cầu theo giá hiện hành là – 1, co và giãn cung ở mức giá đó là 1. a. Hãy viết ptrình đường cùng và đường cầu của thị trường về loại sản phẩm này, biết rằng chúng là đường thẳng. b. Vẽ đồ thị đường cung và đường cầu vừa tính được c. Tính thặng dư tiêu dùng, thặng dư sản xuất và quyền lợi ròng xã hội ở mức giá cân đối thị trường. d. Ở mức giá và sản lượng này tổng doanh thu bằng bao nhiêu và đã đạt tối đa chưa ?a ) Giả sử phương trình đường cầu là Q = aP + b ( a < 0 ) Theo giả thiết co dãn của cầu bằng - 1 < => ( dQ / dP ) ( P / Q. ) = – 1 < => a10 / 20 = – 1 < => a = – thay a = – 2, P = 10, Q = 20 vào phương trình đường cầu ta có : 20 = – 210 + b < => b = vậy phương trình đường cầu là : Q = – 2P + 40 ( 1 ) Tương tự, giả sử phương trình cung là Q = cP + d co dãn của cung bằng 1 < => ( dQ / dP ) ( P / Q. ) = 1 < => c10 / 20 = 1 < => c = Thay c = 2, P = 10, Q = 20 vào phương trình hàm cung ta có : 20 = 210 + d < => d = vậy phương trình hàm cung là Q = 2P b ) vẽ hình thì bạn tự vẽ nhé c ) theo bài ra, cân đối thị trường tại điểm P * = 10 và Q * = vì không có hình vẽ nên mình nói cách tính thui bạn nhé

  • thặng dư tiêu dung(CS) là phần diện tích nằm trên đường giá, dưới đường cầu
    ( đường giá là đường //0x kẻ từ 10 ra, đường cầu bạn vẽ ra như tính được thì sẽ tính
    được CS)
  • thặng dư sản xuất là phần diện tích nằm trên đường cung, dưới đường giá( đường

cung là đường đã tính ở câu a, đường giá vân như trên ) d ) tại P * = 10, Q * = 20 ta có TR = PQ = 1020 = vậy lệch giá của hãng là 200 $ từ phưong trình hàm cầu Q = – 2P + 40 < => P = – 0,5 Q + 20 < => TR = P * Q = – 0,5 Q ^ 2 + 20Q < => MR = – Q + hãng tối đa háo lệch giá < => MR = 0 < => Q = 20 < => P = 10 vaayj tại mức giá và sản lượng cân đối thì hãng đã tối đa hóa lệch giáMột hãng cạnh tranh đối đầu tuyệt vời và hoàn hảo nhất nổi bật có tổng ngân sách thời gian ngắn : TC = 100 + 7Q + Q và TC = 4Q + Q a ) Tìm sản lượng tối ưu của hãng ở giá 35 $ / đv ? Lợi nhuận tối đa thu được ? b ) Mức giá cân đối của thị trường dài hạn ? Khi giá thị trường giảm xuốn 25 USD / đv thì hãng nên ngừng hoạt động sản xuất không ? tại sao / c ) Xác định đường cung thời gian ngắn, dài hạn cải hãng ?

Mức giá cân bằng dài hạn xác định bởi điểm đáy của đường LAC
ta có P=LAC min=
c- Giá hóa vốn P=27$ bằng cách giải pt MC=AC
Giá đóng cửa Po=7$ bằng cách giải pt MC=AVC
Ở mức giá Po=7$một hãng cạnh tranh đối đầu tuyệt vời và hoàn hảo nhất có hàm tổng ngân sách đựoc cho bởi. TC = 5 + 2 q + 0,2 q ^ 2. giá thị trường là 6 a / sản lượng tối đa hóa doanh thu cúa hãng là bao nhiêu ? tính doanh thu mà hãng thu được b / tính giá và sản lượng hòa vốn của hãng, giá thấp nhất mà hãng hoàn toàn có thể sản xuất trong thời gian ngắn là mức nàoa ) Từ TC = 5 + 2Q + 0,2 Q ^ 2, ta tính được MC = ( TC ) ‘ = 2 + 0,4 Q Trong cạnh tranh đối đầu tuyệt vời và hoàn hảo nhất để tối đa hóa doanh thu hãng sản xuất theo nguyên tắc MC = P ( với P là giá thị trường ) Tương đương với < => 2 + 0,4 Q = 6 < => Q * = vậy sản lượng tối đa hóa doanh thu của hãng là 10 doanh thu = TR – TC = PQ – ( 5 + 2Q + 0,2 Q ^ 2 ) = 610 – ( 5 + 210 + 0,2 * 10 ^ 2 ) = b ) Trong thời gian ngắn ATC = TC / Q. = 5 / Q. + 2 + 0,2 Q ATCmin < => Q = 5 ( tìm min của ATC với Q. là biến như toán học )2, Doanh Nghiệp nên đặt giá bao nhiêu để bán đc nhiều sp nhất mà ko bị thua lỗ khi mới bước vào thị trường .3, Giả sử cơ quan chính phủ lao lý mức thuế t / đvị sp bán ra khi đó giá cả sản lượng và lời nhuận của Doanh Nghiệp theo đuổi sẽ biến hóa ntn ? Xác định t để cơ quan chính phủ thu đc tiền cao nhất .1 ) tối đa hóa doanh thu TP : cho MR = MC ( MR là lệch giá biên nhé. MC là ngân sách cận biên nhé ) => Q * = 350. giờ đây ta tính TP max tiên tìm pt đg cầu D of dn. TR ( lệch giá ) là ng hàm of MR => MR = 1000Q – Q ‘ 2 ‘ => pt đg cầu D là P = TR / Q. = 1000 – Q Q * = 350 thì P * =. tìm TC nhe ( TC là tổng ngân sách của dn ). ( TC ) ‘ = ( FC + VC ) ‘ = ( VC ) ‘ = MC. => VC là ng hàm of MC => VC = 300 * Q. ( FC là ngân sách cố dịnh nhé, VC là ngân sách đổi khác )ngân sách cho xs 500 sp là 500 * => 500365 = VC + FC = 300500 + FC => FC = 32500. từ đó => TC = 300Q + 32500 = TR = P * Q = => TP =tối đa hóa lệch giá TR : thì cho MR = 0 => P, Q. nhé .2 ) hãng đặt giá P = ATC ( ATC là tổng ngân sách bing quân ) mà P = TR / Q. ATC = TC / Q. => TR = TC hay 1000Q – Q ‘ 2 = 300Q + 32500 ải ra nha .3 ) có thuế thì MCt = MC + t = 300 + t cho MR = MCt rút ra đc Q = 350 – t / ttongr số thuế cphu thu đc là T = t * Q => T = 350 t – t ‘ 2 / Tmax khi T ‘ = 0 suy ra t = 350 nha. từ đó tính đc Q., P, TP khi có thuế nhaậy Q giảm, P tăng, doanh thu bị âm còn tăng hay giảm đơn cử bao nhiêu thì bạn tự lam phép trừ nhéCó hàm cung và cầu như sau : Qs = 12 + 2P Qd = 40 – 5P a ) Tính sản lượng và giá cân đối. b ) Tính độ co và giãn của cầu và cung theo mức giá cân đối c ) Để tăng tổng doanh thu công ty nên tăng hay giảm giá nếu hiện tại công ty đangbán ở mức giá P = 6 ? d ) Tổng doanh thu của công ty lớn nhất ở mức giá nào ?a, ta có điểm cân đối Qs = Qd vậy P = 4 ; Q = b, độ co và giãn của cung là Esp = 2/20 = 0, độ co và giãn cua cầu là : Edp = 5/20 = c, để tăng lệch giá thì cog ty phải giảm giá bán vì hiện tại côg tty đang bán với gía cao hơn ở vị trí cân đối do đó lầm lượng người mua ít đi d, để doanh nghiệp đạt tổng doanh thu lớn nhất ta co tổng doangh thju như sau : TR = P = P ( 40-5 P ) ta thấy rằng TR là hàm bậc hai vậy TRmax khi đạo hàm TRmin hay nói cách khác là hàm bặc hai có bề lõm quay lên phía trên 40-10 P = 0 vậy P = vậy P = 4 thì tổng doanh thu lớn nhấtMột người tiêu dùng có thu nhập là I = 1 ệu đồng / tháng để mua hai hàng hóa X và Yá của hàng hóa X là 15 đồng / kg và hàng hóa Y là 5000 đồng / kgàm tổng quyền lợi được cho bởi TU = 2XY. aác định phối hợp tiêu dung tối ưu ? Lợi ích tói đa thu được là bao nhiêu ? bếu thu nhập tăng lên gấp đôi thì phối hợp tiêu dùng tối ưu mới là bao nhiêu ? cếu thu nhập của người tiêu dùng vẫn là 1 triệu đồng / tháng nhưng giá của hàng hóa X giảm xuống còn 10 đồng / kgác định tích hợp tieu dùng tối ưu mới .

Ta có Mux/Px= 2y/15000, Muy/py=2x/5000 và X + Y = I <==>15000X +
5000Y = 1
kết hợp 2 phương trình Mux/Px = Muy/py và X + Y = I
giải pt đó ra tìm X, Y là xác định được cách kết hợp tiêu dùng tối ưu
Có X, Y thay zô TU = 2XY là tìm được lợi ích tối đa
Mấy câu dưới tương tự thôi

Cho biểu thức xác lập loại sản phẩm biên của lao động là ( 14 – 0,08 L ) với L số lượng lao động .aãy tìm biểu thức diễn đạt cầu về lao động với tiền công danh nghĩa W và mức giá P. bác định cầu về lao động khi tiền công danh nghĩa bằng 4 nghìn, 3 nghìn, 1 nghìn đồng với mức giá bằng 1. cẽ đồ thị đường cầu lao động .Giả sử là tiền lương tổng thể những công nhân là như nhau W. Khi Doanh Nghiệp thuê thêm 1 công nhân thì họ phải bỏ ra W tiền Họ thu về ( 14-0, 08L ) mẫu sản phẩm và bán với giá P Như vậy họ thu về từ 1 công nhân là ( 14-0, 08L ) P Tiền lương W là không đổi, P không đổi, mà ( 14-0, 08 ) giảm dần. Do đó càng thuê nhiều thì doanh thu biên càng giảm dần. DN sẽ tồi đa hóa doanh thu khi lợn nhuận tăng thêm biên = tiền lương trả cho công nhân thuê thêm. Theo đó : W = ( 14-0, 08L ) P

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp