Bài tập tình huống kiểm toán tài chính có lời giải

Trong quy trình kiểm toán báo cáo giải trình tài chính kết thúc ngày 31/12 / N của Công ty Thành Đạt, KTV phát hiện nhiều yếu tố, trong đó có những yếu tố sau đây : 1 ) Việc kiểm tra giá trị sản phẩm & hàng hóa ngày 31/12 / N, công ty phát hiện sản phẩm & hàng hóa được ghi theo giá phí 200.000.000 đồng ngay cả khi giá trị triển khai thuần túy 180.000.000 đồng. Qua thao tác với Ban Giám đốc chấp thuận đồng ý kiểm soát và điều chỉnh bổ trợ dự trữ giảm giá hàng tồn dư chưa lập. 2 ) Ngày 25/12 / N công ty xuất bán 1 lô sản phẩm & hàng hóa theo phương pháp giao hàng tại kho người nhận, giá cả chưa Hóa Đơn đỏ VAT : 200.000.000 đồng, Hóa Đơn đỏ VAT 10 % và giá vốn 100.000.000 đồng. Ngày 10/1 / N + 1 hàng được giao cho người nhận, công ty do sai sót đã hạch toán lô hàng này vào lệch giá và ngân sách năm N. Yêu cầu : a. Hãy xác lập tác động ảnh hưởng của sai sót trên ( nếu có ) đến những chỉ tiêu sau trên báo cáo giải trình tài chính  Bảng cân đối kế toán : Tổng tài sản, Nợ phải trả, Lợi nhuận chưa phân phối  Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại : Doanh thu, Thuế thu nhập doanh nghiệp ( thuế suất 20 % ), Lợi nhuận sau thuế b. Viết những bút toán kiểm soát và điều chỉnh cho những sai sót. Lưu ý : Sau khi xác lập tác động ảnh hưởng từng nhiệm vụ, cần xác lập tổng hợp ảnh hưởng tác động của cả 2 nhiệm vụ đến Bảng cân đối kế toán và Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .=> Anh / chị giúp e giải bài tập này vs. Em cảm ơn rấttt rấttt nhìu nhìu ! ! !

5/7/21

Trong quy trình kiểm toán báo cáo giải trình tài chính kết thúc ngày 31/12 / N của Công ty Thành Đạt, KTV phát hiện nhiều yếu tố, trong đó có những yếu tố sau đây : 1 ) Việc kiểm tra giá trị sản phẩm & hàng hóa ngày 31/12 / N, công ty phát hiện sản phẩm & hàng hóa được ghi theo giá phí 200.000.000 đồng ngay cả khi giá trị thực thi thuần túy 180.000.000 đồng. Qua thao tác với Ban Giám đốc đồng ý chấp thuận kiểm soát và điều chỉnh bổ trợ dự trữ giảm giá hàng tồn dư chưa lập. 2 ) Ngày 25/12 / N công ty xuất bán 1 lô sản phẩm & hàng hóa theo phương pháp giao hàng tại kho người nhận, giá cả chưa Hóa Đơn đỏ VAT : 200.000.000 đồng, Hóa Đơn đỏ VAT 10 % và giá vốn 100.000.000 đồng. Ngày 10/1 / N + 1 hàng được giao cho người nhận, công ty do sai sót đã hạch toán lô hàng này vào lệch giá và ngân sách năm N. Yêu cầu : a. Hãy xác lập ảnh hưởng tác động của sai sót trên ( nếu có ) đến những chỉ tiêu sau trên báo cáo giải trình tài chính  Bảng cân đối kế toán : Tổng tài sản, Nợ phải trả, Lợi nhuận chưa phân phối  Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại : Doanh thu, Thuế thu nhập doanh nghiệp ( thuế suất 20 % ), Lợi nhuận sau thuế b. Viết những bút toán kiểm soát và điều chỉnh cho những sai sót. Lưu ý : Sau khi xác lập tác động ảnh hưởng từng nhiệm vụ, cần xác lập tổng hợp tác động ảnh hưởng của cả 2 nhiệm vụ đến Bảng cân đối kế toán và Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .=> Anh / chị giúp e giải bài tập này vs. Em cảm ơn rấttt rấttt nhìu nhìu ! ! !

Hi e, ac trên diễn đàn là chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm xử lý các tình huống diễn ra trong quá trình làm việc thực tế tại doanh nghiệp chứ không giúp các e giải bài tập nhé. Thay vì việc e đăng 1 bài tập lên nhờ các ac giải hộ thì e tự tìm cách giải và nhờ các ac xem giúp đã đúng hay chưa thì hay hơn 6/7/21

Hi e, ac trên forum là san sẻ kỹ năng và kiến thức, kinh nghiệm tay nghề giải quyết và xử lý những trường hợp diễn ra trong quy trình thao tác thực tiễn tại doanh nghiệp chứ không giúp những e giải bài tập nhé. Thay vì việc e đăng 1 bài tập lên nhờ những ac giải hộ thì e tự tìm cách giải và nhờ những ac xem giúp đã đúng hay chưa thì hay hơn

=> Dạ e xin lỗi! z chị có thể gợi ý cho e cách giải bài này đc không ạ! E xin chân thành cảm ơn!!! 6/7/21

Trong quy trình kiểm toán báo cáo giải trình tài chính kết thúc ngày 31/12 / N của Công ty Thành Đạt, KTV phát hiện nhiều yếu tố, trong đó có những yếu tố sau đây : 1 ) Việc kiểm tra giá trị sản phẩm & hàng hóa ngày 31/12 / N, công ty phát hiện sản phẩm & hàng hóa được ghi theo giá phí 200.000.000 đồng ngay cả khi giá trị triển khai thuần túy 180.000.000 đồng. Qua thao tác với Ban Giám đốc chấp thuận đồng ý kiểm soát và điều chỉnh bổ trợ dự trữ giảm giá hàng tồn dư chưa lập. 2 ) Ngày 25/12 / N công ty xuất bán 1 lô sản phẩm & hàng hóa theo phương pháp giao hàng tại kho người nhận, giá cả chưa Hóa Đơn đỏ VAT : 200.000.000 đồng, Hóa Đơn đỏ VAT 10 % và giá vốn 100.000.000 đồng. Ngày 10/1 / N + 1 hàng được giao cho người nhận, công ty do sai sót đã hạch toán lô hàng này vào lệch giá và ngân sách năm N. Yêu cầu : a. Hãy xác lập tác động ảnh hưởng của sai sót trên ( nếu có ) đến những chỉ tiêu sau trên báo cáo giải trình tài chính  Bảng cân đối kế toán : Tổng tài sản, Nợ phải trả, Lợi nhuận chưa phân phối  Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại : Doanh thu, Thuế thu nhập doanh nghiệp ( thuế suất 20 % ), Lợi nhuận sau thuế b. Viết những bút toán kiểm soát và điều chỉnh cho những sai sót. Lưu ý : Sau khi xác lập tác động ảnh hưởng từng nhiệm vụ, cần xác lập tổng hợp tác động ảnh hưởng của cả 2 nhiệm vụ đến Bảng cân đối kế toán và Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .=> Anh / chị giúp e giải bài tập này vs. Em cảm ơn rấttt rấttt nhìu nhìu ! ! !

Đầu tiên: Em lôi sách kế toán ra học lại.
Thứ 2: Xem khoản dự phòng làm ntn
Thứ 3: điều chỉnh sai sót ntnThứ 4 : Em tự làm đi. 6/7/21

Đầu tiên : Em lôi sách kế toán ra học lại. Thứ 2 : Xem khoản dự trữ làm ntn Thứ 3 : kiểm soát và điều chỉnh sai sót ntnThứ 4 : Em tự làm đi.

Các e bây giờ thụ động quá a nhỉ. Không chịu tìm tòi suy nghĩ trước khi hỏi làm sao mà nhớ lâu được 6/7/21

Nếu em pít lm pít giải thì e cũng k mặt dày xin anh / chị hướng dẫn e để cho chị chửi như z. E la người chứ k phải là thánh học giỏi như chị đụng đâu pít giải đó. Có những sinh viên tụi e cũng k hỉu ms lên forum a / c cầu xin hướng dẫn e cách làm. Mà chị ns như thế thì e cũng k còn j để ns

6/7/21

Nếu em pít lm pít giải thì e cũng k mặt dày xin anh / chị hướng dẫn e để cho chị chửi như z. E la người chứ k phải là thánh học giỏi như chị đụng đâu pít giải đó. Có những sinh viên tụi e cũng k hỉu ms lên forum a / c cầu xin hướng dẫn e cách làm. Mà chị ns như thế thì e cũng k còn j để ns

1. E đọc lại phần c trả lời e xem có câu nào c “chửi” như lời e nói vậy. Chúng ta đều là người có ăn có học, kể cả e đang đi học hay đã ra trường đi làm thì thái độ luôn luôn hơn trình độ. Không phải là e không được như ý của e rồi e quay lại nói này nói kia
2. Đây là “diễn đàn kế toán” không phải là “trường hoc” mà ac phải có trách nhiệm hướng dẫn giải bài tập cho e. e đang đi học thì e có thầy cô hướng dẫn, có tài liệu trên trường để đọc hiểu để học. Còn ở đây nếu ai có thời gian hướng dẫn e họ sẽ tự vào trả lời, còn đối với c c không có thời gian và cũng sẽ không trả lời đối với những câu hỏi như vậy. 6/7/21

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp