[123doc] – bai-tap-kiem-toan-dai-cuong-co-dap-an pdf – Chương 1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN I. TRẮC – StuDocu

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN

I. TRẮC NGHIỆM

 1. Lý do chính của một cuộc kiểm toán BCTC là:
  a. Phát hiện ra các sai sót và gian lận trên BCTC.
  b. Nhằm đáp ứng yêu cầu của luật pháp.
  c. Cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo hợp lý về tính trung thực và hợp lý của BCTC.
  d. Làm giảm trách nhiệm của nhà quản lý đối với BCTC.

 2. Doanh nghiệp cần kiểm toán viên độc lập kiểm toán BCTC là vì:
  a. Ban Giám đốc có thể gian lận và thông thường các kiểm toán viên độc lập sẽ phát hiện các gian lận
  này.
  b. Thường có sự mâu thuẫn về lợi ích giữa công ty soạn thảo BCTC với người sử dụng BCTC.
  c. Vì có thể có sai sót ở số dư các tài khoản mà sẽ được các kiểm toán viên độc lập điều chỉnh.
  d. Vì hệ thống KSNB thường không đáng tin cậy

 3. Các BCTC đã được kiểm toán sẽ đảm bảo:
  a. Thông tin trên các BCTC là chính xác.
  b. Không có gian lận trong các BCTC.
  c. Đơn vị đã được quản lý tốt.
  d. Làm tăng thêm sự tin cậy của các BCTC.

 4. Mục đích chính của kiểm toán hoạt động là:
  a. Cung cấp sự đảm bảo rằng hệ thống KSNB hoạt động đúng như thiết kế.
  b. Nhằm giúp đỡ kiểm toán viên độc lập trong việc kiểm toán BCTC.
  c. Nhằm cung cấp kết quả kiểm tra nội bộ về các vấn đề kế toán và tài chính cho các nhà quản lý cấp
  cao của công ty.
  d. Cung cấp sự đánh giá về hoạt động của một tổ chức trong việc đáp ứng mục tiêu của tổ chức
  đó.

 5. Một KH nhu yếu kiểm toán những báo cáo giải trình thuế giá trị ngày càng tăng hàng tháng của họ, đây là nhu yếu về : a. Kiểm toán BCTC. b. Kiểm toán tuân thủ. c. Kiểm toán hoạt động giải trí. d. Kiểm toán Nhà nước
 6. Ai là người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chính so với tính trung thực của BCTC của một ngân hàng nhà nước a. Trưởng phòng kiểm toán nội bộ b. Ban giám đốc ngân hàng nhà nước c. Kế toán trưởng d. Kiểm toán viên độc lập kiểm toán BCTC này
 7. Các thí dụ nào sau đây không phải là kiểm toán tuân thủ a. Kiểm toán những Trụ sở ngân hàng nhà nước về việc triển khai những lao lý về bảo vệ tiền vay b. Kiểm toán của cơ quan thuế so với doanh nghiệp c. Kiểm toán doanh nghiệp theo nhu yếu của ngân hàng nhà nước về việc chấp hành những pháp luật của hợp đồng tín dụng thanh toán d. Kiểm toán một dự án Bất Động Sản xóa đói giảm nghèo về tính hiệu suất cao của nó .
 8. Một cuộc kiểm toán được dành cho việc phát hiện những vi phạm những điều luật và pháp luật được xem như thể : a. Kiểm toán BCTC b. Kiểm toán tuân thủ c. Kiểm toán triển khai d. Kiểm toán hoạt động giải trí
 9. Ý nghĩa quan trọng nhất mà hoạt động giải trí kiểm toán mang lại cho xã hội là : a. Tăng thêm niềm tin của những nhà đầu tư vào tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của những doanh nghiệp trong nền kinh tế tài chính b. Giúp những doanh nghiệp thuận tiện gọi vốn từ những nhà đầu tư. c. Hạn chế rủi ro đáng tiếc kinh doanh thương mại cho người mua được kiểm toán d. Hạn chế rủi ro đáng tiếc thông tin cho nhiều đối tượng người tiêu dùng

10. GĐ yêu cầu KTV nội bộ kiểm toán một chi nhánh mới về hiệu quả hoạt động của nó là ví dụ về:
a. Kiểm toán hoạt động
b. Kiểm toán tuân thủ
c. Kiểm toán BCTC
d. Kiểm toán độc lập

II. CÂU HỎI ĐÚNG SAI, GIẢI THÍCH

 1. Việc một công ty nhỏ được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập sẽ luôn luôn đưa đến một
  sự bảo đảm tuyệt đối về tính chính xác cuả báo cáo tài chính.

Chương 2 MÔI TRƯỜNG KIỂM TOÁN

I. TRẮC NGHIỆM

 1. Chất lượng dịch vụ kiểm toán được nhìn nhận bởi : a. Hiệp hội kiểm toán b. Quá trình thực thi kiểm tra chéo giữa những công ty kiểm toán với nhau c. Những nhà góp vốn đầu tư. d. Đối tượng sử dụng thông tin BCTC được kiểm toán
 2. Các nguyên tắc kiểm toán có một nhu yếu sau : a. KTV triển khai kiểm toán với sự thận trọng nghề nghiệp đúng mức b. KTV có hiểu biết về trấn áp nội bộ c. Các báo cáo giải trình kinh tế tài chính được trình diễn tương thích với những nguyên tắc kế toán thường thì d. KTV duy trì sự độc lập
 3. Sản phẩm dịch vụ kiểm toán là loại mẫu sản phẩm : a. Đòi hỏi người sử dụng có kiến thức và kỹ năng kinh tế tài chính nhất định. b. Giá trị càng tăng lên khi càng có nhiều người sử dụng. c. Không bị tiêu tốn trong quy trình sử dụng d. Tất cả đều đúng
 4. Phát biểu nào sau đây về Chuẩn mực kiểm toán là hài hòa và hợp lý nhất : a. Chuẩn mực kiểm toán là những điều kiện kèm theo tiền đề để Công ty kiểm toán hoàn toàn có thể ký hợp đồng kiểm toán với người mua. b. Chuẩn mực kiểm toán là văn bản hướng dẫn hành nghề chung cho những kế toán viên. c. Chuẩn mực kiểm toán là cơ sở giúp cho kiểm toán viên tránh được rủi ro đáng tiếc nghề nghiệp nếu làm đúng theo hướng dẫn d. Tất cả đều không hài hòa và hợp lý
 5. Kiểm toán viên phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý truớc người mua vì : a. Những sai sót thường thì hoặc sai sót nghiêm trọng mà KTV gây nên b. Không tìm ra được những gian lận trên BCTC c. Không thể đưa ra quan điểm về BCTC d. Thiếu sự thận trọng trong việc làm
 6. Sau khi kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán cho công ty Y, công ty kiểm toán X được Cty Y
  mời kiểm toán BCTC năm đó. Công ty X sẽ: – 4-

a. Chấp nhận hợp đồng vì người mua quen biết b. Không gật đầu hợp đồng vì vi phạm tính độc lập c. Chấp nhận hợp đồng hay không còn tùy vào phí kiểm toán d. Tất cả đều sai

 1. Công ty X khai khống giá trị hàng tồn dư để vay ngân hàng nhà nước. KTV không phát hiện ra sự gian lận này nên đưa ra quan điểm không hài hòa và hợp lý. Ý kiến nào luôn đúng : a. KTV phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm b. Ban quản trị của công ty X phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm c. Cả ban quan trị của công ty X và KTV đều phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm d. KTV không phải chịu bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm nào
 2. Những người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ký tên trên báo cáo giải trình kiểm toán là : a. Chủ phần hùn b. KTV chính đảm nhiệm cuộc kiểm toán c. Bất kỳ KTV nào có tham gia cuộc kiểm toán d. Chủ phần hùn và KTV chính đảm nhiệm cuộc kiểm toán
 3. Việc một kiểm toán viên đưa ra một báo cáo giải trình kiểm toán không có một hạn chế nào về độ đáng tin cậy cho những BCTC mà anh ( cô ) ta biết là nó sẽ đưa đến hiểu nhầm, hiểu sai, kiểm toán viên ấy : a. Sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự. b. Sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự. c. Sẽ không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nếu những công ty người mua cũng phân biệt rằng những BCTC là không đáng đáng tin cậy. d. Sẽ không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nếu anh ta không thực thi những giải pháp kiểm toán rơi vào những phần báo cáo giải trình gây hiểu nhầm .
 4. Tiêu chuẩn nào sau đây là thiết yếu để hoạt động giải trí trong nghề kiểm toán a. Tự trau dồi, tu dưỡng kỹ năng và kiến thức, nhiệm vụ. b. Độc lập. c. Có kiến thức và kỹ năng tổng quát. d. Quen thuộc với một khối lượng kiến thức và kỹ năng trình độ phức tạp .

II. CÂU HỎI ĐÚNG SAI, GIẢI THÍCH

 1. Kiểm toán viên ở tất cả các quốc gia đều thực hiện kiểm toán theo một chuẩn mực chung là chuẩn
  mực kiểm toán quốc tế.

e. Mẹ của kiểm toán viên độc lập có quyền lợi đang vay tại ngân hàng nhà nước mà anh ta đang kiểm toán .Đúng Sai2 * *. Khi thực thi kiểm toán BCTC cho công ty Thiên Bình, kiểm toán viên Nam đã gặp những trường hợp sau : * * a. Hai tháng trước ngày kết thúc niên độ, nhân viên cấp dưới kế toán tổng hợp của công ty Thiên Bình đã nghỉ việc và cho đến ngày lập BCTC, công ty vẫn chưa tìm được người thay thế sửa chữa. Do đó, những nhiệm vụ phát sinh của công ty Thiên Bình trong hai tháng cuối niên độ chưa được ghi vào sổ sách. Vì Nam đã kiểm toán BCTC năm trước cho công ty, nên Thiên Bình đã nhờ kiểm toán viên Nam lập BCTC và sau đó thực thi kiểm toán BCTC cho năm hiện hành. b. Khi được biết Nam đảm nhiệm hợp đồng kiểm toán cho công ty Thiên Bình, Ngọc – một nhân viên kinh tế tài chính đang thực thi một khu công trình điều tra và nghiên cứu với đề tài “ những nhiệm vụ kinh tế tài chính của công ty CP ” đã ý kiến đề nghị Nam phân phối thông tin hoặc cho nhận xét về những hoạt động giải trí kinh tế tài chính của công ty Thiên Bình, Ngọc hứa sẽ bảo mật thông tin những thông tin mà Nam cung ứng. c. Sau khi kiểm kê hàng tồn dư cuối năm của công ty Thiên Bình, người quản trị phân xưởng đã khuyến mãi ngay kiểm toán viên Nam cần câu cá do Thiên Bình sản xuất .

Yêu cầu : Trong từng tình huống trên, bạn hãy cho biết nếu nhận lời thì kiểm toán viên Nam có vi
phạm đạo đức nghề nghiệp không? Giải thích.

3. Hãy cho biết trong các tình huống dưới đây kiểm toán viên đã làm theo hoặc vi phạm tiêu
chuẩn nghề nghiệp nào?

a. Kiểm toán viên đã phân phối thông tin của công ty người mua được kiểm toán cho một người bạn thân ……………………………. b. Giám đốc công ty người mua nhu yếu kiểm toán viên đổi khác quan điểm nhận xét trên báo cáo giải trình kiểm toán. Kiểm toán viên đã đồng ý chấp thuận mà không có bất kể một sự tranh luận nào mặc dầu cơ sở của quan điểm đó là không thích hợp …………………………. c. Nghi ngờ có sai phạm chính sách kế toán dẫn đến rơi lệch số liệu khoản phải thu kiểm toán viên đã triển khai kiểm tra tòan bộ số liệu, chứng từ có tương quan thay vì thực thi kiểm tra chọn mẫu ……………. d. Do xích míc với một người quen cũ đang làm kế toán tại công ty người mua được kiểm toán, kiểm toán viên đã đưa ra nhận xét không đúng về phần việc mà người quen anh ta đảm nhiệm trên báo cáo giải trình kiểm toán …………………………

Chương 3 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

I. TRẮC NGHIỆM

 1. HTKSNB laø moät quá trình chòu aûnh höôûng bôûi HÑQT vaø ban laõnh ñaïo. Ñieàu ñoù coù nghóa laø : a. HÑQT vaø ban laõnh ñaïo tröïc tieáp kieåm tra moïi nghieäp vuï phaùt sinh b. Caùc theå thöùc kieåm soaùt ñöôïc HÑQT vaø ban laõnh ñaïo löïa choïn vaø tröïc tieáp thöïc hieän c. Caùc theå thöùc kieåm soaùt ñöôïc löïa choïn vaø caøi ñaët vaøo choã naøo laø tuøy thuoäc vaøo nhaän thöùc, thaùi ñoä cuûa moãi HÑQT vaø ban laõnh ñaïo quyeát ñònh d. Caùc theå thöùc kieåm soaùt ñöôïc löïa choïn vaø caøi ñaët tuøy thuoäc vaøo phaïm vi kinh doanh thương mại maø HÑQT vaø ban laõnh ñaïo quyeát ñònh .
 2. Khi thieát keá HTKSNB lónh vöïc naøo cho döôùi ñaây laø khoâng caàn phaûi coù kieåm soaùt : a. Thueâ taøi saûn laø baát ñoäng saûn ñeå laøm truï sôû b. Ngân sách chi tiêu cho hoaït ñoäng xaõ hoäi coù tính vaøo ngân sách cuûa ngaân haøng c. Sao in caùc taøi lieäu, vaên baûn phaùp quy cho caùc boä phaän trong ngaân haøng d. Tất cả đều sai
 3. “ Nguyeân taéc baát kieâm nhieäm ” : a. Laø moät nguyeân taéc luoân phaûi tuaân thuû trong thieát keá HTKSNB. b. Laø nguyeân taéc trong ñoù moãi nhaân vieân khoâng ñöôïc kieâm nhieäm nhieàu coâng vieäc khaùc nhau c. Laø moät trong caùc thuû tuïc kieåm soaùt noäi boä d. Laø nguyeân taéc ñaûm baûo ngaên ngöøa moïi gian laän cuûa caùc nhaân vieân
 4. KTV thöôøng söû duïng löu ñoà ñeå moâ taû HTKSNB vì : a. Phöông phaùp naøy deã thöïc hieän b. Löu ñoà giuùp thaáy roõ söï luaân chuyeån chöùng töø vaø traùch nhieäm cuûa caùc boä phaän chöùc naêng c. Löu ñồ deã cho thaáy caùc choát kieåm soaùt ñöôïc caøi ñaët nhö theá naøo d. Caâu b vaø c ñuùng
 5. HTKSNB coù theå gaëp caùc haïn cheá vì:
  a. Caùc bieän phaùp kieåm tra thöôøng nhaèm vaøo caùc sai phaïm ñaõ döï kieán tröôùc chöù
  khoâng phaûi caùc tröôøng hôïp ngoaïi leä. – 8-

 6. Công việc thủ quỹ và kế toán được phân công cho 2 người tiếp đón. Đây là hoạt động giải trí : a. Phân chia nghĩa vụ và trách nhiệm thích hợp b. Phê chuẩn đúng đắn c. Kiểm tra độc lập d. Kiểm soát vật chất
 7. Nhận xét nào sau đây là hài hòa và hợp lý nhất về HTKSNB ? a. HTKSNB hoàn toàn có thể ngăn ngừa toàn bộ sai sót hoặc gian lận b. HTKSNB được thiết lập nhằm mục đích giúp KTV lập kế hoạch tổng thể và toàn diện và chương trình kiểm toán thích hợp c * *. * * KTV cần phải tìm kiếm toàn bộ những yếu kém trong HTKSNB d. KTV khám phá HTKSNB của người mua nhằm mục đích xác lập phương hướng và nội dung những thủ tục kiểm toán
 8. Một ngân hàng nhà nước nhỏ hoàn toàn có thể không cần thiết lập a. Chính sách nhân sự b. Bộ phận kiểm toán nội bộ c. Hệ thống KSNB d. Tất cả đều sai
 9. Hệ thống KSNB hoàn toàn có thể gặp những hạn chế vì a. Các nhân viên cấp dưới của ngân hàng nhà nước rất gắn bó với nhau b. Vợ của giám đốc là một nhân viên cấp dưới trong ngân hàng nhà nước c. Có sự đổi khác liên tục về nhân sự của những bộ phận chủ chốt d. Giám đốc doanh nghiệp thường phải đi công tác làm việc xa

15 ục đích hầu hết của kiểm toán viên khi xem xét về KSNB của đơn vị chức năng là : a. Để có thái độ độc lập đúng đắn so với những yếu tố tương quan đến cuộc kiểm toán. b. Đánh giá hoạt động giải trí quản trị của công ty người mua thuê kiểm toán. c. Xây dựng những đề xuất kiến nghị với người mua để nâng cấp cải tiến KSNB. d. Xác định nội dung, khoanh vùng phạm vi và thời hạn kiểm toán .

II. CÂU HỎI ĐÚNG SAI, GIẢI THÍCH

 1. Trong vieäc thöïc hieän moät cuoäc kieåm toaùn, caùc kieåm toaùn vieân luoân chuù yù ñeán nhöõng kieåm soaùt ñöôïc söû duïng nhaèm ngaên ngöøa hay phaùt hieän caùc sai leäch trong baùo caùo taøi chính .
 2. Thieát laäp vaø duy trì heä thoáng kieåm soaùt noäi boä laø traùch nhieäm cuaû caùc coå ñoâng cuûa coâng ty .
 3. Việc “ ém ” những hoá đơn thu chi tiền hoàn toàn có thể diễn ra trong bất kể một doanh nghiệp nào nhưng việc này có vẻ như như xảy ra nhiều nhất tại những Doanh Nghiệp nhỏ .
 4. KSNB nói chung thường không hữu hiệu trong việc ngăn ngừa các gian lận từ ban quản trị cấp
  cao cuả công ty.

 5. Kiểm soát nội bộ nên phân phối cho ban quản trị cuả công ty những bảo vệ hài hòa và hợp lý để họ hoàn toàn có thể đạt được những tiềm năng quản trị

III BÀI TẬP – TÌNH HUỐNG

1. Nối các thông tin ở cột A và B sao cho phù hợp

A. Hoạt động
1. Séc được giữ trong két và ai giữ chìa khoá thì mới viết séc
2. Người viết séc là người đã được kiểm tra về nhân thân
3. Người viết séc thanh toán khác với người duyệt thanh toán
và người giữ sổ sách
4. Séc cần có chữ ký của giám đốc khi gửi thanh toán
5. Cùi séc phải ghi nhận đầy đủ thông tin của mỗi tấm séc khi
phát hành hoặc huỷ bỏ
6. Đối chiếu số tiền trên sổ kế toán tại đơn vị với ngân hàng

B. Thủ tục kiểm soát
a. Sự phê chuẩn
b. Tài liệu và sổ sách
c. Hạn chế tiếp cận tài sản
d. Kiểm tra độc lập
e. Sự phân nhiệm
f. Chính sách nhân sự

 1. Khi nhìn nhận sai sót nào là trọng điểm, quan điểm nào sau đây luôn luôn đúng : a. Sai sót lớn hơn 100 triệu đồng là sai sót trọng điểm b. Đánh giá sai sót trọng điểm tùy vào sự xét đoán mang tính nghề nghiệp của KTV c. Sai sót lớn hơn 5 % giá trị tổng tài sản là sai sót trọng điểm d. Các sai sót về lệch giá là trọng điểm vì nó tác động ảnh hưởng tới doanh thu
 2. Trách nhiệm của KTV so với những sai phạm ở đơn vị chức năng được số lượng giới hạn trong khoanh vùng phạm vi những thủ tục kiểm toán cần thực thi, chứ KTV không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp về việc phát hiện và ngăn ngừa những sai phạm ở đơn vị chức năng. a. Nhận định này sai b. Nhận định này đúng c. Nhận định này chưa rõ ràng d. Nhận định này chỉ đúng với kiểm toán viên nội bộ
 3. Điều nào sau đây là thích hợp để cung ứng cho một kiểm toán viên sự bảo vệ nhiều nhất về sự hoạt động giải trí hữu hiệu cuả mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ. a. Điều tra nhân sự cuả người mua. b. Tính toán lại những số dư cuả thông tin tài khoản. c. Quan sát những nhân viên cấp dưới cuả công ty người mua thực thi việc trấn áp. d. Xác nhận với những bên nằm ngoài công ty .
 4. Trong những loại rủi ro đáng tiếc sau, rủi ro đáng tiếc nào kiểm toán viên hoàn toàn có thể trấn áp được bằng những thử nghiệm cơ bản : a. Rủi ro tiềm tàng. b. Rủi ro phát hiện. c. Rủi ro trấn áp. d. Rủi ro kinh doanh thương mại
 5. Lý do chính để kiểm toán viên tích lũy dẫn chứng kiểm toán là : a. Hình thành một nhận xét về báo cáo giải trình kinh tế tài chính. b. Phát hiện sai sót. c. Đánh giá mạng lưới hệ thống quản trị. d. Đánh giá việc trấn áp rủi ro đáng tiếc .
 6. Kiểm tra vật chất phân phối dẫn chứng chắc như đinh về : a. Quyền sở hữu của đơn vị chức năng so với gia tài

b. Sự hiện hữu của gia tài c. Sự trình diễn và công bố giá trị gia tài d. Sự nhìn nhận giá trị gia tài

 1. Việc gửi thư xác nhận cho ngân hàng nhà nước nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu những tiềm năng kiểm toán nào sau đây : a. Đánh giá và không thiếu b. Đánh giá và quyền c. Quyền và hiện hữu d. Hiện hữu và khá đầy đủ
 2. Số lượng vật chứng cần tích lũy sẽ tăng lên khi : a. Rủi ro phát hiện tăng lên b. Rủi ro phát hiện giảm xuống c. Rủi ro trấn áp tăng lên d. Rủi ro trấn áp giảm xuống
 3. Vào cuối năm công ty ABC gửi thư so sánh xác nhận những hàng hoá đang gửi tại một công ty BCD nhằm mục đích bảo vệ cơ sở dẫn liệu nào dưới đây so với khoản mục hàng tồn dư : a. Đầy đủ và đúng mực. b. Hiện hữu và phát sinh. c. Đánh giá và đúng mực. d. Quyền và không thiếu
 4. Khi tích lũy vật chứng kiểm toán từ hai nguồn khác nhau, cho tác dụng độc lạ trọng điểm, kiểm toán viên nên : a. Thu thập thêm vật chứng thứ ba và Kết luận theo nguyên tắc đa phần thắng thiểu số. b. Dựa trên vật chứng có độ đáng tin cậy cao hơn. c. Tìm hiểu và lý giải nguyên do trước khi Tóm lại. d. Cả ba câu trên đều đúng .
 5. Trong những vật chứng tài liệu sau đây, loại nào được kiểm toán viên cho là có độ đáng tin cậy thấp nhất : a. Hóa đơn của người bán lưu giữ tại đơn vị chức năng. b. Hóa đơn bán hàng của đơn vị chức năng. c. Các trao đổi với nhân viên cấp dưới đơn vị chức năng. d. Xác nhận của ngân hàng nhà nước gửi trực tiếp cho kiểm toán viên
 6. Bằng chứng được gọi là đầy đủ khi : – 14-

 7. Ý kiến của kiểm toán viên ngoại trừ do hạn chế về khoanh vùng phạm vi kiểm toán cần được lí giải trong : a. phần thuyết minh báo cáo giải trình kinh tế tài chính. b. báo cáo giải trình kiểm toán. c. cả thuyết minh báo cáo giải trình kinh tế tài chính và báo cáo giải trình kiểm toán. d. cả báo cáo giải trình kinh tế tài chính ( ngay sau phần đầu đề của những mục hoặc những khoản mục mà không hề được xác định ) và báo cáo giải trình kiểm toán .
 8. Một công ty khách hàng đã thay đổi các thông lệ trong việc kế toán trong suốt năm, gây ảnh hưởng
  trọng yếu lên các báo cáo tài chính khiến chúng có những sai sót nghiêm trọng và không phù hợp
  với các nguyên tắc kế toán. Các kiểm toán viên kiểm tra những báo cáo tài chính này nên:
  a. đưa ra ý kiến trái ngược và các lý do
  b. đưa ra các ý kiến với sự tôn trọng các chuẩn mực nhất quán và trong phần thuyết minh của báo
  cáo, giải thích những thay đổi và tác động của chúng lên thu nhập thuần.
  c. Từ chối phát biểu ý kiến và từ đó đưa ra lí do
  d. Đưa ra các ý kiến với sự tôn trọng chuẩn mực nhất quán, dựa vào thuyết minh báo cáo tài chính
  để đáp ứng các yêu cầu khai báo.
  II. CÂU HỎI ĐÚNG SAI, GIẢI THÍCH

 9. Tất cả những nhận xét của kiểm toán viên tương quan đến BCTC đều phải được ghi rõ trong thuyết minh BCTC của doanh nghiệp .
 10. Việc kiểm kê gia tài cố định và thắt chặt sẽ cung ứng dẫn chứng hầu hết về sự đúng mực của giá trị gia tài cố định và thắt chặt
 11. Khi rủi ro đáng tiếc tiềm tàng và rủi ro đáng tiếc trấn áp cao, mức rủi ro đáng tiếc phát hiện hoàn toàn có thể đồng ý so với kiểm toán viên phải thấp .
 12. Kiểm soát nội bộ hiệu suất cao sẽ nâng cao tính hiệu suất cao của một số ít loại vật chứng và làm giảm số lượng vật chứng thiết yếu .
 13. Bằng chứng về gia tài hữu hình được xem là xác nhận khi nó được phân phối bởi nhân viên cấp dưới hoặc phòng ban của đơn vị chức năng giám sát, quản trị những gia tài có tương quan .
 14. Bằng chứng tích lũy bằng chiêu thức phỏng vấn trực tiếp có giá trị nếu là phỏng vấn những nhà quản trị hạng sang .
 15. Các bước nghiên cứu và phân tích chỉ có tính năng ở cuối quy trình kiểm toán để xem lại lần cuối những số liệu kiểm toán .
 16. Báo cáo kinh tế tài chính của người mua luôn có trong hồ sơ kiểm toán .
 17. tin tức trong hồ sơ kiểm toán đóng vai trò là dẫn chứng quan trọng của việc làm kiểm toán và Kết luận sau cuối của kiểm toán viên .
 18. Bởi vì những công ty kiểm toán cần một sự trả công xứng danh cho thời hạn và công sức của con người họ bỏ ra nên ngân sách thường là yếu tố tiên phong tác động ảnh hưởng đến những kiểm toán viên trong việc quyết định hành động nên tích lũy vật chứng nào .
 19. Khi công ty người mua bỏ đi phần thuyết minh báo cáo giải trình kinh tế tài chính, kiểm toán viên phải thêm phần thuyết minh trong báo cáo giải trình kiểm toán, xác nhận sự vô hiệu đó và phát hành báo cáo giải trình gật đầu toàn phần
 20. Ý kiến trái ngược là loại quan điểm được đưa ra khi mà báo cáo giải trình kinh tế tài chính không được trình diễn hợp lý tương thích với những nguyên tắc kế toán thường thì được thừa nhận
 21. Một sự biến hóa trong nguyên tắc kế toán từ nguyên tắc này đến nguyên tắc kế toán khác sẽ hạn chế việc công bố một quan điểm đồng ý toàn phần, ảnh hưởng tác động của sự đổi khác này được công bố trong bản thuyết minh những báo cáo giải trình kinh tế tài chính .

III. BÀI TẬP – TÌNH HUỐNG

1. Hãy cho biết các bằng chứng sau sẽ đáp ứng cho cơ sở dẫn liệu nào :

BẰNG CHỨNG CƠ SỞ DẪN LIỆU

 1. Biên bản kiểm kê tiền mặt ngày 31/12/
 2. Xác nhận số dư tiền gửi của ngân hàng
 3. Hóa đơn thanh toán chi phí tiền điện thoại hàng tháng
 4. Xác nhận công nợ của khách hàng
 5. Bảng tính toán giá nguyên vật liệu mua vào bình quân trong kỳ
 6. Biên bản đánh giá lại giá trị chứng khoán
 7. Biên bản kiểm kê công cụ lao động và phương tiện làm việc
 8. Thuyết minh BCTC

a. Sự hiện hữu b. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm c. Chính xác d. Đầy đủ e. Trình bày và công bố f. Đánh giá g. Phát sinh

2. Hãy cho biết mỗi loại tài liệu dưới đây cung cấp bằng chứng về cơ sở dẫn liệu nào và đánh giá độ
tin cậy của chúng
:
a. Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành do bên thi công lập và đã được sự phê
duyệt của đơn vị.
b. Thư xác nhận của nhà cung cấp đồng ý về số dư khoản phải trả trên BCTC.
c. Giải trình của Giám đốc về khoản dự phòng đã lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.
d. BCTC của công ty liên doanh mà đơn vị có góp vốn. BCTC này đã được kiểm toán, trong đó có
ghi rõ giá trị vốn góp của đơn vị.

3. Dưới đây là một số thủ tục kiểm toán được KTV sử dụng :

a. Nhân tỷ suất hoa hồng với lệch giá và đem so sánh tác dụng với ngân sách hoa hồng trong kỳ

6. Công ty Anh Đào là một công ty sản xuất gạch men tại TP. Do tình hình cạnh tranh trên thị
trường ngày càng căng thẳng, trong một vài năm trở lại đây, thị phần tiêu thụ của công ty bắt đầu suy
giảm. Để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của doanh thu, công ty bắt đầu thay đổi chính sách bán chịu
cho khách hàng. Các khách hàng mua với số lượng lớn sẽ được bán chịu nhiều hơn và cho trả chậm lâu
hơn các khách hàng mua với số lượng ít. Bên cạnh đó, công ty còn khuyến khích bộ phận kinh doanh
thông qua chính sách thưởng rất lớn dựa trên doanh thu bán được trong năm (tiền thưởng tăng dần theo
mức doanh thu). Trong khi đó, để tiết kiệm chi phí, công ty đã cho nghỉ việc một số nhân viên kế toán
lâu năm. Một số nhân viên kế toán đôi khi phải kiêm nhiệm cả việc thu và giữ tiền bán hàng từ bộ phận
kinh doanh. Ngoài ra, vào những tháng cuối năm, do khối lượng công việc lớn, công ty đã bỏ qua thủ
tục gửi thư thông báo cho khách hàng hàng tháng về tình hình công nợ với công ty
Nếu bạn là KTV chính trong cuộc kiểm toán BCTC của công ty Anh Đào, những thông tin trên sẽ
giúp bạn đánh giá các rủi ro như thế nào?

7. Trong quá trình kiểm toán BCTC (bao gồm Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, Báo
cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh BCTC) tại công ty Mêkông cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2008,
KTV không phát hiện ra bất kỳ sai lệch trong yếu nào trên BCTC, tuy nhiên có trường hợp sau:

Khi triển khai những thủ tục kiểm toán so với thông tin tài khoản Nợ phải thu, giám đốc công ty không đồng ý chấp thuận cho KTV gửi thư xác nhận cho người mua. KTV cũng không hề triển khai những thử nghiệm thay thế sửa chữa để xác lập tính trung thực và hài hòa và hợp lý của khoản mục này. KTV cũng cho rằng đây là khoản mục quan trọng trên BCTC. Đối với trường hợp trên, anh ( chị ) hãy cho biết KTV sẽ đưa ra quan điểm kiểm toán loại nào ?

8. KTV Nam đã thực hiện kiểm toán cho công ty trang trí nội thất Mai Lê 2 năm liền và năm nay
tiếp tục thực hiện hợp đồng kiểm toán cho công ty này. Qua chứng kiến kiểm kê các năm trước, KTV
Nam nhận thấy việc kiểm kê của công ty luôn được tiến hành rất tốt và KTV Nam không phát hiện sai sót
nào về hàng tồn kho. Do đó năm nay KTV Nam không chứng kiến kiểm kê. Số dư hàng tồn kho trên
BCTC là một khoản mục trọng yếu.
Anh (chị) hãy nhận xét về cách làm việc của KTV Nam.

9. Công ty X đang bị công ty Y kiện vì vi phạm bản quyền nhưng tòa án vẫn chưa xét xử. Công ty X
đã công bố vấn đề này trên thuyết minh BCTC. Giả sử các khoản mục trên BCTC đều được trình bày
trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.
Theo anh (chị) thì KTV sẽ đưa ra ý kiến nhận xét gì về BCTC của công ty X?

10. Một tháng sau ngày kết thúc năm, công ty X – một khách hàng chủ yếu của công ty A tuyên bố
phá sản. Công ty X đã có một khoản nợ rất lớn 1 năm nay vẫn chưa trả cho công ty A nhưng nhà quản lý
của công ty A không cho phép trích lập dự phòng.
Trong tình huống này KTV nên phát hành loại báo cáo kiểm toán nào?

11. Hãy cho biết kiểm toán viên sẽ đưa ra loại ý kiến nào trên báo cáo kiểm toán trong những tình
huống độc lập sau đây và giải thích lý do. Giả sử rằng ảnh hưởng của mỗi tình huống đến BCTC đều
trọng yếu và nếu không có các tình huống dưới đây thì kiểm toán viên đã có đủ cơ sở để kết luận rằng
BCTC trung thực và hợp lý:
a. Đơn vị đang tranh chấp với một doanh nghiệp khác về quyền sở hữu đối với một bất động sản trị
giá 520 triệu đồng. Việc xác định tài sản này có thuộc về đơn vị hay không sẽ tùy thuộc vào phán
quyết của Tòa án vào niên độ sau. Nhưng đơn vị vẫn kê khai giá trị của tài sản này trên BCTC.
b. Chính sách kế toán của doanh nghiệp không rõ ràng làm sai lệch số liệu trên BCTC nhưng BGĐ
không chịu điều chỉnh theo đề nghị của KTV
c. Đơn vị tính giá hàng tồn kho theo một phương pháp không phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.
GĐ không đồng ý điều chỉnh theo ý kiến của KTV.
d. Một số lượng khá lớn hàng tồn kho của đơn vị đang được bảo quản tại một công ty chuyên cho
mướn kho bãi nằm ở một tỉnh miền Bắc. Đơn vị từ chối không chấp nhận cho kiểm toán viên chứng
kiến kiểm kê kho.

12. Nối các thông tin cho dưới đây sao cho thích hợ p

1 / Khi triển khai kiểm toán nếu tính độc lập bị hạn chế 2 / Những bản tính lại tiền lãi tiền vay 3 / Khả năng lỗi thời của hàng thời trang may sẵn 4 / Sự chăm sóc của Ban chỉ huy Cty đến những nhân viên cấp dưới của mìnha. Là một yếu tố thuộc về môi trường tự nhiên trấn áp b. Là dẫn chứng kiểm toán phân phối nhu yếu khá đầy đủ của cơ sở dẫn liệu cho Báo cáo kinh tế tài chính c. Là rủi ro đáng tiếc tiềm tàng d. Kiểm toán viên phải tìm cách vô hiệu sự hạn chế này hoặc nêu rõ điều này trên báo cáo giải trình kiểm toán e. Là dẫn chứng kiểm toán cung ứng nhu yếu đúng mực của cơ sở dẫn liệu cho Báo cáo kinh tế tài chính

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp