Bài Tập Khớp Lệnh Định Kỳ, Bài Tập Thị Trường Chứng Khoán (Kèm Lời Giải)-tuvi365

Các bạn có thể tải Full đề cương bản pdf tại link sau: Dạng bài Thị Trường Chứng Khoán

Đề cương có nhiều công thức nên các bạn hãy tải đề cương về để xem chi tiết nhé!. Công thức và hình ảnh trong bản pdf. 

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: 

Đề cương liên quan: Thị Trường Chứng Khoán

DẠNG 1: ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

Phần hướng dẫn dạng 1 có nhiều công thức nên bạn tải bản đầy đủ về để xem lời giải.Bạn đang xem : Bài tập khớp lệnh định kỳ

Bài 1: Công ty X trong năm trước chi trả mức cổ tức là 40%. Giá của cổ phiếu hiện tại trên thị trường là 18.000 đ/cp. Mệnh giá 10.00đ. Trong năm đầu tiên người ta dự tính tốc độ tăng trưởng 30%, năm thứ hai là 20%, năm thứ 3 là 15%, từ năm thứ 4 trở đi tốc độ tăng trưởng đều đặn là 10%/năm. Định giá cổ phiếu này nếu như lãi suất yêu cầu của nhà đầu tư tương đương với LS ngân hang biết LSNH hiện nay là 20%.

Giải: Bài giải có nhiều công thức nên bạn tải bản đầy đủ về để xem lời giải

Bài 2: Cho bảng chi trả cổ tức của công ty X như sau:

Năm 2009 2010 2011* 2012* 2013*
Cổ Tức (đ) 1820 1600 2650 1920 1960

Từ năm năm trước trở đi, tốc độ tăng trưởng cổ tức là 10 % / năm. Khi góp vốn góp vốn đầu tư vào công ty X tỷ suất mong đợi của nhà đầu tư quy trình 2008 – 2012 là 18 % / năm, sau đó là 15 % / năm. Định giá CP trên .

Giải: Bài giải có nhiều công thức nên bạn tải bản đầy đủ về để xem lời giải

DẠNG 2: ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU

Phần hướng dẫn dạng 2 có nhiều công thức nên bạn tải bản đầy đủ về để xem lời giải.

Bài 1: Một trái phiếu có mệnh giá 1.000.000đ, kỳ hạn 5 năm, LS coupon là 8%/năm được trả lãi nửa năm 1 lần. Tại thời điểm phát hành trái phiếu, tỷ suất LN kỳ vọng là 9%/năm.

Xác định giá của TPNếu TP trên đang được bán với giá 999.780 đ, bạn có nên mua TP đó không ? Xác định giá của TPNếu TP trên đang được bán với giá 999.780 đ, bạn có nên mua TP đó không ?

Giải: Bài giải có nhiều công thức nên bạn tải bản đầy đủ về để xem lời giải

Giải: Bài giải có nhiều công thức nên bạn tải bản đầy đủ về để xem lời giải

DẠNG 3: KHỚP LỆNH ĐỊNH KỲ

ATO, LO thì ATO ưu tiên trước (nên xếp giá từ cao xuống thấp)ATC, LO thì ATC ưu tiên trướcLO, MP thì MP ưu tiên trướcATO, LO thì ATO ưu tiên trước ( nên xếp giá từ cao xuống thấp ) ATC, LO thì ATC ưu tiên trướcLO, MP thì MP ưu tiên trước+ Ưu tiên khớp lệnh : giá trước, thời hạn sau .Xem thêm : Những Dấu Hiệu Của Bệnh Ung Thư, 15 Dấu Hiệu Cảnh Báo Ung Thư+ Nguyên tắc khớp lệnh mua cao, bán thấp+ Giá khớp lệnh là giá có khối lượng thanh toán giao dịch MaxPhí môi giới = KLGD × Giá thanh toán giao dịch × % Phí môi giới

Bài 1: Đầu giờ phiên giao dịch SGDCK TPHCM tập hợp các lệnh mua, bán CP SAM như sau:

Lệnh bán Giá (đ) Lệnh mua
5000 ATO 4000
5200 38000 8000
8300 37700 18000
15000 37400 15000
18500 37100 0
13400 36800 5000
5600 36500 4500
4000 36200 3500

Yêu cầu : Xác định giá Open của CP SAM. Biết rằng giá ngừng hoạt động của CP SAM ở phiên thanh toán giao dịch ngày hôm trước là 37.200 đ. Nhận xét việc triển khai lệnh theo giá Open. Cho biết, tại mức giá 37.100 đ có KH đặt bán :

KH A B C
Thời gian 8h30 8h35 8h37
Số Lượng 6000 8000 10000

Xác định giá Open của CP SAM. Biết rằng giá ngừng hoạt động giải trí của CP SAM ở phiên thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch ngày hôm trước là 37.200 đ. Nhận xét việc thực thi lệnh theo giá Open. Cho biết, tại mức giá 37.100 đ có KH đặt bán : Tính phí môi giới mà những công ty chứng khoán thu được trong phiên thanh toán giao dịch trên biết rằng những công ty đều vận dụng mức phí môi giới là 0,5 % và trong số lệnh mua được triển khai tỷ suất thanh toán giao dịch tự doanh là 10 % và trong số lệnh bán được triển khai tỷ suất thanh toán giao dịch tự doanh là 5 %. Tính phí môi giới mà những công ty sàn chứng khoán thu được trong phiên giao dịch thanh toán thanh toán giao dịch trên biết rằng những công ty đều vận dụng mức phí môi giới là 0,5 % và trong số lệnh mua được tiến hành tỷ suất thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch tự doanh là 10 % và trong số lệnh bán được tiến hành tỷ suất thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch tự doanh là 5 %. Giải : Hệ thống giao dịch thanh toán thanh toán giao dịch sẽ thống kê giám sát và thống kê khối lượng khớp lệnh tại từng mức giá như sau :

TL mua Lệnh mua Giá (đ) Lệnh bán TL bán KLGD
4000 4000 ATO 4000
12000 8000 38000 5200 75000 12000
30000 18000 37700 8300 69800 30000
45000 15000 37400 15000 61500 45000
45000 0 37100 18500 46500 45000
50000 5000 36800 13400 28000 28000
54500 4500 36500 5600 14600 14600
59000 3500 36200 4000 9000 9000
ATO 5000 5000 5000

Giá Open của CP SAM là 37.100 đ vì tại mức giá này khối lượng thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch là lớn nhất ( 45.000 ) và do giá tham chiếu là 37.200 đNhận xét việc triển khai lệnh : a ) Bên mua : Nhận xét việc thực thi lệnh : a ) Bên mua : – Các lệnh đặt mua có giá ≥ 37.100 đ thì được thực thi – Các lệnh đặt mua có giá b ) Bên bán : – Các lệnh đặt bán có giá ≤ 36.800 đ thì được thực thi – Các lệnh đặt bán có giá > 37.100 đ thì ko được triển khaiTại mức giá 37.100 đ có 18.500 CP được chào bán nhưng chỉ bán được 45.000 – 28.000 = 17.000 CPSố lượng CP này sẽ được phân loại cho những người đặt bán tại mức giá 37.100 đ theo thứ tự ưu tiên về thời hạn và khối lượng : KHA bán được 6.000 KHB bán được 8.000 KHC bán được 3.000 Tổng phí môi giới = KLGD × Giá GD × % phí môi giới × 2T ổng phí môi giới = KLGD × Giá GD × % phí môi giới × 2 = 45.000 × 37.100 × 0,5 % × 2 = 16.695.000 đPhí tự doanh mua = KLGD × Giá GD × tỷ suất GD tự doanh mua × % phí môi giới = 45.000 × 37.100 × 10 % × 0,5 % = 834.750 đPhí tự doanh bán = KLGD × Giá GD × tỷ suất GD tự doanh bán × % phí môi giới = 45.000 × 37.100 × 5 % × 0,5 % = 417.375 đPhí thu được = Tổng phí môi giới – ( Phí tự doanh mua + Phí tự doanh bán ) = 16.695.000 – ( 834.750 + 417.375 ) = 15.442.875 đLệnh bán P ( đ ) Lệnh mua ( Số liệu như phần giải thuật ) Biết rằng giá ngừng hoạt động giải trí của CP BBC ngày hôm trước là 32.400 đ, biên độ giao động giá là 5 % Yêu cầu : Giải : Hệ thống giao dịch thanh toán thanh toán giao dịch sẽ thống kê giám sát khối lượng khớp lệnh tại từng mức giá như sau :

TL mua Lệnh mua Giá (đ) Lệnh bán TL bán KLGD
1000 1000 ATO 1000
4500 3500 32800 5200 27700 4500
9300 4800 32600 1200 22500 9300
12800 3500 32500 2500 21300 12800
15000 2200 32300 6300 18800 15000
16200 1200 32200 5000 12500 12500
20200 4000 31900 1300 7500 7500
21700 1500 31700 5500 6200 6200
ATO 700 700 700

Với giá ngừng hoạt động của CP BBC ngày hôm trước là 32.400 đ Tính phí môi giới mà cty CK VCBS thu được :

KH Giá Số lượng đặt SL khớp Phí môi giới (đ)
A 32.200 900 0 0
B 32.300 1.200 1.200 1.200 × 32.300 × 0,45% = 174.420
C 32.500 800 800 800 × 32.300 × 0,45% = 116.280
D 32.600 900 900 900 × 32.300 × 0,45% = 130.815
Tổng phí môi giới 421.515

DẠNG 4: KHỚP LỆNH LIÊN TỤC

Chỉ sống sót lệnh LO, MP : Lệnh MP ưu tiên trướcNguyên tắc khớp lệnh : Chỉ sống sót lệnh LO, MP : Lệnh MP ưu tiên trướcNguyên tắc khớp lệnh : + Giá mua phải cao hơn hoặc bằng giá thành ( Khớp theo giá của người đặt lệnh trước )

+ Mua cao, bán thấp

Ưu tiên đặt lệnh trước theo nguyên tắc giá, thời gianTheo pháp luật mới, vận dụng cho HOSE ( TP. Hồ Chí Minh ) Ưu tiên đặt lệnh trước theo nguyên tắc giá, thời gianTheo pháp lý mới, vận dụng cho HOSE ( TP. Hồ Chí Minh ) + Phiên 1 : 8 h30 đến 8 h45 + Phiên 2 : 8 h45 đến 10 h30 + Phiên 3 : 10 h30 đến 10 h45Hết phiên thanh toán giao dịch khớp lệnh liên tục, nếu lệnh MP chưa được khớp thì sẽ được chuyển thành lệnh LO theo nguyên tắc “ mua nhảy lên, bán nhảy xuống ” 1 đơn vị chức năng giá ( đơn vị chức năng yết giá ) Đơn vị yết giá : Tại sở GDCK TPHCM lúc bấy giờ :

Mức giá Đơn vị yết giá
≤ 49.900 đ 100 đ
50.000 đ – 95.500 đ 500đ
≥ 100.000 đ 1000đ

Hết phiên giao dịch thanh toán thanh toán giao dịch khớp lệnh liên tục, nếu lệnh MP chưa được khớp thì sẽ được chuyển thành lệnh LO theo nguyên tắc “ mua nhảy lên, bán nhảy xuống ” 1 đơn vị chức năng tính năng giá ( đơn vị chức năng tính năng yết giá ) Đơn vị yết giá : Tại sở GDCK TPHCM lúc bấy giờ : Tại HN : đv yết giá là 100 đ đvới CP và chứng từ quỹ. Trái phiếu ko lao lý. Tại HN : đv yết giá là 100 đ đvới CP và chứng từ quỹ. Trái phiếu ko pháp lý .

Bài 1: Trong đợt khớp lệnh liên tục ngày……HOSE nhận được các lệnh mua bán chứng khoán KHA như sau:

Thời gian NĐT Lệnh mua Lệnh bán
Giá (1.000đ) KL (CP) Giá (1.000đ) KL (CP)
9h20 A 37,8 300 30,6 500
9h22 B 30,4 300
9h24 C 30,7 1000
9h25 D 30,8 500
9h27 E MP 1000
9h28 F MP 1000

Yêu cầu : Xđ giá và khối lượng thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch của mỗi nhà góp vốn góp vốn đầu tư mua, bán đượcTính phí môi giới NĐT F phải trả. Biết rằng tỷ lệ phí môi giới là 0,5 %. Giải : Khung giờ từ 9 h20 đến 9 h29 nằm trong phiên khớp lệnh liên tục theo pháp lý mới lúc bấy giờ là 8 h45 đến 10 h30. Giả sử lệnh bán của nhà đầu tư A chưa được khớp tại phiên 19 h20 : Chỉ có lệnh bán, ko có lệnh mua ” Không khớp lệnh9 h22 : như trênA dư bán 500 CP giá 30,6 B dư bán 300 CP giá 30,49 h24 : C – B : 300 CP giá 30,4 C – A : 500 CP giá 30,6 C dư mua 200 CP giá 30,79 h25 : ko có thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch vì Ngân sách chi tiêu > giá muaC dư mua 200 CP giá 30,7 D dư bán 500 CP giá 30,89 h27 : E – D : 500 CP giá 30,8 C dư mua 200 CP giá 30,7 E dư bán 500 CP giá MP9 h28 : E – F : 500 CP giá MPC – F : 200 CP giá 30,7 F dư bán 300 CP giá MPLệnh MP đến cuối phiên khớp lệnh liên tục chuyển thành lệnh LO với giá 30,6 Phí môi giới mà NĐT F phải trả là 🙁 500 × 30,6 + 200 × 30,7 ) × 0,5 % = 107,2 ( nghìn đ )

 

Bài 2: Trong đợt khớp lệnh liên tục ngày……HOSE nhận được các lệnh mua bán chứng khoán KHA như sau:

Thời gian NĐT Lệnh mua Lệnh bán
Giá (1.000đ) KL (CP) Giá (1.000đ) KL (CP)
8h46 A 37,8 300
9h32 B 37,6 1900
9h35 C 37,9 1000
9h40 D 37,2 100
9h45 E 37,8 200

Xác định hiệu quả khớp lệnhTính phí môi giới cty CK thu được biết phí môi giới 0,4 % Tính số tiền mà nhà đầu tư B thu được biết thuế TNCN vận dụng trong góp vốn đầu tư chứng khoán là 0,1 % Nếu nhà đầu tư B vận dụng nhiệm vụ ứng trước tiền bán, tính số tiền NĐT này thu được, biết rằng mức phí vận dụng của nhiệm vụ này là 0,5 % / ngày, thời hạn ứng tối thiểu là 3 ngày, kể cả thứ 7, CN, phí môi giới tối thiểu là 30.000 đ / lần ứng. Ngày khớp lệnh thành công xuất sắc là ngày thứ 6X ác định hiệu suất cao khớp lệnhTính phí môi giới cty CK thu được biết phí môi giới 0,4 % Tính số tiền mà nhà đầu tư B thu được biết thuế TNCN vận dụng trong góp vốn góp vốn đầu tư sàn chứng khoán là 0,1 % Nếu nhà đầu tư B vận dụng trách nhiệm ứng trước tiền bán, tính số tiền NĐT này thu được, biết rằng mức phí vận dụng của trách nhiệm này là 0,5 % / ngày, thời hạn ứng tối thiểu là 3 ngày, kể cả thứ 7, CN, phí môi giới tối thiểu là 30.000 đ / lần ứng. Ngày khớp lệnh thành công xuất sắc xuất sắc là ngày thứ 6G iải : 1 ) Khung giờ từ 8 h46 đến 9 h45 nằm trong phiên khớp lệnh liên tục theo lao lý mới lúc bấy giờ là 8 h45 đến 10 h30. Giả sử lệnh mua của nhà đầu tư A chưa được khớp tại phiên 18 h46 : Chỉ có lệnh mua, ko có lệnh bán ” Không khớp lệnh9 h32 : A – B : 300 CP giá 37,8 B dư bán 1.600 CP giá 37,69 h35 : C – B : 1.000 CP giá 37,6 B dư bán 600 CP giá 37,69 h40 : Chỉ có lệnh bán, ko có lệnh mua ” Không khớp lệnhB dư bán 600 CP giá 37,6 D dư bán 100 CP giá 37,29 h45 : E – D : 100 CP giá 37,2 E – B : 100 CP giá 37,6 B dư bán 500 CP giá 37,62 ) Phí môi giới cty sàn chứng khoán thu được : Phí môi giới = KLGD × Giá GD × % phí môi giới × 2
= ( 300 × 37,8 + 1.000 × 37,6 + 100 × 37,2 + 100 × 37,6 ) × 0,4 % × 2
= 4.513,6 nghìn đTính số tiền mà nhà ĐT B thu được : Tính số tiền mà nhà ĐT B thu được : – Số tiền B thu được sau khi trừ đi phí môi giới :

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp