Bài tập và bài giải kế toán xây dựng cơ bản

Loading PreviewSorry, preview is currently unavailable. You can tải về the paper by clicking the button above. Kế toán thiết kế xây dựng gia tài cố định và thắt chặt : Là kế toán theo dõi những ngân sách bỏ ra để thiết kế xây dựng gia tài cho doanh nghiệp như : nhà xưởng, shop, kho bãi …
Kế toán Việt Hưng sẽ san sẻ với những bạn : Bài tập kế toán kinh tế tài chính 1 – bài 2 – kế toán thiết kế xây dựng gia tài cố định và thắt chặt để giúp những bạn đang gặp khúc mắc trong quá trình tự thiết kế xây dựng gia tài
Tham khảo :
Bài tập kế toán kinh tế tài chính 1 – bài 3 – Hạch toán thanh lý tài sản cố định và thắt chặt
Bài tập kế toán kinh tế tài chính 1 – kế toán gia tài cố định và thắt chặt – bài 1
Bài tập kế toán kinh tế tài chính 1 : Bài số 1 – kế toán vật tư, công cụ dụng cụ – có lời giải

Mục lục

Đề bài

Tại công ty SX-TM Thành Công nộp thuế GTGT theo chiêu thức khấu trừ, trong tháng 07 có tài liệu sau :

Số dư đầu tháng:

TK 2412 : 256.000.000 đ ( thiết kế xây dựng nhà kho A )

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng:

1. Ngày 16/07 xuất kho vật tư 50.000.000 đ và công cụ dụng cụ 5.000.000 đ đưa vào thiết kế xây dựng nhà kho A .
2. Ngày 18/07 chi tiền mặt để thiết kế xây dựng nhà kho A : 10.000.000 đ .
3. Ngày 22/07 cuối tháng quy trình kiến thiết xây dựng nhà kho A hoàn thành, ngân sách thiết kế xây dựng phải trả cho công ty K là 66.000.000 đ ( trong đó thuế GTGT 6.000.000 đ ), TSCĐ được chuyển giao đưa vào sử dụng, giá quyết toán được duyệt bằng 95 % ngân sách thực tiễn, 5 % vượt mức không tính vào nguyên giá ( do doanh nghiệp chịu tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ ). Tài sản này được hình thành từ nguồn vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản .
4. Ngày 26/07 chyển khoản giao dịch thanh toán tiền mua ứng dụng máy tính về quản trị sản xuất là 80.000.000 đ .

Yêu cầu:

Định khoản những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh nói trên .

Bài giải

1. Ngày 16/07
Nợ TK 2412 : 55.000.000
Có TK 152 : 50.000.000
Có TK 153 : 5.000.000
2. Ngày 18/07
Nợ TK 2412 : 10.000.000
Có TK 111 : 10.000.000
3. Ngày 22/07
Nợ TK 2412 : 60.000.000
Nợ TK 133 : 6.000.000
Có TK 331 : 66.000.000
Nợ TK 211 : 361.950.000 = 381.000.000 x 95 %
Nợ TK 632 : 19.050.000 = 381.000.000 x 5 %
Có TK 2412 : 381.000.000 = 256.000.000 + 55.000.000 + 10.000.000 + 60.000.000
Nợ TK 441 : 361.950.000
Có TK 411 : 361.950.000
4. Ngày 26/07
Nợ TK 2135 : 80.000.000
Có TK 112 : 80.000.000
Xem thêm :
Khóa học thực hành thực tế kế toán dành cho sinh viên
Bài tập kế toán kinh tế tài chính 1 – kế toán gia tài cố định và thắt chặt – bài 1
Các nhiệm vụ gia tài cố định và thắt chặt hữu hình và vô hình dung
Ngân sách chi tiêu khấu hao TSCĐ không được tính vào ngân sách hài hòa và hợp lý khi xác lập thuế TNDN
Cách hạch toán trích khấu hao gia tài cố định và thắt chặt Download bài tập kế toán kiến thiết xây dựng cơ bản có lời giải PDF ✓ Bài tập kế toán kiến thiết xây dựng có lời giải ✓ Bài tập môn kế toán kiến thiết xây dựng cơ bản ✓ Bài tập về kế toán kiến thiết xây dựng có lời giải ✓ File Word, PDF ✓ Tải xuống không tính tiền những dạng bài tập kế toán kiến thiết xây dựng có đáp án link Google Drive. File tài liệu bài tập về kế toán kiến thiết xây dựng cơ bản có đáp án, lời giải chi tiết cụ thể, gồm những dạng bài tập kế toán xây về kho vật tư, về những khuôn khổ khu công trình, định khoản những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh, tính giá tiền loại sản phẩm và lập phiếu tính giá tiền loại sản phẩm, lập thẻ tính giá tiền những khuôn khổ của khu công trình, … được soạn sẵn file Word, PDF .
Những bài tập kế toán thiết kế xây dựng cơ bản có lời giải giúp sinh viên có thêm tài liệu tìm hiểu thêm, ôn tập củng cố kiến thức và kỹ năng đã được học, giúp những bạn chuẩn bị sẵn sàng tốt cho kỳ thi kết thúc học phần, thi cuối kỳ sắp đến .
XEM TRƯỚC 10 TRANG TẢI FULL TÀI LIỆU
Download ngay

>> Tham khảo thêm các tài liệu xây dựng sau đây:

Duới đây là những thông tin và kỹ năng và kiến thức về chủ đề bài tập kế toán doanh nghiệp xây lắp có đáp an hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp :

1. Bài tập kế toán doanh nghiệp xây lắp – Tài liệu text – 123doc

 • Tác giả: text.123docz.net

 • Ngày đăng: 10/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 84408 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: – Tại 123doc thư viện tài liệu trực tuyến Việt Nam

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: 2: 2.154.000, hạng mục 3: 976.000, thuế GTGT 10%. Trong kỳ có các tài liệu sau: 1.Tổng hợp các phiếu xuất vật liệu trong kỳ: 592.500. 2.Tiền lương phải …… Xem ngay

2. Mẫu bài tập nghiệp vụ kế toán xây dựng có lời giải đáp án

 • Tác giả: ketoanhn.org

 • Ngày đăng: 18/6/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 92219 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Mẫu bài tập nghiệp vụ kế toán xây dựng có lời giải đáp án

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Biết chi phí định mức vật liệu cho M1 là 140.000, M2 là 90.000. Chi phí của tổ máy thi công có tổ chức hạch toán riêng, không hạch toán doanh thu phát sinh như …… Xem ngay

3. Các bài tập kế toán xây dựng có lời giải tham khảo

 • Tác giả: lamketoan.edu.vn

 • Ngày đăng: 29/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 21150 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài tập kế toán xây dựng | Kế toán Việt Hưng chia sẻ các bài tập kế toán xây dựng hỗ trợ ứng dụng thực tế vào công tác làm nghề.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập kế toán xây dựng | Mỗi một công trình, hạng mục đi kèm sẽ có một dự toán … Khi nào thực chi tiền lương nghỉ phép thì doanh nghiệp mới trích các …… Xem ngay

4. Bài tập kế toán xây lắp có lời giải – bacsixanh.com

 • Tác giả: bacsixanh.com

 • Ngày đăng: 10/2/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 37815 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP Bài tập 1: Công ty xây lắp Á Châu thực kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Công ty nhận thầu xây dựng hạng mục công trình UBND huyện M với dự toán (Chưa thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT 10%): – Xây dựng trị giá: 520, 000

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP Bài tập 1: Công ty xây lắp Á Châu thực kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, …… Xem ngay

5. Bài giảng: “KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP” – SlideShare

 • Tác giả: www.slideshare.net

 • Ngày đăng: 26/8/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 43150 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Kế toán thuế GDT chia sẻ bài giảng về Kế toán hoạt động xây lắp

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: 45 Có TK 336 Cuối kỳ kết chuyển xác định kết quả kinh doanh twong tự. 46 b. Chi phí của hợp đồng xây dựng: Chi phí của hợp đồng. 47 ( …… Xem ngay

6. Bài tập tính giá thành xây lắp – TaiLieu.VN

 • Tác giả: tailieu.vn

 • Ngày đăng: 5/4/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 35317 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Tham khảo tài liệu ‘bài tập tính giá thành xây lắp’, tài chính – ngân hàng, kế toán – kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Mua vật liệu xây dựng của công ty P chuyển thẳng đến chân công trình bàn giao cho công ty H theo tổng giá thanh toán là 70.400 (đã bao g ồm thu ế GTGT 10%), ti …… Xem ngay

7. [Bài tập] kế toán DN xây lắp – Thuế – Dân Kế Toán

 • Tác giả: danketoan.com

 • Ngày đăng: 21/4/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 80044 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Mình có một bài tập,mong các bạn giải dùm :nheo: (bài tập cô giáo mình ra nên tính hơi bị lẻ )Cty xây lắp tính thuế GTGT theo pp khấu trừ,tháng 10/N có tài liệu sau:A.Giá trị sản phẩm dở dang đầu tháng:HMCT A: 621: 18.500 622: 9.000 623: 3.500 627: 9.500Cộng: 40.500HMCT B…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Mình có một bài tập,mong các bạn giải dùm :nheo: (bài tập cô giáo mình ra nên tính hơi bị lẻ ) Cty xây lắp tính thuế GTGT theo pp khấu trừ …… Xem ngay

8. Bài tập kế toán xây dựng cơ bản có lời giải – Chonmuacanho

 • Tác giả: chonmuacanho.com

 • Ngày đăng: 16/4/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 74813 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: 7, Trong kỳ bộ phận sản xuất hoàn thành nhập kho 10

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Kế toán tổng hòa hợp đóng vai trò vô cùng đặc trưng trong máy bộ kế toán của hầu như công ty. Trong nội dung bài viết này, chonmuacanho.com đã …… Xem ngay

9. Cách tập hợp hạch toán chi phí xây dựng, xây lăp, công trình

 • Tác giả: dayhocketoan.com

 • Ngày đăng: 17/7/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 2417 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Cách tập hợp hạch toán chi phí xây dựng, xây lăp, công trình. Đang cập nhật…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: … tập hợp – hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng, xây lắp … Nợ TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (Giá mua có thuế GTGT)…. Xem ngay

10. Bài tập định khoản nguyên lý kế toán có lời giải mới nhất

 • Tác giả: ketoanthienung.net

 • Ngày đăng: 5/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 86924 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài tập nguyên lý kế toán, cách giải bài tập định khoản nguyên lý kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo TT 200 và 133 mới nhất hiện nay

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Đơn giá trên là chưa có thuế GTGT 10%. Công ty Cát Tường chưa thanh toán. – Định khoản phản ánh Doanh thu: Nợ TK – 131 : 88.000.000. Có TK …… Xem ngay

11. Bài tập kế toán Tài sản cố định có đáp án mới nhất

 • Tác giả: ketoanthienung.net

 • Ngày đăng: 15/3/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 13170 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài tập tài sản cố định có lời giải, Bài tập tính nguyên giá TSCĐ, cách tính trích khấu hao tài sản cố định theo quy định mới nhất về TSCĐ

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Ngày 22/08 cuối tháng quá trình xây dựng nhà kho A hoàn thành, chi phí xây dựng phải trả cho công ty K là 66.000.000đ (trong đó thuế GTGT 6.000.000đ), TSCĐ được …… Xem ngay

12. Bài tập kế toán xây dựng cơ bản có lời giải – ViecLamVui

 • Tác giả: vieclamvui.com

 • Ngày đăng: 13/5/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 95442 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Download bài tập kế toán xây dựng cơ bản có lời giải PDF ✓ Bài tập kế toán xây dựng có lời giải ✓ Bài tập môn kế toán xây dựng cơ bản ✓ Bài tập về kế toán xây dựng có lời giải ✓ File Word, PDF ✓ Tải xuống miễn phí các dạng bài tập kế toán xây dựng có đáp án link Google Drive.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: File tài liệu bài tập về kế toán xây dựng cơ bản có đáp án, lời giải chi tiết, … xây về kho vật liệu, về các hạng mục công trình, định khoản các nghiệp vụ …… Xem ngay

13. ĐỀ THI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH – Trường THPT Thành Phố Sóc …

 • Tác giả: thptsoctrang.edu.vn

 • Ngày đăng: 11/7/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 30983 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kế toán hàng tồn kho có tài liệu trong tháng 10/N như sau ( 1000 đ).

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kế toán hàng tồn kho có tài liệu trong … Bài tập – Bài giải Kế toán tài chính…. Xem ngay

14. Bài tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có …

 • Tác giả: sites.google.com

 • Ngày đăng: 30/6/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 40565 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Bài tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có …. Đang cập nhật…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: _ Công ty kế toán hang tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu …… Xem ngay

15. Các mẫu bài tập kế toán xây dựng hay gặp

 • Tác giả: ketoanducminh.edu.vn

 • Ngày đăng: 12/2/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 25183 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Dưới đây là mẫu Mẫu bài tập kế toán xây dựng thường gặp cho các bạn kế toán viên – sinh viên kế toán tập định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Doanh nghiệp xây dựng nhận thầu xây dựng UBND huyện M đã hoàn thành trong kỳ. Công trình có 2 hạng mục với dự toán chưa thuế GTGT. Xây dựng trị …… Xem ngay

16. Bài tập kế toán xây lắp? – HelpEx

 • Tác giả: helpex.vn

 • Ngày đăng: 27/5/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 34509 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Có bài tập khó, em không biết làm, mng làm giúp em với ạ ĐỀ BÀI :Tại 1 doanh nghiệp xây lắp đnag xây dựng công trình A và mới khởi công ,công trình B có số liệ quý II/N như sau ; ( đvt :…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Có bài tập khó, em không biết làm, mng làm giúp em với ạ ĐỀ BÀI :Tại 1 doanh nghiệp xây lắp đnag xây dựng công trình A và mới khởi công …… Xem ngay

17. Bài tập định khoản kế toán nợ phải trả – Ketoanthienung.com

 • Tác giả: ketoanthienung.com

 • Ngày đăng: 27/2/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 72553 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Đây là phần bài tập kế toán liên quan đến các khoản nợ phải trả và có lời giải

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Số dư đầu tháng 3: TK 331: 31.000.000đ, trong đó: công ty xây dựng số 1 – số dư Nợ: 50.000.000đ, cửa hàng Đồng Tâm – số dư Có: 80.000.000đ, ông A – số dư Có: …… Xem ngay

18. Bài tập định khoản kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết …

 • Tác giả: daotaoketoanhcm.com

 • Ngày đăng: 12/1/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 13673 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài tập định khoản kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: 3. Nợ TK 632: 77.142.000 = 6.000 x 12.857. Có TK 156 (Q): 77.142.000. Nợ TK 111: 132.000.000… Xem ngay

19. Toàn bộ quy trình hạch toán chi phí xây dựng mà kế toán cần …

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn

 • Ngày đăng: 13/8/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 56661 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Chi xây dựng là khoản chi có tính chất biến thiên và khó xác định nhất trong linh vực kế toán. Vậy hạch toán chi phí xây dựng như thế nào đúng và đủ. Công việc kế toán phải làm khi hạch toán khoản chi này gồm những gì. Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ bài viết

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Lưu ý: Trên TK 621 sẽ không có số dư cuối kỳ, phải được mở chi tiết theo từng hoạt động trong doanh nghiệp xây lắp, dịch vụ. Nếu hạch toán phải mở chi tiết …… Xem ngay

20. Bài tập kế toán tổng hợp có kèm lời giải chi tiết (Phần 1)

 • Tác giả: www.ketoan.vn

 • Ngày đăng: 2/3/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 44465 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Ketoan.vn sẽ giới thiệu với các bạn bài tập kế toán tổng hợp có các nghiệp vụ liên quan tới nhiều phần hành một lúc để các bạn luyện tập nhé.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Công ty Hiển Vinh có hoạt động chính là kinh doanh thương mại trong kỳ kế toán năm 2020 các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kế toán ghi nhận …… Xem ngay

21. Bài tập định khoản và đáp án : Kế toán Tiền và các khoản …

 • Tác giả: ketoanthanhhoa.com.vn

 • Ngày đăng: 29/5/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 72144 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Bài tập định khoản và đáp án : Kế toán Tiền và các khoản …. Đang cập nhật…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 1.3:Tại 1 doanh nghiệp có số dư đầu kỳ ở 1 số TK như sau: · 1. Bán hàng thu ngoại tệ 10.000 USD bằng TGNH. · 2. Dùng TGNH để ký quỹ mở L/C 12.000 USD, NH đã …… Xem ngay

22. Khóa học kế toán Xây dựng – Xây lắp Nâng Cao – Kế toán Việt …

 • Tác giả: lamketoan.vn

 • Ngày đăng: 13/2/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 51028 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Khóa học kế toán xây dựng – Kế toán Việt Hưng xây dựng khóa học kế toán xây dựng, xây lắp nội bộ nhằm đáp ứng nhu cầu hiện nay

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: căn cứ vào đâu để hạch toán những chi phí này để đúng nhất so với dự toán; nếu công ty không có máy mà đi thuê thì hồ sơ cần những gì và hạch toán ra sao cho …… Xem ngay

23. 4 vấn đề quan trọng cần lưu ý trong kế toán xây dựng – MISA …

 • Tác giả: amis.misa.vn

 • Ngày đăng: 11/7/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 10050 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Có thể dễ dàng hiểu được vì sao người ta thường “lắc đầu ngao ngán

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là MISA AMIS chia sẻ bài viết về đặc thù của kế toán trong doanh nghiệp xây dựng và các lưu ý trong kế toán xây dựng quan trọng cần nhớ …… Xem ngay

24. Kế toán doanh nghiệp xây dựng – Hệ thống tài khoản kế toán

 • Tác giả: www.taikhoanketoan.com

 • Ngày đăng: 3/6/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 27201 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Kế toán doanh nghiệp xây dựng . Kinh nghiệm làm kế toán công ty xây dựng. Công việc của kế toán xây dựng cần làm những gì, cần chú ý những …

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Có TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp. Hai là vẫn tập hợp vào 154 để theo dõi và sau này khi công trình kêt thúc lúc kết chuyển giá vốn. Nợ 154/ …… Xem ngay

25. Cách hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

 • Tác giả: ketoanthienung.org

 • Ngày đăng: 20/6/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 75854 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Cách hạch toán Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang – Tài khoản 154, hạch toán chi phí thuê ngoài, khấu hao TSCĐ, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, nhân công.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Ở những doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, Tài khoản 154 … Chi phí sử dụng máy thi công (đối với hoạt động xây lắp);…. Xem ngay

26. Bài tập kế toán tài chính có lời giải chi tiết – trungcapmamnon …

 • Tác giả: trungcapmamnon.com

 • Ngày đăng: 10/4/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 11383 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài tập kế toán tài chính 1 – Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị, Phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: I. Số dư đầu tháng 3: TK 331: 31.000.000đ, trong đó: công ty xây dựng số 1 – số dư Nợ: 50.000.000đ, cửa hàng Đồng Tâm – số dư Có: 80.000.000đ, …… Xem ngay

27. Bài tập kế toán xây dựng có lời giải – Sathachlaixe.vn

 • Tác giả: sathachlaixe.vn

 • Ngày đăng: 14/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 6528 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Dưới đây là mẫu Mẫu bài tập kế toán xây dựng thường gặp cho các bạn kế toán viên – sinh viên kế toán tập định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Bài 1:Cho số dư đầu kỳ các tài khoản như sau:Tk 152: 240

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ nhỏng sau: nhập kho kho số 56 ngày 4/4, nhập kho đủ 2.500kg vật liệu A tải theo hoá đối kháng số 35. Đơn giá …… Xem ngay

28. Bài tập kế toán tài sản cố định có lời giải

 • Tác giả: tuhocketoan.net

 • Ngày đăng: 23/2/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 45818 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài tập kế toán tài sản cố định có lời giải. Giúp các bạn luyện những nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định. Luyện liên tục thì kỷ năng hạch toán nợ và có của bạn sẽ nâng lên

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Trong tháng 8/2014 Công ty TNHH Hải Nam có các tài liệu sau: Số dư đầu tháng : TK 2412: 256.000.000đ (xây dựng nhà kho A). 1. Ngày 16/08 xuất …… Xem ngay

29. Bài Tập Kế Toán Tài Chính Phần 5 ), Bài Tập Kèm Lời Giải Kế …

 • Tác giả: lingocard.vn

 • Ngày đăng: 12/2/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 79313 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Chi phí khác liên quan tới nhập khẩu: Nợ TK 131 (HTX): 100.000 Có TK 111: 100.000HỢP TÁC XÃ:Nhận hàng tại cảng kèm HĐ(GTGT) của công ty nhận ủy thác phát hành …… Xem ngay

30. Kế toán giá thành công trình xây dựng

 • Tác giả: nguyenlyketoan.net

 • Ngày đăng: 13/4/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 33652 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Đối với các doanh nghiệp xây lắp hiện nay, giá thành là chỉ tiêu kinh tế vô cùng quan trọng, quyết định đến kết quả thi công và ảnh hướng tới chi phí của Doanh nghiệp. Do đó, nắm rõ các công việc kế toán xây dựng phải làm cách hạch toán chính xác, đúng đắn và kịp thời giá thành là điều quan trọng hơn cả để doanh nghiệp nắm bắt được tình hình một cách nhanh chóng.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Tập hợp ở TK 154 và kết chuyển sang 632. – Xác định lỗ lãi. Phân bổ chi phí Bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp theo công trình để xác định …… Xem ngay

31. 9 Dang Bai Tap Dinh Khoan Ke Toan 140721020023 Phpapp01

 • Tác giả: id.scribd.com

 • Ngày đăng: 6/6/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 84998 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: swwwwwwwwwwwww

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập định khoản và đáp án: Kế toán hàng tồn kho. Bài 1: Tại 1 doanh nghiệp SX tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tình hình nhập – …… Xem ngay

32. Bài Tập Kế Toán Chi Phí (Có Lời Giải Mẫu) | Tiki

 • Tác giả: tiki.vn

 • Ngày đăng: 6/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 58928 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Mua online Bài Tập Kế Toán Chi Phí (Có Lời Giải Mẫu) giá siêu tốt, giao nhanh, Freeship, hoàn tiền 111% nếu giả. Lựa chọn thêm nhiều Giáo Trình Đại Học – Cao Đẳng khác.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Làm Kế Toán Không Khó – Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Xây Dựng, Xây Lắp. 4.5. Đã bán 76. 495.000 ₫. Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp – Bài Tập Và Đáp Án…. Xem ngay

33. Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, kế toán công trình

 • Tác giả: ketoanhuonggiang.com

 • Ngày đăng: 28/8/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 14622 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Các kinh nghiệm thực tế khi làm kế toán xây dựng, hạch toán chi phí bảo hành sản phẩm công trình xây dựng

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: ĐC: Số 10 – Ngõ 216 Hà Huy Tập – P. Hà Huy Tập – Tp Vinh – Nghệ An, các bạn ở các tỉnh xa có thể học trực tuyến qua các bài viết trên website…… Xem ngay

34. Kế toán giá thành công trình xây dựng – giarefx.com

 • Tác giả: giarefx.com

 • Ngày đăng: 23/7/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 66257 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Đối với những doanh nghiệp xây lắp lúc bấy giờ, giá tiền là chỉ tiêu kinh tế tài chính vô cùng quan trọng, quyết định hành động đến hiệu quả xây đắp và ảnh hướng tới ngân sách của Doanh…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: i với những doanh nghiệp xây lắp lúc bấy giờ, giá tiền là chỉ tiêu … Bài viết sau Nguyên lý kế toán tìm hiểu và khám phá và san sẻ đến …… Xem ngay

35. 6 Bài tập kế toán bất động sản đầu tư lời giải đầy đủ

 • Tác giả: thanhlapdn.vn

 • Ngày đăng: 19/4/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 82650 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bạn cần tìm 6 Bài tập kế toán bất động sản đầu tư lời giải đầy đủ cảu chúng tôi dưới đây để học hỏi nâng cao nghiệp vụ kế toán của mình nếu cần thiết.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: DN dùng tiền gửi ngân hàng để thanh toán cho người bán ở NV1. Doanh nghiệp xây dựng công trình trên bất động sản mua ở NV 1, chi phí phát sinh tập hợp như sau:…. Xem ngay

36. Những công việc kế toán cần làm vào cuối kỳ (tháng, quý, năm)

 • Tác giả: www.crowe.com

 • Ngày đăng: 22/3/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 90370 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Những công việc kế toán cần làm vào cuối kỳ (tháng, quý, năm)

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: i với công ty có hoạt động xây lắp, xây dựng theo công trình. … Thuế môn bài đã hạch toán chi phí và có biên lai đóng tiền chưa…. Xem ngay

37. Bài tập kế toán hàng tồn kho có lời giải mới nhất 2021

 • Tác giả: ketoantaichinh.net

 • Ngày đăng: 8/1/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 97412 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài tập kế toán hàng tồn kho có lời giải bao gồm các dạng bài tập tính giá và định khoản về hàng tồn kho như nguyên vật liệu, CCDC, hàng hóa, thành phẩm

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: 2. Định khoản các nghiệp vụ theo tài liệu trên, biết Công ty sử dụng phương pháp nhập trước – xuất trước để tính giá NVL. Đáp án…. Xem ngay

38. Bài tập định khoản kế toán có đáp án : Hàng tồn kho

 • Tác giả: dammeketoan.edu.vn

 • Ngày đăng: 17/7/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 25213 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Bài tập định khoản kế toán có đáp án : Hàng tồn kho. Đang cập nhật…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 1: Tại 1 doanh nghiệp SX tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tình hình nhập –. xuất vật liệu như sau: Tồn đầu tháng: Vật liệu (VL) A: 800kg x …… Xem ngay

39. Bài tập tài chính doanh nghiệp chương 2 – có lời giải chi tiết

 • Tác giả: icongchuc.com

 • Ngày đăng: 3/3/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 24950 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài tập tài chính doanh nghiệp chương 2✅ bài tập tài chính doanh nghiệp- có lời giải chi tiết.  Chương 2: CHI PHÍ – DOANH THU VÀ LỢI

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Bài số 1: Doanh nghiệp Đức Tuấn xây dựng kế hoạch giá thành sản phẩm có tài liệu sau: · Bài số 2: Doanh nghiệp X xây dựng kế hoạch giá thành có …… Xem ngay

40. Download tài liệu kế toán chi phí

 • Tác giả: thuvienso.hce.edu.vn

 • Ngày đăng: 20/7/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 15022 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Download tài liệu kế toán chi phí. Đang cập nhật…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Nguyễn Thế Khải (chủ biên) (ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) biên soạn trình bày về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp, …… Xem ngay

41. Mẫu bài tập kế toán tính hạch toán thuế TNDN có đáp án

 • Tác giả: hocketoanthuchanh.vn

 • Ngày đăng: 28/7/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 14495 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Mẫu bài tập kế toán tính hạch toán thuế TNDN có đáp án. Đang cập nhật…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 1: Tính thuế TNDN tạm tính quý và hạch toán chi phí thuế phải nộp khi tạm tính: Trong Qúy 1 năm 2019, Công ty Kế toán có các nghiệp vụ phát sinh như …… Xem ngay

42. Hạch toán tài khoản 623 theo thông tư 200

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp