Bài tập kế toán thuế tổng hợp – Có lời giải (Phần 1) | Kế toán Việt Hưng

Bài tập kế toán thuế tổng hợp – Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân (cá nhân) và pháp nhân (tổ chức) có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế. Cùng Kế toán Việt Hưng tham khảo các dạng bài tập kế toán thuế tổng hợp có lời giải sau đây.

bài tập kế toán thuế tổng hợp

TẢI VỀ Mẫu các bài tập kế toán thuế tổng hợp 

1. Giá tính thuế sản phẩm

Cửa hàng kinh doanh thương mại điện tử Việt Hưng xuất bán một lô hàng đồng hồ đeo tay mưu trí Colmi với giá cả 800.000 đ / cái với số lượng là 5.000 cái. Để khuyến mại nhân ngày mở bán khai trương shop quyết định hành động giảm giá bán đi 5 % .

Vậy giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu?

BÀI GIẢI

Giá tính thuế của một nồi cơm điện: 800.000 – (800.000 x 0.05) = 760.000 đồng.

Giá tính thuế của lô hàng 5.000 cái: 760.000 x 5.000 = 3.800.000 triệu đồng.

Vậy giá tính thuế của cả lô hàng này là 3.800.000 đồng.

2. Giá tính thuế GTGT phải nộp 

Trong tháng 12/20 XX tại một Doanh Nghiệp SX hàng tiêu dùng có những số liệu sau :
I – Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng
1. Để sử dụng cho việc SX sp A :
a. Mua từ Công ty X 15.000 kg nguyên vật liệu với giá chưa thuế GTGT là 70.000 đ / kg
b. Mua từ Công ty Y địa thế căn cứ theo hóa đơn GTGT thì tiền thuế GTGT là 370.000 đ
c. Tập hợp những hóa đơn bán hàng trong tháng trị giá sản phẩm & hàng hóa, dich vụ mua vào là 500.000.000 đ
2. Để sử dụng cho việc SX sp B :
a. Mua từ Công ty M : trị giá sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT là 120 triệu
b. Mua từ Công ty N : trị giá sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào gồm có cả thuế GTGT là 330 triệu
c. Tập hợp những hóa đơm bán hàng trong tháng : trị giá sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào là 350 triệu
3. Để sử dụng chung cho SX 2 sp A và B thì tập hợp những hóa đơn GTGT, trị giá sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT là 510 triệu Tính thuế GTGT của Doanh Nghiệp phải nộp trong tháng .

BÀI GIẢI

I. Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng:

1. Để sản xuất cho mẫu sản phẩm A :
Mua từ công ty X => Thuế phải nộp là : 15000 x 70000 x 10 % = 105.000.000 ( đồng )
Mua từ công ty Y => Thuế GTGT phải nộp : 370000000 ( đồng )
Tập hợp hóa đơn => Thuế GTGT phải nộp là : 500000000 x 10 % = 50000000 ( đồng )
Tổng GTGT vào của mẫu sản phẩm A là : 105 + 137 + 50 = 525 ( triệu )
2. Để sản xuất mẫu sản phẩm B :
a. Mua từ công ty M => thuế phải nộp là : 120 x 10 % = 12 ( triệu )
b. Mua từ công ty N => thuế phải nộp là : Giá tính thuế : = 300 ( triệu )
=> Thuế GTGT phải nộp : 300 x 10 % = 30 ( triệu )
c. Tập hợp hóa đơn => thuế GTGT phải nộp là : 120 x 10 % = 35 ( triệu )
=> Tổng GTGT vào của mẫu sản phẩm B là : 12 + 30 + 35 = 77 ( triệu )
3. Dùng chung cho cả loại sản phẩm A và B l => thuế GTGT phải nộp là ? 510 x 10 % = 51 ( triệu )
Vậy tổng thuế GTGT vào = 525 + 77 + 51 = 653 ( triệu )

II. Tiêu thụ trong tháng 

1 Sản phẩm A

a. Thuế GTGT ra phải nộp là : 120000 x 130000 x 10 % = 1560000000 ( đồng )
b. Trực tiếp xuất khẩu => GTGT ra = 0
c. Bán cho Doanh Nghiệp chế suất => GTGT = 0 =

2. Sản phẩm B

a. Bán cho những đại lý kinh doanh nhỏ
Giá tính thuế GTGT = Thuế GTGT phải nộp là : 60000 x 120000 x 10 % = 720 ( triệu )

b. Bán cho Công ty Xuất nhập khẩu:

Giá tính thuế GTGT =>Thuế GTGT phải nộp là: 136363,64 x 5000 x 10%= 68181818,18(đồng)

Tổng thuế GTGT ra phải nộp của loại sản phẩm B là 788181818,2 ( Đồng )
Tổng thuế GTGT đầu ra của Doanh Nghiệp là : 1560000000 + 788181818,2 = 2348181818 ( Đồng )
Vậy thuế GTGT của Doanh Nghiệp phải nộp là : GTGTp = GTGTr – GTGTv = 2348181818 – 653000000 = 1695181818 ( Đồng )

3. Tính số thuế phải nộp

Trong kỳ tính thuế, Công ty Imexco việt nam có những tài liệu sau :
• Xuất khẩu 15.000 sp X, giá FOB của 1 đơn vị chức năng loại sản phẩm là 5 USD. Thuế GTGT nguồn vào của số mẫu sản phẩm trên tập hợp từ những hóa đơn mua vào là 24 triệu đồng .
• Nhận ủy thác xuất nhập khẩu 1 lô thiết bị đồng điệu thuộc loại trong nước chưa sx được dùng làm TSCĐ cho dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư cảu Doanh Nghiệp bị tính theo giá CIF là 20 triệu USD, hàng loạt lô hàng này được miễn thuế NK. Hoa hồng ủy thác là 5 % tính trên giá CIF
• NK 500 sp Y, trị giá lô hàng trên hợp đồng ngoại thương và những hóa đơn chứng từ là 10.00 USD. Trong tháng Công ty đã tiêu thụ hết số hàng này với lệch giá chưa thuế là 180 triệu đồng

YÊU CẦU

1. Xác định xem đơn vị chức năng trên phải nộp những loại thuế gì cho cơ quan nào, với số lượng bao nhiêu ? Biết : Thuế suất thuế XK sp X là 6 % Thuế suất thuế NK sp Y là 50 % Thuế suất thuế GTGT so với hoa hồng ủy thác là 10 % Tỷ giá 1USD = 19.000 đ
2. Giả sửa trong quy trình bốc xếp ở khu vực Hải quan cửa khẩu, số hàng Y nói trên bị va đập và hư hỏng. Giá trị thiệt hại là 3000 USD, đã được Vinacontrol giám định và xác nhận, cơ quan thuế đồng ý, cho giảm thuế và đơn vị chức năng vẫn bán được hàng loạt lô hàng với lệch giá như cũ. Hãy tính lại số thuế Công ty phải nộp ?

BÀI GIẢI

1.

* Thuế XK phải nộp cho 15.000 spX là : ( 15.000 x 5 x 19.000 ) x 0,06 = 85,5 triệu đồng
=> Thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ cho số sp X là 24 triệu đồng
* Thuế GTGT tính cho hoa hồng ủy thác : ( 20.000.000 x 0,05 x 19.000 ) x 0,1 = 1.900 triệu đồng
=> Thuế GTGT nguồn vào phải nộp cho lô hàng XNK : ( 20.000.000 x 19.000 ) x 0,1 = 38.000 triệu đồng
* Thuế NK của 500 sp Y là : ( 10.000 x 19.000 ) x 0,5 = 95 tr. đ
=> Thuế GTGT của 500 sp Y nhập khẩu : ( 10.000 x 19.000 + 95.000.000 ) x 0,1 = 28,5 triệu đồng
Thuế GTGT đầu ra của 500 sp Y : 180.000.000 x 0,1 = 18 triệu đồng

Vậy thuế XK phải nộp: 85,5 triệu đồng

Thuế NK phải nộp: 95 triệu đồng

Thuế GTGT phải nộp: (1900 + 38.000 + 28,5 + 18) – 24 = 39.922,5 triệu đồng

2.

Do số hàng Y bị hư hỏng có giá trị thiệt hại 3000 USD nên :
Thuế NK tính cho lô hàng Y : [ ( 10.000 – 3000 ) x 19.000 ] x 0,5 = 66,5 triệu đồng
Thuế GTGT của lô hàng Y nhập khẩu : [ ( 10.000 – 3000 ) x 19.000 + 66.500.000 ] x 0,1 = 19,95 triệu đồng
Thuế GTGT đầu ra của lô hàng Y : 180.000.000 x 0,1 = 18 triệu đồng

Vậy Thuế NK phải nộp: 66,5 triệu đồng

Thuế GTGT phải nộp: (1900 + 38.000 + 19,95 + 18) – 24 = 30.913,95 triệu đồng.

XEM THÊM: Các Khóa học Kế toán Việt Hưng

Hãy tham gia khóa học kế toán Online thực tế 100% chứng từ phát sinh thực tế – 1 kèm 1 trực tiếp như đi làm cùng luyện bí kíp trong 2H. Liên hệ ngay Kế toán Việt Hưng!

0
0
Bình chọn

Bình chọn

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp