Các Mẫu Bài Tập Kế Toán Quản Trị 2 Có Lời Giải Chi Tiết (Phần 2)

*Hai Mẫu bài tập kế toán quản trị có đáp án lời giải nhằm giúp các bạn sinh viên, kế toán viên mới đi làm chưa có nhiều kinh nghiệm có thể biết được cách cơ bản làm việc.Bạn đang xem : Bài tập kế toán quản trị 2 có lời giải

Mẫu bài tập kế toán quản trị thường gặp:

Bài tập kế toán quản trị: Dự toán chi phí nhân côngBài tập kế toán quản trị: Dự toán chi phí sản xuất chung

*Mẫu bài tập kế toán bán hàng có lời giải đáp án

Bài tập kế toán quản trị 1:

giá thành bán hàng và hành chính :– Hoa hồng … … … … … … … … … … … 5.400.000 .– Ngân sách chi tiêu quảng cáo cố định và thắt chặt … … .. 800.000 .- Ngân sách chi tiêu hành chính cố định và thắt chặt … … .. 3.200.000 9.400.000– Thu nhập hoạt động giải trí ròng : … … … .. $ 400.000– Vì triển khai xong được bản báo cáo giải trình trên, Ban giám đốc của Marston đã biết rằng những đại lý bán hàng độc lập đang đòi tăng tỉ lệ hoa hồng lên 20 % mức lệch giá cho năm sắp tới. Đây là lần thứ 3 họ đòi tăng mức hoa hồng trong vòng 5 năm. Kết quả là, Ban giám đốc công ty đã quyết định hành động tìm hiểu năng lực thuê lực lượng bán hàng của riêng mình để sửa chữa thay thế những đại lý bán hàng .– Người trấn áp của công ty Marston dự trù rằng công ty sẽ phải thuê 8 nhân viên cấp dưới kinh doanh thương mại để phủ khắp thị trường và ngân sách tiền lương hàng năm sẽ là khoảng chừng 700.000 $, gồm có những ngân sách phụ cấp. – – — Nhân viên bán hàng cũng sẽ được trả hoa hồng là 10 % lệch giá. giá thành đi lại và vui chơi dự trù là khoảng chừng 400.000 $ trong năm. Công ty sẽ phải thuê giám đốc kinh doanh thương mại và nhân viên cấp dưới đảm nhiệm và quyền lợi phụ cấp sẽ là 200.000 $ trên năm. Để thôi thúc, cả đại lý bán hàng đã hoạt động giải trí đại diện thay mặt Marston, giám đốc tính rằng ngân sách của công ty cho ngân sách quảng cáo cố định và thắt chặt cần được tăng thêm 500.000 $ .Yêu cầu :Giả sử rằng doanh thu là 30.000.000$, lập bản báo cáo hoạt động cho năm tới với những điều kiện sau:Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập giữ nguyên không đổi 18%.Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập tăng lên 20%.Công ty thuê lực lượng bán hàng của riêng mình.Tính điểm hòa vốn của Marston cho năm sắp tới với những giả định sau:Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập giữ nguyên không đổi 18%.Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập tăng lên 20%.Công ty thuê lực lượng bán hàng của riêng mình.Tham chiếu từ câu trả lời 1 b ở trên. Nếu công ty thuê lực lượng bán hàng riêng của mình, thì doanh số là bao nhiêu để đạt được mức thu nhập hoạt động mà công ty nhìn nhận rằng nếu doanh thu là $30.000.000 và công ty tiếp tục bán cho đại lý (ở mức hoa hồng 20%).Xác định mức doanh thu mà ở đó thu nhập hoạt động sẽ bằng nhau cho dù Marston Corporation bán thông qua đại lý (ở mức hoa hồng 20%) hay sử dụng một lực lượng bán hàng của riêng mình.Chuẩn bị đồ thị trên đó chỉ ra mức lợi nhuận cho cả hai trường hợp.Giả sử rằng lệch giá là 30.000.000 $, lập bản báo cáo giải trình hoạt động giải trí cho năm tới với những điều kiện kèm theo sau : Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập giữ nguyên không đổi 18 %. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập tăng lên 20 %. Công ty thuê lực lượng bán hàng của riêng mình. Tính điểm hòa vốn của Marston cho năm sắp tới với những giả định sau : Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập giữ nguyên không đổi 18 %. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập tăng lên 20 %. Công ty thuê lực lượng bán hàng của riêng mình. Tham chiếu từ câu vấn đáp 1 b ở trên. Nếu công ty thuê lực lượng bán hàng riêng của mình, thì doanh thu là bao nhiêu để đạt được mức thu nhập hoạt động giải trí mà công ty nhìn nhận rằng nếu lệch giá là $ 30.000.000 và công ty liên tục bán cho đại lý ( ở mức hoa hồng 20 % ). Xác định mức lệch giá mà ở đó thu nhập hoạt động giải trí sẽ bằng nhau mặc dầu Marston Corporation bán trải qua đại lý ( ở mức hoa hồng 20 % ) hay sử dụng một lực lượng bán hàng của riêng mình. Chuẩn bị đồ thị trên đó chỉ ra mức doanh thu cho cả hai trường hợp .

Đáp án và gợi ý lời giải:

Bài tập khó quá mình làm thử bạn chỉ nên dùng tác dụng để so sánh thôi vì cách làm mỗi trường dạy một khác .1 / Báo cáo hiệu quả kinh doanh thương mại theo giải pháp hàng loạt :a / TH dữ nguyên tỷ suất HH 18 % ( như đầu bài ) :– Doanh thu … … … … … … … … … .. 30.000.000– Giá vốn hàng bán … … … … … …. 20.200.000– Lãi gộp … … … … … … … … … … … .. 9.800.000– giá thành bán hàng và hành chính : 9.400.000– Thu nhập hoạt động giải trí ròng : … … … .. 400.000b / Hoa hồng tăng lên 20 % .– Doanh thu … … … … … … … … … … …. 30.000.000– Giá vốn hàng bán … … … … … … … … 20.200.000– Lãi gộp … … … … … … … … … … … … …. 9.800. 000– Chi tiêu bán hàng và hành chính : …. 10.000.000– Thu nhập hoạt động giải trí ròng : … … … .. …. – 200.000c / TH Công ty tự tổ chức triển khai đội bán hàng riêng– Doanh thu … … … … … … … … … … …. 30.000.000– Giá vốn hàng bán … … … … … … … … 20.200.000– Lãi gộp … … … … … … … … … … … … …. 9.800. 000– giá thành bán hàng và hành chính : …. 8.800.000– Thu nhập hoạt động giải trí ròng : … … … .. … 1.000.0002 / Tính điểm hòa vốn những THa / TH hoa hồng 18 %– Tổng chi phí đổi khác : 22.800.000– Ngân sách chi tiêu cố định và thắt chặt : 6.800.000– DT hòa vốn = ĐP * DT / ( DT-BP ) = 6.800.000 * 30.000.000 / ( 30.000.000 – 22.800.000 ) = 28.333.333b / TH hoa hồng tăng lên 20 %– Chi tiêu đổi khác tăng thêm 600.000 = 23.400.000– Ngân sách chi tiêu cố định và thắt chặt : 6.800.000DT hòa vốn = 6.800.000 * 30.000.000 / ( 30.000.000 – 23.400.000 ) = 30.909.091c / Thành lập đội Bán hàng mới– Ngân sách chi tiêu đổi khác giảm 3.600.000 còn : 19.200.000– giá thành cố định và thắt chặt tăng thêm 3.000.000 thành 9.800.000– DT hòa vốn = 30.000.000 * 9.800.000 / ( 30.000.000 – 19.200.000 ) = 27.222.2223 / Để công ty lỗ 200.000 như câu 1 b thì lệch giá là ( DTm )LNm = DTm – ( CPCĐ + CPBĐ )=> DTm = – 200.000 + 9.800.000 + CPBĐMà tỷ suất ngân sách đổi khác / Doanh thu = 0,64DTm = 9.600.000 / 0,36 = 26.666.6674 / Xác định lệch giá tại đó LN theo giải pháp trả HH 20 % ( PA1 ) và LN theo PA xây dựng đội bán hàng mới ( PA2 ) .– Ta có tỷ suất BP / DT của PA1 = 23,4 / 30 = 0,78– Tỷ lệ BP / DT của PA2 = 19,2 / 30 = 0,64– PT doanh thu ( PA1 ) = DT-CP = DT – 6.800.000 – 0,78 * DT ( 1 )– PT doanh thu ( PA2 ) = DT – 9.800.000 – 0,64 * DT ( 2 )Ta có : ( 1 ) = ( 2 ) => 0,22 DT – 6.800.000 = 0,36 DT – 9.800.000=> DT = 21.428.5715 / Đồ thị bạn tự vẽ được6 / Viết 1 bản báo cáo giải trình nội dung là nên tổ chức triển khai đội bán hàng riêng vì những đại lý đã đòi tăng hoa hồng nhiều lần và nếu không cung ứng nhu yếu thì hoàn toàn có thể họ sẽ không liên tục bán hàng cho Công ty vì họ kinh doanh thương mại nhiều mẫu sản phẩm chứ không chỉ riêng mẫu sản phẩm nhiệt kế của Công ty .

Bài tập kế toán quản trị 2:

Dự tính số lượng sản phẩm tiêu thụ cho cả năm là 200.000 sản phẩm. Trong đó:Dự tính số lượng mẫu sản phẩm tiêu thụ cho cả năm là 200.000 mẫu sản phẩm. Trong đó :– Số mẫu sản phẩm tiêu thụ ở quý I : 30.000 mẫu sản phẩm– Số mẫu sản phẩm tiêu thụ ở quý II : 50.000 mẫu sản phẩm– Số mẫu sản phẩm tiêu thụ ở quý III : 80.000 mẫu sản phẩm– thụ ở quý IV : 40.000 mẫu sản phẩmGiá bán một sản phẩm dự tính : 100.000 đồng/ sản phẩm.Bảng tổng hợp định mức chuẩn được cho như sau:

Chỉ tiêu Định mức cho 1 sản phẩm Đơn giá đồng/kg (giờ) Chi phí sản xuất
Chi phí NVL trực tiếp (kg) 2,5 2.000 5.000
Chi phí nhân công trực tiếp ( giờ) 3,5 6.000 18.000
Biến phí sản xuất chung (giờ) 3,0 1.000 3.000
Định phí sản xuất chung (giờ) 3,0 3.000 9.000
Chi phí sản xuất 1 sản phẩm 35.000

Giá bán một loại sản phẩm dự trù : 100.000 đồng / loại sản phẩm. Bảng tổng hợp định mức chuẩn được cho như sau :

Yêu cầu của bài tập kế toán quản trị

Lập dự toán về doanh thu tiêu thụ sản phẩm và dự kiến số tiền thu được.Xem thêm : # 9 Bài Tập Yoga Tăng Chiều Cao 2-4 Cm Trong Vòng 1 Tháng, # 9 Bài Tập Yoga Tăng Chiều Cao Cho Nam ( 2Biết rằng 60 % lệch giá bán hàng được thu ngay trong quý, còn 40 % sẽ được thu ở quý Lập dự toán sản xuất.Biết rằng số thành phẩm cần dự trữ cuối kỳ bằng 20 % số thành phẩm cần bán trong kỳ tiếp nối. Số thành phẩm tồn dư cuối kỳ bằng 20 % số thành phẩm cần bán trong kỳ sau đó. Số thành phẩm tồn dư cuối quý 4 hằng năm dự trù là 5.000 mẫu sản phẩm . Lập dự toán thời hạn thanh toán chi phí mua nguyên vật liệu trực tiếp.Biết rằng số nhu yếu nguyên vật liệu cần dự trữ cuối kỳ bằng 5 % số nhu yếu dùng để sản xuất cho quý sau, số nguyên vật liệu tồn dư cuối quý 4 dự trù là 000 kg. Lập dự trù thời hạn thanh toán giao dịch ngân sách mua nguyên vật liệu. Biết rằng 60 % trị giá nguyên vật liệu mua vào sẽ được giao dịch thanh toán ngay trong quý, còn 40 % sẽ trả ở quý sau . Lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp,Biết rằng tiền lương thanh toán giao dịch ngay trong quý cho người lao động . Lập dự toán chi phí sản xuất chungBiết rằng định phí sản xuất chung được phân chia đều cho những quý. giá thành khấu hao gia tài cố định và thắt chặt dùng cho sản xuất cả năm là 400.000.000 đồng . Lập dự toán tiền liên quan trong kỳ.Biết rằng ngân sách bán hàng và ngân sách quản trị doanh nghiệp theo từng quý lần lượt là 300.000.000 đồng, 400.000.000 đồng. Tiền mặt tồn quỹ là 100.000.000 đồng, công ty chi trả nợ vay ngân hàng nhà nước quý 2 là 1.500.000, quý 3 và quý 4, mỗi quý là 3.600.000 đồng .

Đáp án và gợi ý lời giải:

BẢNG DỰ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ NĂM 2010 

( ĐVT : 1.000 đ )

 

Chỉ tiêu

Quý  

Năm

I II III IV
Số lượng SP tiêu thụ 30,000 50,000 80,000 40,000 200,000
Đơn giá bán 100 100 100 100 100
Doanh thu 3,000,000 5,000,000 8,000,000 4,000,000 20,000,000
 Số tiền dự kiến thu được qua các quý
Quý I 1,800,000 1,200,000 3,000,000
Quý II 3,000,000 2,000,000 5,000,000
Quý III 4,800,000 3,200,000 8,000,000
Quý IV 2,400,000 2,400,000
Tổng số tiền thu được 1,800,000 4,200,000 6,800,000 5,600,000 18,400,000

Doanh thu = Mức tiêu thụ KH * Đơn giá bán– Quý I : 30.000 * 100 = 3.000.000– Quý II : 50.000 * 100 = 5.000.000– Quý III : 80.000 * 100 = 8.000.000– Quý IV : 40.000 * 100 = 4.000.000– Cả năm : 200.000 * 100 = 20.000.000

Lịch thu tiền dự kiến:

– Quý I : 3.000.000 * 60 % = 1.800.000– Quý II : 3.000.000 * 40 % + 5.000.000 * 60 % = 4.200.000– Quý III : 5.000.000 * 40 % + 8.000.000 * 60 % = 6.800.000– Quý IV : 8.000.000 * 40 % + 4.000.000 * 60 % = 5.600.000– Cả năm : 1.800.000 + 4.200.000 + 6.800.000 + 5.600.000 = 18.400.000

BẢNG DỰ TOÁN SẢN XUẤT NĂM 2010

( ĐVT : SP )

Chỉ tiêu Quý Cả năm
I II III IV
Số lượng sản phẩm tiêu thụ  30,000  50,000  80,000  40,000  200,000
Số lượng sản phẩm tồn kho cuối kỳ  10,000  16,000  8,000  5,000  5,000
Số lượng sản phẩm tồn kho đầu kỳ  5,000  10,000  16,000 8,000  5,000
Sản phẩm cần sản xuất trong kỳ  35,000  56,000  72,000  37,000  200,000

Số lượng sản phầm Tồn kho CK= 20% * Số lướng tiêu thụ KH của quý sau

– Quý I : 50.000 * 20 % = 10.000– Quý II : 80.000 * 20 % = 16.000– Quý III : 40.000 * 20 % = 8.000– Quý IV : 5.000 ( giả thuyết )– Cả năm : 5.000 ( số tồn dư quý IV )

Số lượng sản phẩm Tồn ĐK = Tồn CK quý trước

– Quý I = Cuối kỳ quý IV / 2009 = 000– Quý II = Cuối kỳ quý I = 000– Quý III = Cuối kỳ quý II = 000– Quý IV = Cuối kỳ quý III = 000

Sản phẩm cần sản xuất trong kỳ = SP tiêu thụ + TK cuối kỳ -TK đầu kỳ

– Quý I : 30.000 + 10.000 – 5.000 = 35.000– Quý II : 50.000 + 16.000 – 10.000 = 56.000– Quý III : 80.000 + 8.000 – 16.000 = 72.000– Quý IV : 40. 000 + 5.000 – 8.000 = 37.000– Cả năm : 35.000 + 56.000 + 72.000 + 37.000 = 200.000

BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP NĂM 2010

( ĐVT : 1.000 đ )

Chỉ tiêu Quý Năm
I II III IV
1. Số lượng SP cần SX
  35 56 72 37 200
2. Lượng định mức 2.5 2.5 2.5 2.5
  2.5
3. Số lượng VL cần cho SX
  87,5 140 180 92,5 500
4. Số lượng VL tồn CK
  7 9 4,625 3 3
5. Số lượng VL tồn ĐK
  4,375 7 9 4,625 4,375
6. Số lượng VL mua trong kỳ
  90,125 142 175,625 90,875 498,625
7. Giá định mức NVL
  2 2 2 2 2
8. Chi phí mua NVL
180,25 284 351,25 181,75 997,25
Số tiền dự kiến chi qua các quý
Quý I
  108,15 72,1 180,25
Quý II
  170,4 113,6 284
Quý III
  210,75 140,5 351,25
Quý IV
  109,05 109,05
Tổng chi tiền mặt
108,15 242,5 324,35 249,55 924,55

Số lượng NVL cần cho SX = SL SP cần Sản xuất * Định mức lượng NVL.

– Quý I : 140.000 * 5 % = 7.000 – Quý II : 180.000 * 5 % = 9.000 – Quý III : 92.500 * 5 % = 4.625 – Quý IV : 3.000 ( giả thuyết ) – Cả năm : 3.000 ( số sp tồn dư cuối quý IV )

Số lượng NVL tồn đầu kỳ = Số lượng NVL tồn kho cuối kỳ trước

– Quý I : 87.500 * 5 % = 4.375 – Quý II : 7.000 – Quý III : 9000 – Quý IV : 4.625

Số lượng NVL mua trong kỳ = SL VL cần cho sx + SL VL tồn CK – SL VL tồn ĐK

– Quý I : 87.500 + 7.000 – 4.375 = 90.125 – Quý II : 140.000 + 9.000 – 7.000 = 142.000 – Quý III : 180.000 + 4.625 – 9.000 = 175.625 – Quý IV : 92.500 + 3000 – 4.625 = 90.875 – Cả năm : 90.125 + 142.000 + 175.625 + 90.875 = 498.625

Chi phí mua NVL = SL NVL mua trong kỳ * Giá định mức NVL

– Quý I : 90.125 * 2 = 180.250 – Quý II : 142.000 * 2 = 284.000 – Quý III : 175.625 * 2 = 351.250 – Quý IV : 90.875 * 2 = 181.750 – Cả năm : 495.625 * 2 = 997.250

Số tiền dự kiến chi qua các quý

– Quý I : 180.250 * 60 % = 108.150 – Quý II : 180.250 * 40 % + 284.000 * 60 % = 242.500 – Quý III : 284.000 * 40 % + 351.250 * 60 % = 324.350 – Quý IV : 351.250 * 40 % + 181.750 * 60 % = 249.550 – Cả năm : 108.150 + 242.500 + 324.350 + 249.550 = 924.550

Bài tập kế toán quản trị tự giải:

Bài 1:

Mức độ hoạt động cao nhất: 80% x 200 phòng = 160 phòng/ngàyMức độ hoạt động giải trí cao nhất : 80 % x 200 phòng = 160 phòng / ngàyNgân sách chi tiêu hoạt động giải trí ở mức cao nhất : 100.000 đ / phòng / ngày x 160 phòng = 16.000.000 đ / ngàyMức độ hoạt động giải trí thấp nhất : 50 % x 200 phòng = 100 phòng / ngàyChi tiêu hoạt động giải trí ở mức thấp nhất : 360.000.000 / 30 ngày = 12.000.000 đ / ngày

Chi phí khả biến mỗi phòng ngày = 16.000.000 – 12.000.000 = 66.667đ/phòng/ngày
160 – 100

Chi phí khả biến 1 tháng = 66.667 đ/phòng/ngày x 30 ngày = 2.000.000đ/phòng/thánggiá thành khả biến 1 tháng = 66.667 đ / phòng / ngày x 30 ngày = 2.000.000 đ / phòng / thángÁp vào mức hoạt động giải trí thấp nhất, ta có : Y = aX + B360.000.000 = ( 2.000.000 x 100 ) + Bè B = 360.000.000 – 200.000.000 = 160.000.000 đ / thángVậy công thức dự đoán chi phí một tháng là: Y = 2.000.000X + 160.000.000Vậy công thức Dự kiến ngân sách một tháng là :Nếu tháng sau số phòng được thuê là 65 % ( 65 % x 200 phòng = 130 phòng ) thì ngân sách dự kiến của một tháng là :Y = 2.000.000 x 130 + 160.000.000 = 420.000.000 đChi phí hoạt động bình quân cho một phòng/ngày ở các mức độ hoạt động:Chi tiêu hoạt động giải trí trung bình cho một phòng / ngày ở những mức độ hoạt động giải trí :80 % à 100.000 đ / phòng / ngày ( đề cho )65 % à

420.000.000đ/tháng = 107.692đ/phòng/ngày
130 phòng x 30 ngày

50 % à

360.000.000đ/tháng = 120.000đ/phòng/ngày
100 phòng x 30 ngày

Ta thấy, ở mức độ hoạt động giải trí càng cao càng tiết kiệm ngân sách và chi phí được ngân sách không bao giờ thay đổi

Bài 2:

Chi phí khả biến đơn vị = 21.800.000 15.200.000 = 1.650 đ/sp
8.000 4.000

Thay vào mức độ hoạt động giải trí thấp nhất, ta có :15.200.000 = 1.650 x 4.000 + Bà B = 8.600.000è Công thức dự đóan ngân sách : Y = 1.650 X + 8.600.000Trong tháng tới, nếu bán 7.500 sp, ngân sách sẽ là :Y = ( 1.650 x 7.500 ) + 8.600.000 = 20.975.000

Chỉ tiêu Tổng số Đơn vị Tỷ lệ

Doanh thu ( 7.500 x 32.000 ) 240.000.000 32.000 100 %( – ) Chi tiêu khả biến 153.375.000 20.450 63,9 %* Giá vốn ( 7.500 x 14.000 ) = 105.000.000* Hoa hồng ( 240.000.000 x 15 % ) = 36.000.000* CP DV mua ngoài ( 7.500 x 1.650 ) = 12.375.000( = ) Số sư đảm phí 86.625.000 11.550 36,1 %( – ) Chi tiêu không bao giờ thay đổi 61.600.000* Chi tiêu quảng cáo 25.000.000* Lương quản trị 20.000.000

* Chi phí khấu hao TSCĐ 8.000.000

* CP DV mua ngoài 8.600.000( = ) Thu nhập thuần 25.025.000

Trên đây là bài viết Hai Mẫu bài tập kế toán quản trị có đáp án lời giải mà bacsixanh.com đã tổng hợp được hi vọng sẽ giúp ích được bạn trong công việc.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp