Bài tập kế toán vật tư có lời giải chi tiết và ngắn gọn nhất

Những bài tập trên lớp về kế toán vật tư quả thực rất hóc búa, thế nhưng đây lại là những bài toán thực tiễn mà một người kế toán vật tư cần xử lý khi thao tác trong những doanh nghiệp. Dưới đây, chúng tôi đem đến cho bạn một số ít dạng bài tập kế toán vật tư có kèm lời giải chi tiết cụ thể để giúp bạn xử lý yếu tố thống kê giám sát một cách nhanh gọn hơn, hãy cùng đọc để hiểu rõ hơn nhé !

1. Bài tập kế toán vật tư

1.1. Một số ví dụ bài tập kế toán vật tư

Trong phần ví dụ này, chúng tôi sẽ chia thành 2 phần : phần thứ nhất bài tập có kèm theo lời giải giúp bạn hoàn toàn có thể hiểu rõ thực chất bài tập, dạng thứ hai là bài tập không lời giải giúp bạn tự chủ động thực hành thực tế và tăng trưởng lối tư duy. Bài tập kế toán vật tư Bài tập kế toán vật tư

1.1.1. Một số bài tập kế toán vật tư có lời giải

Bài tập 1 : Doanh nghiệp thu mua những vật tư chính để nhập kho nhưng chưa triển khai việc giao dịch thanh toán cho nhà cung ứng. Các thông tin cho sẵn như : Giá mua hàng ghi trên hóa đơn cả thuế ( thuế GTGT 10 % ) là 440.000, ngân sách thu mua đơn vị chức năng đã thanh toán giao dịch được thanh toán giao dịch bằng tiền mặt đã gửi ngân hàng nhà nước là 4.200 ( Cả thuế GTGT 5 % ). Yêu cầu : – Tính định khoản. – Định khoản những nhiệm vụ trong trường hợp Doanh Nghiệp tính thuế GTGT theo giải pháp trực tiếp. Giải : + Ta có : nợ thông tin tài khoản 152 ( VLC ) là 400.000 Nợ thông tin tài khoản 133 ( 1331 ) là 40.000 => Tài khoản 331 ( X ) là 440.000 + Ta có : nợ thông tin tài khoản là 152 ( VLC ) là 4.000 Nợ thông tin tài khoản 133 ( 1331 ) là 2000 => Có thông tin tài khoản 112 là 4.2000 Bài tập kế toán vật tư có lời giải Bài tập kế toán vật tư có lời giải Bài tập 2 : Doanh nghiệp đã mua vật tư của công ty Y. Các thông tin như sau : Trị giá giao dịch thanh toán ( tính cả thuế GTGT là 10 % ), có 363.000 số hàng đã kiểm nhận và nhập đủ kho. Yêu cầu : – Tính định khoản. – Định khoản những nhiệm vụ trong trường hợp Doanh Nghiệp tính thuế GTGT theo giải pháp trực tiếp. Giải : Ta có : nợ thông tin tài khoản 152 ( VLP ) là 330.000 Nợ thông tin tài khoản 133 ( 1331 ) là 33.000 => Có thông tin tài khoản ( X ) là 363.000 Bài tập 3 : Doanh nghiệp cho xuất kho 1 số ít thành phẩm để đổi thành những dụng cụ khác với công ty X. Giá trị trao đổi đã tính cả thuế GTGT 10 % là 66.000. Cho biết giá vốn thành phẩm xuất kho là 45.000. Các thành phẩm đã chuyển giao, dụng cụ đã kiểm nhận và nhập kho đủ. Yêu cầu : – Tính định khoản. – Định khoản những nhiệm vụ trong trường hợp Doanh Nghiệp tính thuế GTGT theo giải pháp trực tiếp. Giải : Ta có nợ thông tin tài khoản 152 ( PL ) là 5.000 => Có thông tin tài khoản 711 là 5.000 Kế toán vật tư Kế toán vật tư Bài tập 4 : Một doanh nghiệp chuyên SXKD SP A nộp thuế GTGT theo chiêu thức khấu trừ thuế, hạch toán hàng tồn dư theo chiêu thức kê khai tiếp tục và tính xuất kho theo chiêu thức nhập trước xuất trước. Trong kỳ có những số liệu đã được bộ phận kế toán ghi nhận như sau : Thực hiện nhập kho 10.000 kg NVLC với đơn giá 80.000 đ / kg, TGTGT 10 % ( doanh nghiệp chưa giao dịch thanh toán cho người mua ). Có ngân sách luân chuyển, bốc dỡ lô hàng là 2.100.000 ( gồm có cả thuế TGTGT 5 % ), đã giao dịch thanh toán hộ cho người bán bằng tiền mặt. Hai tuần sau, doanh nghiệp giao dịch chuyển tiền thanh toán giao dịch cho người mua sau khi trừ đi khoản thanh toán giao dịch hộ tiền luân chuyển và bốc dỡ. Yêu cầu : Tính những định khoản nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh và tính tác dụng kinh doanh thương mại trong kỳ của doanh nghiệp. Giải : 1. Ta có nợ thông tin tài khoản : 80.000 x10. 000 = 800.000.000 Nợ thông tin tài khoản : 80.000.000 Có thông tin tài khoản 331 : 800.000.000 2. Nợ thông tin tài khoản 331 : 2.100.000

Có tài khoản 111: 2.100.000

c. Nợ thông tin tài khoản 331 : 880.000.000 – 2.100.000 = 877.900.000 Có thông tin tài khoản : 112 : 877.900.000

1.1.2. Một số bài tập kế toán vật tư tìm hiểu thêm

Dưới đây sẽ là 1 số ít bài tập kế toán vật tư tìm hiểu thêm giúp bạn hình thành tư suy tính toán và hoàn toàn có thể thực hành thực tế ngay tại nhà. Bài 1 : Cho thông tin 1 doanh nghiệp XYZ vào tháng 6 có vật tư A đã tồn dư đầu tháng : 2000 x 10.000 đ / kg Đồng thời trong tháng có những tác nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh như sau : – Ngày 6/6 mua nhập kho 3.000 kg vật tư A, giá mua 9.500 đ / kg, thuế GTGT 10 % trên giá mua, ngân sách luân chuyển là 300.000 đ được trả bằng phương pháp giao dịch chuyển tiền. – Ngày 10/6 xuất kho 3.500 kg để sản xuất loại sản phẩm cho doanh nghiệp. – Ngày 14/6 mua nhập kho 4.500 kg với giá 9.950 đ / kg, thuế GTGT là 10 % trên giá mua, chưa trả tiền cho nhà sản xuất, ngân sách luân chuyển là 520.000 đ đã trả bằng tiền mặt. – Ngày 20/6 xuất 4.000 kg để sản xuất loại sản phẩm 3.000 kg ship hàng phân xưởng 1.000 kg. – Ngày 27/6 mua nhập kho 1.000 kg với giá mua 10.500 đ / kg, thuế GTGT là 10 %, đã trả bằng giao dịch chuyển tiền, ngân sách luân chuyển là 100.000 đ / kg. Yêu cầu : – Tính giá trị vật tư đã xuất trong tháng 6. Theo những chiêu thức ( FIFO, trung bình liên hoàn và trung bình cuối kỳ ). – Lập định khoản và phản ánh vào sơ đồ thông tin tài khoản vật tư những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh trong tháng 6/20 lx. Một số bài tập tham khảo Một số bài tập tham khảo Bài 2 : Cho một doanh nghiệp T có những thông tin như sau : a, số dư đầu tháng 6 : – Vật liệu chính là 600 kg, đơn giá là 43.500 đ / kg – Vật liệu phụ là 100 kg, đơn giá 32.000 đ / kg b, Các nhiệm vụ phát sinh trong tháng vừa mới qua – Mua vật tư chính số lượng 300 kg, đơn giá chưa thuế 45.000 đ / kg, hàng đã nhập đủ về kho, chưa thanh toán giao dịch tiền. Chi tiêu luân chuyển số hàng này đã được trả bằng tiền mặt 450.000 đ, trong đó đã có thuế GTGT thuế suất 10 %. – Doanh nghiệp đã xuất 800 kg vật tư chính cho sản xuất mẫu sản phẩm – Doanh nghiệp xuất vật tư phụ cho phân xưởng sản xuất : 45 kg để sản xuất loại sản phẩm và 20 kg để Giao hàng quản trị PX. – Doanh nghiệp mua vật tư chưa giao dịch thanh toán tiền : vật tư chính 300 kg, đơn giá chưa thuế 45.050 đ / kg, vật tư phụ 60 kg, đơn giá chưa thuế 33.400 đ / kg ; hàng đã về nhập kho đủ. – Xuất 55 kg vật tư phụ cho bộ phận bán hàng Yêu cầu : Định khoản và phản ánh những nhiệm vụ phát sinh vào thông tin tài khoản cụ thể nguyên vật liệu trong những trường hợp doanh nghiệp đã sử dụng những chiêu thức tính giá xuất hàng tồn dư sau : – Doanh nghiệp triển khai Nhập trước – xuất trước ( FIFO ) ; – Tính bình quân gia quyền ( liên hoàn và cố định và thắt chặt ). ( Thuế suất thuế GTGT là 10 % )

1.2. Các dạng bài tập về kế toán vật tư

Bài tập kế toán vật tư hoàn toàn có thể chia thành 3 dạng chính như sau : Thứ nhất, dạng bài tập làm quen. Với môn học kế toán vật tư sẽ có nhiều bài được phân giải từ mức độ dễ đến mức độ khó, giúp cho người học làm quen dần với những kỹ năng và kiến thức kế toán. Nếu bạn đang dần làm quen hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá đến những bài tập thuộc loại gia tài, nguồn vay vốn và định khoản những bút toán cơ bản. Các dạng bài tập kế toán vật tư Các dạng bài tập kế toán vật tư Thứ hai những bài tập định khoản những nhiệm vụ thương mại. Ở dạng này, bạn sẽ cần nắm rõ những nhiệm vụ mua và bán, bán sản phẩm & hàng hóa, nguyên vật liệu và xuất nguyên vật liệu để sản xuất, … Đây là những nhiệm vụ kinh tế tài chính thường gặp ở những doanh nghiệp lúc bấy giờ. Thứ ba, bài tập định dạng những hiệu quả kinh doanh thương mại. Đây là bài tập tổng hợp, bạn cần xác lập những khoản nhiệm vụ phát sinh sinh trong kỳ thao tác, giao dịch chuyển tiền lệch giá và xác lập ngân sách, …

2. Cách học bài tập kế toán vật tư hiệu suất cao

Để hoàn toàn có thể học và làm bài tập kế toán vật tư một cách nhanh gọn và hiệu suất cao, bạn cần có phương pháp học tập đơn cử và logic.

Thứ nhất, sắp xếp lịch học khoa học. Bạn hãy sắp xếp các môn học của mình, bắt đầu bằng cách thực hiện những việc quan trọng nhất, đến ít quan trọng hơn, từ những bài dễ đến các bài tập tính toán khó dần, Hãy đơn giản hóa những chỉ dẫn phức tạp và nâng cao dần lên từ đó.

Thứ hai, chịu khó học hỏi và tìm tòi những kỹ năng và kiến thức trình độ. Tìm những ví dụ đơn cử và những ví dụ khác nhau để hiểu thật kỹ bài tập. Tham khảo thầy cô để tóm tắt những bài giảng. Học hỏi những kỹ năng và kiến thức và những người bạn cùng ngành. Bên cạnh đó, bạn cũng hoàn toàn có thể tự tìm tòi và mày mò những kỹ năng và kiến thức trải qua sách vở và internet. Cách học kế toán vật tư hiệu quả Cách học kế toán vật tư hiệu quả Thứ ba, sử dụng kỹ năng và kiến thức sơ đồ hóa. Đây là cách sắp xếp những thông tin bạn tiếp thu một cách tốt hơn. Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc học cũng là một điều thiết yếu, nó giúp bạn thao tác hiệu suất cao cũng như tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn hơn. Trên đây là một số ít bài tập kế toán vật tư có lời giải, nếu bạn chăm sóc và có nhu yếu tìm hiểu và khám phá thêm về những dạng bài có tương quan hay ngành nghề kế toán thì hoàn toàn có thể đọc tìm hiểu thêm những bài viết được gợi ý ngay phía dưới nhé !

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp