Bài tập muối tác dụng với axit và cách giải – Hóa học lớp 9

Bài tập muối tác dụng với axit và cách giải

Bài tập muối tác dụng với axit và cách giải

Với Bài tập muối công dụng với axit và cách giải môn Hóa học lớp 9 sẽ giúp học viên nắm vững kim chỉ nan, biết giải pháp giải những dạng bài tập từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu suất cao để đạt tác dụng cao trong những bài thi môn Hóa học 9 .

Bài tập muối tác dụng với axit và cách giải

I. Lý thuyết và phương pháp giải:

– Xét phản ứng trao đổi giữa dung dịch axit và muối. Phương trình phản ứng hóa học tổng quát :
muối + axit → muối mới + axit mới
Ví dụ :
HCl + AgNO3 → HNO3 + AgCl ↓
H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 ↑ + H2O

– Lưu ý: Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi giữa muối và dd axit:

Sản phẩm : có chất kết tủa ( ↓ ) hoặc bay hơi ( ↑ ) hoặc H2O hoặc axit mới yếu hơn .

– Phương pháp giải

– Bước 1 : Xử lí số liệu đề bài cho và viết phương trình phản ứng hóa học .
– Bước 2 : Đặt ẩn, lập hệ phương trình ( nếu cần ) .
– Bước 3 : Giải hệ phương trình ( nếu có ) và thống kê giám sát theo nhu yếu đề bài .

II. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Các cặp chất cùng tồn tại trong một dung dịch là

1. CuCl2 và HCl
2. H2SO4 và Na2SO3
3. HCl và NaCl
4. H2SO4 và BaCl2

A. (1; 2)        B. (3; 4)        C. (2; 4)        D. (1; 3)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

CuCl2 + HCl → không phản ứng ;
H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 ↑ + H2O
HCl + NaCl → không phản ứng ;
H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HC l

Ví dụ 2: Cho 26,1g Ba(NO3)2 vào dung dịch H2SO4 dư. Khối lượng kết tủa thu được là:

Hướng dẫn giải:

nBa(NO3)2 =chương 1 các loại hợp chất vô cơ= 0,1 mol

Phương trình phản ứng hóa học :
Ba ( NO3 ) 2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HNO3
0,1 0,1 mol
m ↓ = mBaSO4 = 0,1. 233 = 23,3 g

Bài tập muối tác dụng với axit và cách giải

III. Bài tập tự luyện

Bài 1: Cho 21 gam MgCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M.

Thể tích dung dịch HCl đã dùng là :
A. 2,5 lít
B. 0,25 lít
C. 3,5 lít
D. 1,5 lít

Bài 2:  MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:

A.   Chất khí cháy được trong không khí                      

B.   Chất khí làm vẫn đục nước vôi trong.        

C.   Chất khí duy trì sự cháy và sự sống.

D.   Chất khí không tan trong nước.

Bài 3: Cho 100 ml dung dịch H2SO4 2M tác dụng với 100 ml dung dịch Ba(NO3)2 1M. Nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng lần lượt là:

A. H2SO4 1M và HNO3 0,5 M.
B. BaSO4 0,5 M và HNO3 1M .
C. HNO3 0,5 M và Ba ( NO3 ) 2 0,5 M.

D.  H2SO4 0,5M  và  HNO3 1M.                                                  

Bài 4: Hoà tan 50g CaCO3 vào dung dịch axit clohiđric dư. Biết hiệu suất của phản ứng là 85%. Thể  tích của khí CO2 (đktc) thu được là:

A. 0,93 lít .
B. 95,20 lít .
C. 9,52 lít .
D. 11,20 lít .

Bài 5: Cho 200 g dd BaCl2 5,2% tác dụng với 58,8 g dd H2SO4 20%. Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng?

A. 23,3 g
B. 11,65 g
C. 27,96 g
D. 13,98 g

Bài 6: Khi cho 60g dung dịch HNO3 tác dụng với dung dịch Na2CO3 dư, thu được 3,36 lít khí (đktc). Tính C% của dung dịch HNO3 nói trên?

A. 15,75 %
B. 26,25 %
C. 31,5 %
D. 21 %

Bài 7: Biết 12 gam muối hỗn hợp muối gồm: CaCO3 và CaSO4 tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl thu được 0,672 lít khí (ở đktc). Thành phần % theo khối lượng của CaCO3 và CaSO4 có trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là

A. 25% và 75%.                      B. 30% và 70%.

C. 75% và 25%.                      D. 70% và 30%.

Bài 8: Cho 1,84g hỗn hợp 2 muối ACO3 và BCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 0,672 lít CO2 ở đktc và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là:

A. 1,17 ( g )
B. 3,17 ( g )
C. 2,17 ( g )
D. 4,17 ( g )

Bài 9: Hòa tan 11,2g khí HCl vào 188,8g nước được dung dịch A. Lấy 80g dung dịch A cho tác dụng với 119g dung dịch AgNO3 15% thì thu được dung dịch B và 1 chất kết tủa. Tính khối lượng chất kết tủa?

A. 28,7 g
B. 15,0675 g
C. 71,75 g
D. 35,875 g

Bài 10: Thêm từ từ 300ml dung dịch H2SO4 1M vào li đựng 1 muối cacbonat của kim loại hóa trị  I, cho tới khi vừa thoát hết khí CO2 thì thu được dd muối sunfat có khối lượng 52,2g. Xác định CTPT của muối cacbonat?

A. Na2CO3
B. Ag2CO3
C. Li2CO3
D. K2CO3

Đáp án tham khảo:

1B

2B

3D

4C

5B

6C

7A

8C

9B

10D

Xem thêm những dạng bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án, hay khác :
Xem thêm những loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

chuong-1-cac-loai-hop-chat-vo-co.jsp

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp