Cách sử dụng hàm IF nâng cao trong Excel có bài tập kèm lời giải – https://ta-ogilvy.vn

Ngoc Tuan01/11/2021

Hàm IF nâng cao trong Excel là hàm giúp kiểm tra đối chiếu với nhiều nhiều điều kiện và trả về kết quả tương ứng và nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm này nhé.

Hướng dẫn được thực thi trên Laptop hệ điều hành quản lý Windows 10 với phiên bản Excel 2013. Bạn cũng hoàn toàn có thể triển khai tựa như trên những mẫu sản phẩm Excel 2007, 2010, 2013, năm nay, 2109 và trên những dòng máy tính có cùng hệ quản lý và điều hành hay dòng MacOS có cùng thao tác khác .

I. Cách sử dụng hàm IF trong Excel

1. Cú pháp

Cú pháp hàm IF: =IF (Logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Trong đó:

  • Logical_test: Là một giá trị hay biểu thức logic trả về giá trị TRUE(đúng) hoặc FALSE(sai).
  • Value_if_true: Là giá trị mà hàm sẽ trả về nếu biểu thức logic cho giá trị TRUE hay nói cách khác là điều kiện thỏa mãn.
  • Value_if_false: Là giá trị mà hàm sẽ trả về nếu biểu thức logic cho giá trị FALSE hay nói cách khác là điều kiện không thỏa mãn.

2. Cách làm

Bạn có thể tham khảo: Cách sử dụng hàm IF trong Excel có ví dụ dễ hiểu

II. Bài tập hàm IF nâng cao trong Excel có lời giải

1. Bài tập 1

Sử dụng hàm IF để tính tỷ suất Phụ thu trong bảng tài liệu sau .

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, bạn nhập hàm =IF(B4=”BÌNH MINH”,2.5%,IF(B4=”MƯA HỒNG”,1.5%,2%)) vào ô tham chiếu bạn muốn.

Bài tập hàm IF nâng cao

Bài tập hàm IF nâng cao

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng trỏ chuột kéo xuống để hiển thị các kết quả còn lại như hình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Nhấn Enter để hiển thị hiệu quả

2. Bài tập 2

Sử dụng hàm IF để tính tỷ suất Giảm giá cho bảng sau .

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, bạn nhập hàm =IF(D4>10,20%,IF(MONTH(C4)=5,10%,IF(WEEKDAY(C4,1)=1,2%,0))) vào ô tham chiếu bạn muốn.

Bài tập hàm IF nâng cao

Bài tập hàm IF nâng cao

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng trỏ chuột kéo xuống để hiển thị các kết quả còn lại như hình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Nhấn Enter để hiển thị tác dụng

3. Bài tập 3

Sử dụng hàm IF để tính tiền thưởng cho nhân viên cấp dưới trong bảng sau .

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, bạn nhập hàm =IF(E4<><0.1,10000,100000))>0.1,10000,100000))>vào ô tham chiếu bạn muốn.

Bài tập hàm IF nâng cao

Bài tập hàm IF nâng cao

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng trỏ chuột kéo xuống để hiển thị các kết quả còn lại như hình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Nhấn Enter để hiển thị tác dụng

4. Bài tập 4

Sử dụng hàm IF để nhìn nhận hiệu quả học tập của Sinh viên trong bảng sau .

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, bạn nhập hàm =IF(D4>=9,”Giỏi”,IF(D4>=7,”Khá”,IF(D4>=5,”Trung bình”,”Yếu”))) vào ô tham chiếu bạn muốn.

Bài tập hàm IF nâng cao

Bài tập hàm IF nâng cao

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng trỏ chuột kéo xuống để hiển thị các kết quả còn lại như hình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Nhấn Enter để hiển thị tác dụng

III. Các lỗi thường xảy ra khi sử dụng hàm IF nâng

1. Lỗi #Value!

Để hiểu rõ hơn về lỗi #VALUE! bạn có thể tham khảo: Cách sửa lỗi #VALUE! trong Excel

Nguyên nhân: Hàm chứa các ký tự, hoặc sai đối số điều kiện.

Lỗi #VALUE!

Lỗi # VALUE !

Cách khắc phục: Kiểm tra lại đối số value_if_true hoặc value_if_False.

2. Lỗi #N/A!

Để hiểu rõ hơn về lỗi #N/A! bạn có thể tham khảo: Cách sửa lỗi #N/A! trong Excel

Nguyên nhân: Không tìm thấy giá trị trong hàm tính.

Lỗi #N/A!

Lỗi # N / A !

Cách khắc phục: Kiểm tra và chỉnh sửa lại giá trị trong hàm.

Trên đây là cách sử dụng hàm IF nâng cao trong Excel có bài tập kèm lời giải. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn thực hiện kết hợp được hàm IF trong công việc cũng như học tập và nếu bạn có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đứng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích bạn nhé.

2.330 lượt xem

Bạn có làm được hướng dẫn này không ?Không

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp