Phản ứng đốt cháy của anken | Chuyên đề Hóa lớp 11 hay nhất tại VietJack

Phản ứng đốt cháy của anken

Chuyên đề: Hidrocacbon không no

Phản ứng đốt cháy của anken

I. Phương pháp giải

Chuyên đề Sinh học lớp 9

Quảng cáo

• Khi đốt cháy một nhiều hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng tính được :
nCO = nH2O hoặc nO2 = 1,5 nCO2 = 1,5 nH2O
Các hiđrocacbon đó là anken hay xicloankan .
• Đốt cháy hỗn hợp ankan + anken ( xicloankan ) thì
nCO2 < nH2O hoặc nO2 > 1,5 nCO2 và nankan = nH2O – nCO2 = 2 ( nO2 – 1,5 nCO2 )

II. Ví dụ

Bài 1: Đem đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được CO2 và nước có khối lượng hơn kém nhau 6,76 gam.

a. Tìm công thức phân tử của 2 anken đó ?
b. Tính Xác Suất khối lượng mỗi anken trong hỗn hợp X .

Quảng cáo

Trả lời

Chuyên đề Sinh học lớp 9

a. Ta có 44. 0,1.n – 18. 0,1.n = 6,76 → n = 2,6 mol

Vậy công thức phân tử của 2 anken đó là : C2H4 và C3H6
b. Áp dụng sơ đồ đường chéo
Chuyên đề Sinh học lớp 9

Số mol của C2H4 và C3H6 là: nC2H4 = 0,1.2/5 = 0,4 mol; nC3H6 = 0,1.3/5 = 0,6 mol

Phần trăm khối lượng của mỗi anken là :
% mC2H4 = 0,4. 28 / ( 0,4. 28 + 0,6. 42 ). 100 % = 30,8 %
% mC3H6 = 100 % – 30,8 % = 69,2 %

Quảng cáo

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít đkc 1 hiđrocacbon X mạch hở, sau đó dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua dung dịch H2SO4 và dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình đựng dung dịch axit tăng 5,4g, bình đựng dung dịch Ca(OH)2 có 30g kết tủa. Tìm CTPT của X.

Trả lời

Số mol X là : nX = 2,24 / 22,4 = 0,1 mol
Khối lượng bình đựng dung dịch axit tăng là khối lượng của H2O :
mH2O = 5,4 gam => nH2O = 5,4 / 18 = 0,3 mol
Số mol CO2 là : nCO2 = nCaCO3 = 30/100 = 0,3 mol
Nhận thấy : nH2O = nCO2 => hidrocacbon X là anken
Phương trình đốt cháy :
CnH2n + 3 n / 2O2 → nCO2 + nH2O
Ta có : 0,1. n = 0,3 => n = 3. Vậy CTPT của X là C3H6

Tham khảo những bài Chuyên đề 6 Hóa 11 khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

chuyen-de-hidrocacbon-khong-no.jsp

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp