Đáp án các bài tập Lập Trình Trực Quan C# Windows Form.pdf (chương trình lập trình) | Tải miễn phí

Đáp án các bài tập Lập Trình Trực Quan C# Windows Form

pdf

Số trang Đáp án các bài tập Lập Trình Trực Quan C# Windows Form
209
Cỡ tệp Đáp án các bài tập Lập Trình Trực Quan C# Windows Form
8 MB
Lượt tải Đáp án các bài tập Lập Trình Trực Quan C# Windows Form
27
Lượt đọc Đáp án các bài tập Lập Trình Trực Quan C# Windows Form
480
Đánh giá Đáp án các bài tập Lập Trình Trực Quan C# Windows Form

4.8 (
10 lượt)

2098 MB27

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Đang xem trước 10 trên tổng 209 trang, để tải xuống xem rất đầy đủ hãy nhấn vào bên trên

Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Biên soạn : Tâm Gà | tamgaalbum@yahoo.com
www.c10mt.blogspot.com
www.c10maytinh.tk
www.c10mt.tk
www.tamga.tk

LỜI GIỚI THIỆU
Tâm Gà xin chào các bạn !
Hôm nay, mình xin tổng kết lại các bài tập đã được học trên trường, xuất ra
file word, để đóng thành sách này để lưu lại những bài tập mà mình đã giải.
Cuốn này tuy không đủ để đáp ứng hết các yêu cầu của các bạn. Nhưng trong
một phần nào đó, nó sẽ giúp cho các bạn có thể giải đáp được những thắc mắc
trong suốt quá trình học tập.
Mình làm cuốn sách này lúc đang học tại Trường Cao Đẳng Nghề TPHCM.
Đóng cuốn và in 100 quyển vào ngày 01/11/2012.
Sinh viên :
Mã số sinh viên :
Ngành :
Khoa :

Nguyễn Thanh Tâm
C1005.1044
Quản Trị Mạng Máy Tính
Công Nghệ Thông Tin

Phone :
Email :
Email :
Site :
Site :

01283.98.69.98
tamgaalbum@yahoo.com
tamgaalbum@gmail.com
www.c10mt.tk www.c10maytinh.tk
www.tamga.tk www.c10mt.blogspot.com

Tâm Gà www.tamga.tk

www.c10mt.tk

www.c10maytinh.tk 01283.98.69.98

1

Xin chào các bạn, lại một mùa học Lập Trình lại tới. Hôm nay, Tâm Gà sẽ share
cho các bạn code đáp áp của môn này nhé. Chúng ta cùng nhau học để cùng nhau
tiến triển nè.
Và để tiện dụng sau này, nhiều bạn chơi khăm Tâm Gà, nên toàn bộ code sẽ được
post lên với link ảnh. Các bạn tự code vào máy mình để test nhé. …
Và lẽ dĩ nhiên, chúng ta học gì thì Tâm Gà sẽ làm như vậy, và chúng ta không có
học C# Console nên cho dù các bạn có down khá nhiều tài liệu trên mạng, thì đại
đa số toàn là C# Console không àh. Rất hiếm để tìm được tài liệu và đáp án của
môn C# Windows Forms đâu.
Được rồi, xã giao là như thế đó, chúng ta bắt đầu vào phần chính nhé. Đây là toàn
bộ hơn 50 bài tập và đáp án đã giải từ Tâm Gà đây. Chúc các bạn học tập vui vẻ.
http://c10mt.blogspot.com/2012/09/lap-trinh-truc-quan-c-windows-forms.html
*** Link down Visual Studio 10 :
Microsoft Visual Studio 2010 Full + Hướng Dẫn
*** Playlist các code được chạy trực tiếp, trên Youtube :
http://www.youtube.com/playlist?list=PLq48n34Pu2CEgLsz8ApXwqWbs2a9gOYa

Tâm Gà www.tamga.tk

www.c10mt.tk

www.c10maytinh.tk 01283.98.69.98

2

MỤC LỤC
Contents
*** Bài 1 : …………………………………………………………………………………………………..39
*** Bài 2 : …………………………………………………………………………………………………..40
*** Bài 3 : …………………………………………………………………………………………………..42
*** Bài 4 : …………………………………………………………………………………………………..43
*** Bài 5 : …………………………………………………………………………………………………..45
*** Bài 6 : …………………………………………………………………………………………………..48
*** Bài 7 : …………………………………………………………………………………………………..53
*** Bài 8 : …………………………………………………………………………………………………..55
*** Bài 9 : …………………………………………………………………………………………………..57
*** Bài 10 : …………………………………………………………………………………………………59
*** Bài 11 : …………………………………………………………………………………………………62
*** Bài 12 : …………………………………………………………………………………………………64
*** Bài 13 : …………………………………………………………………………………………………67
*** Bài 14 : …………………………………………………………………………………………………70
*** Bài 15 : …………………………………………………………………………………………………75
*** Bài 16 : …………………………………………………………………………………………………76
*** Bài 17 : …………………………………………………………………………………………………83
*** Bài 18 : …………………………………………………………………………………………………86
*** Bài 19 : …………………………………………………………………………………………………89
*** Bài 20 : …………………………………………………………………………………………………91
*** Bài 21 : …………………………………………………………………………………………………93
*** Bài 22 : …………………………………………………………………………………………………95
*** Bài 23 : …………………………………………………………………………………………………98
*** Bài 24 : ……………………………………………………………………………………………….103
*** Bài 25 : ……………………………………………………………………………………………….105
*** Bài 26 : ……………………………………………………………………………………………….108
*** Bài 27 : ……………………………………………………………………………………………….110
*** Bài 28 : ……………………………………………………………………………………………….111
Tâm Gà www.tamga.tk

www.c10mt.tk

www.c10maytinh.tk 01283.98.69.98

3

*** Bài 29 : ……………………………………………………………………………………………….113
*** Bài 30 : ……………………………………………………………………………………………….115
*** Bài 31 : ……………………………………………………………………………………………….119
*** Bài 32 : ……………………………………………………………………………………………….121
*** Bài 33 : ……………………………………………………………………………………………….123
*** Bài 34 …………………………………………………………………………………………………127
*** Bài 35 : ……………………………………………………………………………………………….131
*** Bài 36 : ……………………………………………………………………………………………….133
*** Bài 37 : ……………………………………………………………………………………………….136
*** Bài 38 : ……………………………………………………………………………………………….140
*** Bài 39 : ……………………………………………………………………………………………….146
*** Bài 40 : ……………………………………………………………………………………………….148
*** Bài 41 : ……………………………………………………………………………………………….152
*** Bài 42 : ……………………………………………………………………………………………….154
*** Bài 43 : ……………………………………………………………………………………………….157
*** Bài 44 : ……………………………………………………………………………………………….162
*** Bài 45 : ……………………………………………………………………………………………….170
*** Bài 46 : Quản Lý Thông Tin Sinh Viên – Cách 2 ……………………………………..176
*** Bài 47 : ……………………………………………………………………………………………….181
*** Bài 48 : ……………………………………………………………………………………………….185
*** Bài 49 : ……………………………………………………………………………………………….188
*** Bài 50 : ……………………………………………………………………………………………….190
*** Bài 51 : ……………………………………………………………………………………………….200
*** Bài 52 : ……………………………………………………………………………………………….204

Tâm Gà www.tamga.tk

www.c10mt.tk

www.c10maytinh.tk 01283.98.69.98

4

*** Bài 1 :
Tạo khung đăng nhập hệ thống với các yêu cầu sau :
– Khi nhập vào Tên đăng nhập : “tamga” và Mật khẩu : “123” thì khi click vào nút Đăng Nhập sẽ
hiện ” Bạn đã đăng nhập thành công “. Còn ngược lại thì thông báo ” Bạn hãy nhập lại ”
– Khi click vào nút Thoát, sẽ báo thông báo ” Bạn có muốn thoát hay không ? Nhấn Yes là thoát
và No là trở lại như cũ.
———— Đáp án mẫu như sau :

— Xem & Download code tại đây
*** Bài 2 :
Tạo khung thông tin. Trong đó, nhập Họ và Tên, Ngày Tháng Năm Sinh, Sở Thích.
Nhấn nút Xem để hiện thông tin vừa nhập xuống khung kết quả
———— Đáp án mẫu như sau :

— Xem & Download code tại đây

Tâm Gà www.tamga.tk

www.c10mt.tk

www.c10maytinh.tk 01283.98.69.98

5

*** Bài 3 :
Tạo khung Liên Kết Website. Mà trong đó, khi bạn chọn website và nhấn OK thì hiện bên khung
kết quả.
Nhấn nút Reset thì xóa khung kết quả.
———— Đáp án mẫu như sau :

— Xem & Download code tại đây
*** Bài 4 :
Tạo khung Liên Kết Website Phần 2. Mà trong đó, khi bạn click vào khung chọn site ,
thì các phần tử bên đó tự động hiện trong khung kết quả.
Nhấn nút Reset tự động xóa khung kết quả.
———— Đáp án mẫu như sau :

— Xem & Download code tại đây

Tâm Gà www.tamga.tk

www.c10mt.tk

www.c10maytinh.tk 01283.98.69.98

6

*** Bài 5 :
Giải Phương Trình Bậc 1 và Giải Phương Trình Bậc 2. Mà trong đó :
– Khi chọn radio Giải PTBac1 thì khung nhập c bị mờ đi
– Khi chọn radio Giải PTBac2 thì hiện đầy đủ khung nhập
———— Đáp án mẫu như sau :

— Xem & Download code tại đây
*** Bài 6 :
Giải Phương Trình Bậc 1 và Giải Phương Trình Bậc 2. Mà trong đó :
– Kết hợp 2 Class tên là PTBac1 và PTBac2 trong cùng 1 form
– Khi chọn radio Giải PTBac1 thì khung nhập c bị mờ đi
– Khi chọn radio Giải PTBac2 thì hiện đầy đủ khung nhập
———— Đáp án mẫu như sau :

— Xem & Download code tại đây
Tâm Gà www.tamga.tk

www.c10mt.tk

www.c10maytinh.tk 01283.98.69.98

7

*** Bài 7 :
Tính Ước Số Chung Lớn Nhất và Bội Số Chung Nhỏ Nhất
———— Đáp án mẫu như sau :

— Xem & Download code tại đây
*** Bài 8 :
Hãy nhập vào hai số nguyên a và b. Tính
– Tổng, Hiệu, Tích, Thương của hai số vừa nhập.
– Xử lý nút Thoát trong chương trình
———— Đáp án mẫu như sau :

— Xem & Download code tại đây
Tâm Gà www.tamga.tk

www.c10mt.tk

www.c10maytinh.tk 01283.98.69.98

8

*** Bài 9 :
Hãy nhập vào một dãy số nguyên bất kỳ. Với yêu cầu
– Xuất các số vừa nhập ra màn hình.
– Tính tổng các số vừa nhập
– Tính tổng số chẵn và tổng số lẻ.
– Không được dùng mảng.
———— Đáp án mẫu như sau :

— Xem & Download code tại đây
*** Bài 10 :
Hãy nhập vào một dãy số nguyên bất kỳ. Với yêu cầu
– Xuất các số vừa nhập ra màn hình.
– Tính tổng các số vừa nhập
– Tính tổng số chẵn và tổng số lẻ.
– Dùng Class để tạo ra hàm nhập dãy số
———— Đáp án mẫu như sau :

— Xem & Download code tại đây
Tâm Gà www.tamga.tk

www.c10mt.tk

www.c10maytinh.tk 01283.98.69.98

9

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp