Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, tỉnh nào sau đây không giáp biển

Điểm cực Bắc của nước ta là xã Lũng Cú thuộc tỉnh:

Điểm cực Đông của nước ta là xã Vạn Thạnh thuộc tỉnh :Đâu không phải là đặc thù của vị trí địa lí nước ta :

Đặc điểm nào sau đây không đúng với lãnh thổ nước ta

Đường biên giới dài nhất trên đất liền nước ta là với vương quốc nào sau đây :Bộ phận nào sau đây được xem như bộ phận chủ quyền lãnh thổ trên đất liền :Ý nghĩa kinh tế tài chính của vị trí địa lí nước ta làVị trí địa lí đã pháp luật đặc thù cơ bản của vạn vật thiên nhiên nước taDo nước ta nằm trọn vẹn trong vùng nhiệt đới gió mùa ở bán cầu Bắc, nên :Ý nghĩa của biển Đông so với bảo mật an ninh quốc phòng nước ta là :Đây là cảng biển mở lối ra biển thuận tiện cho vùng Đông Bắc Cam-pu-chia ?Nước ta nằm trọn trong khu vực múi giờ thứ 7, điều này có ý nghĩa :Vùng độc quyền về kinh tế tài chính của nước ta trên Biển Đông là vùngNước ta có nhiều tài nguyên tài nguyên là do vị trí địa lí :Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật đa dạng và phong phú nhờ :Đường cơ sở nước ta được xác lập là đường

Vị trí địa lí không làm cho tài nguyên sinh vật nước ta

Đây là cửa khẩu nằm trên biên giới Lào – Việt .Vị trí địa lí và hình thể nước ta có ý nghĩa gì với tự nhiênNước Ta gắn liền với lục địa và đại dương nào sau đây ?Vị trí địa lý nước ta có ý nghĩa rất quan trọng cho sự tăng trưởng Hướng dẫn : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, tỉnh không giáp biển là tỉnh Vĩnh Long .Chọn : C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. Bờ Y, Lao Bảo, Cầu Treo, Tây Trang.

B. Tây Trang, Cầu Treo, Lao Bảo, Bờ Y. C. Cầu Treo, Tây Trang, Lao Bảo, Bờ Y. D. Lao Bảo, Cầu Treo, Tây Trang, Bờ Y. Xem đáp án » 11/08/2019 17,948 A. Hạ Long, Cam Ranh, Vân Phong, Xuân Đài, Diễn Châu. B. Cam Ranh, Vân Phong, Diễn Châu, Xuân Đài, Hạ Long. C. Cam Ranh, Vân Phong, Xuân Đài, Diễn Châu, Hạ Long. D. Hạ Long, Diễn Châu, Xuân Đài, Vân Phong, Cam Ranh. Xem đáp án » 11/08/2019 11,325 A. Cần Giờ, Cát Tiên, Cù Lao Chàm, Tây Nghệ An, Cát Bà. B. Cát Tiên, Cù Lao Chàm, Cần Giờ, Tây Nghệ An, Cát Bà. C. Cần Giờ, Cù Lao Chàm, Cát Tiên, Tây Nghệ An, Cát Bà. D. Tây Nghệ An, Cát Tiên, Cù Lao Chàm, Cát Bà, Cần Giờ. Xem đáp án » 11/08/2019 7,670 Căn cứ vào Atlat Địa lí Nước Ta trong 4 – 5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển ?
A. B. C. D. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển ?
A. B. C. D.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?

A.

B.

C.D.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp